Hanze studenten onderzoeken kansen van MBO-traineeship

Een groep van 6 studenten van de opleiding Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool helpt ons om te onderzoeken of het samen ontwikkelen van een traineeship voor MBO studenten binnen Samenwerking Noord kansen biedt.

De krapte op de Noordelijke IT-arbeidsmarkt vraagt om een gezamenlijke aanpak tussen onderwijsinstellingen en werkgevers. Binnen Samenwerking Noord ontwikkelen we momenteel een traineeship voor data professionals gericht op HBO en WO-afgestudeerden. Het idee is dat de talenten 3 keer een periode van 8 maanden doorbrengen bij een van onze ledenorganisaties.

Ook voor MBO-talenten zouden we dit kunnen ontwikkelen. Het studententeam van de Hanzehogeschool onderzoekt de haalbaarheid van een dergelijk programma, zowel vanuit het perspectief van de studenten als dat van de potentiële werkgevers.

Luc Bergman, Twan Postma Renate Veldman, Rik Jonker, Iris Daleman en Luc Molema (v.l.n.r.) gaan de komende maanden het veld in. Sta je open voor een gesprek over het MBO-traineeship, laat het dan weten aan programmamanager Wijnand Aalderink (06) 53704821.

Learning Community Digital Transformation met RUG studenten van start

Op woensdag 12 oktober start een nieuw project van Samenwerking Noord en het Groningen Digital Business Centre, in een zogeheten Learning Community van ruim 20 gemotiveerde, internationale studenten Economie en Bedrijfskunde.  

De studenten zullen verschillende aspecten van digitale transformatie onderzoeken, zoals: visie en leiderschap, digitale vaardigheden, informatie management, en architectuur.  

Het project wordt afgesloten met een presentatie tijdens een bijeenkomst met het Samenwerking Noord kennisnetwerk Digitale Transformatie op 14 december. Alle collega’s van onze ledenorganisaties zijn hier van harte welkom. Nadere info volgt. 

Wil je een groepje studenten in het kader van hun onderzoek ontvangen voor een gesprek over hoe jouw organisatie bezig is of wil gaan met digitale transformatie? Je helpt hen hiermee vooruit en waarschijnlijk ook jezelf. Laat het weten aan een van onze programmamanagers:  

Linn Zuidema (06 25681180) 

Albina Koolhof-Vitochina (06 22106615)

Wijnand Aalderink (06 53704821)

Project Business Value of AI afgerond

Vijf groepen RUG-studenten hebben in de achterliggende periode onderzoek gedaan naar de Business Value of AI voor een vijftal ledenorganisaties. De studenten werkten in multidisciplinaire teams vanuit de faculteiten Business & Economics en Science & Engineering, zodat heel verschillende perspectieven bij elkaar kwamen.   (hoofdfoto: eindpresentatie Business Value of AI) De volgende thema’s kwamen aan bod van de kant van de opdrachtgevers. 

 • Gemeente Groningen: Hoe kan AI ingezet worden om de digital twin van de gemeente verder te ontwikkelen?  
 • RDW: Hoe kan met AI het proces van het testen van software verbeterd worden?  
 • Provincie Groningen: Welke AI-technieken kunnen ingezet worden voor de beleidsdoelstellingen van de provincie?  
 • Samenwerking Noord: Wat zijn de huidige AI-initiatieven en ambities van de ledenorganisaties?  
 • Rijksuniversiteit Groningen: Hoe kan op basis van AI een chatbot gebruikt worden om het welzijn van studenten te verbeteren?   

Als onderdeel van de opdracht voor Samenwerking Noord hebben de studenten Aron Klaverboer, Evan ten Hoeve en Yi Chun Chen een brainstormsessie mede-georganiseerd voor Samenwerking Noord.  

(foto: Samenwerking Noord Kennistafel AI in het Kasteel)

Een groep van ruim 30 studenten en professionals bezocht samen als onderdeel van dit project de HUB in Berlijn. Van dit bezoek zijn een drietal korte video-impressies gemaakt:

Over het doel van de reis: 

De mogelijkheden om met Duitse partners verder samen te werken 

De opbrengst van de reis: 

Voor meer informatie over de mogelijkheden rond AI samen te werken binnen Samenwerking Noord kun je terecht bij onze projectleider Henk Veenstra, via mail h.veenstra@samenwerkingnoord.nl of telefoon 06 22574563

(foto: Studenten en professionals bezochten samen de HUB Berlin)

Digitalisering en datagedreven werken centraal bij de woningcorporatie sector

De sector woningcorporaties kwam 31 maart in het Kasteel bijeen om te inventariseren hoe zij elkaar nóg meer kunnen helpen en versterken. Michiel Stornebrink (TNO) lichtte zijn visie toe op trends en ontwikkelingen in de sector, vanuit zijn expertise en betrokkenheid bij nationale koepelorganisatie Aedes.  

What’s in it for me?  Dit was de vraag die centraal stond aan het begin van de sessie. De deelnemers benoemden gezamenlijke onderwerpen waarmee ze elkaar verder kunnen helpen (binnen en buiten de sector). Genoemd werden de volgende onderwerpen: 

 • datagedreven werken 
 • inventarisatie van meerwaarde of gebruik van RPA’s 
 • krapte op de ICT arbeidsmarkt 
 • digitale transitie 
 • informatiebeveiliging  

Kortom, er zijn vele gemeenschappelijke uitdagingen en kansen. Genoeg kansen om te sparren, te verbinden en kennis uit te wisselen.  

Michiel Stornebrink (Consultant data-sharing & interoperability bij TNO) is betrokken bij Aedes, de landelijke vereniging van woningcorporaties. Hij lichtte trends en ontwikkelingen toe, zoals digitalisering, datagedreven werken en data delen. Vervolgens ging Michiel in op het belang van datastandaarden. Datastandaarden zullen leiden tot meer kwaliteit en innovatiekracht, minder risico’s en meer efficiëntie in tijd en kosten. Een bijbehorende roadmap heeft een scope van 1 tot 5 jaar en is opgedeeld in drie programmalijnen: ecosysteem, interoperabiliteit en organisatie. In de sessie werden ze bediscussieerd. Samengevat, een interessante sessie met mooie kansen voor de woningcorporatiesector om elkaar nog verder te versterken.  

Michiel Stornebrink – TNO  

Input brainstormsessie

Talenten van vandaag of morgen (5): Leerbedrijf Digitalisering en Veiligheid

In deze snel digitaliserende wereld is oog voor veiligheid essentieel. De samenleving heeft meer experts nodig om deze digitale veiligheidsvraagstukken op te lossen en toekomstige dreigingen in te schatten. Het leerbedrijf Digitalisering en Veiligheid van NHL Stenden bemiddelt in vacatures voor digitale veiligheidsvraagstukken. We vinden voor u de jonge professionals die u helpen met oplossingen voor deze vraagstukken.  

We bieden het platform voor studenten/alumni en opdrachtgevers om elkaar te vinden. We werven studenten om lid te worden van het leerbedrijf en plaatsen opdrachten van opdrachtgevers op onze website. Onze missie is tweeledig: 1) om onze studenten/ alumni extra kansen te geven om werkervaring op te doen, hun netwerk uit te breiden en hun plek te vinden op de arbeidsmarkt, en 2) om het werkveld te helpen bij snel ontwikkelende vraagstukken op het gebied van digitalisering en veiligheid. 

De juiste studenten worden gezocht bij de opdracht. Bijvoorbeeld studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde worden opgeleid om digitale veiligheidsvraagstukken aan te pakken (NHL Stenden hogeschool). Deze jonge professionals hebben een frisse blik en leveren toepasbare oplossingen. Ze worden opgeleid om ontwerp- en oplossingsgericht te werken (Design Based Education). De begeleiding wordt in principe door de opdrachtgever verzorgd. Indien er een extra kwaliteitsslag gewenst is, dan kunnen ervaren docent-onderzoekers met hun expertise bijdragen in de begeleiding, zoals de onderzoekers van de onderzoeksgroep Cybersafety. Dit kan in overleg en tegen betaling. 

Een aantal voorbeelden van activiteiten die jonge professionals kunnen uitvoeren: 

 • Cyber escape room maken om digitale weerbaarheid te verhogen 
 • Cyberexperiment opzetten en uitvoeren om bewustwording te verhogen 
 • Informatieve podcast maken over gevaren desinformatie 
 • Uitvoering cursus gebruik van digitale sporen voor politie 
 • Organiseren hackathon – voorbereiding cybercrisis  

Laat jong professionals uw digitale veiligheidsvraagstukken oppakken! Neem contact op met het leerbedrijf om mogelijkheden te bespreken of plaats de opdracht op de website.  

Het leerbedrijf Digitalisering en Veiligheid biedt studenten werkervaring die ertoe doet en biedt opdrachtgevers jonge professionals om samen te werken aan een veilige digitale toekomst.  

Bekijk de website van leerbedrijf Digitalisering & Veiligheid om een opdracht te plaatsen of voor meer informatie.  

Contactinformatie 

Leerbedrijf Digitalisering en Veiligheid is gevestigd in Assen
Voor meer informatie neem contact op met Monique van Dijk.
Telefoon 06 12 58 42 16 
E-mail info@leerbedrijfdigitaliseringenveiligheid.nl
Website:  https://leerbedrijfdigitaliseringenveiligheid.nl/ 

Innovatieproject 5G Veiligheidsvest succesvol afgerond

Samenwerking Noord heeft het onderzoek naar de doorontwikkeling van een 5G veiligheidsvest financieel ondersteund. Onze ledenorganisaties Hanzehogeschool Groningen, TNO en Politie Noord-hebben er samen met VMWare aan gewerkt. Het prototype is inmiddels opgeleverd.

Ogen” op de rug
Tijdens de finale van de 5G Student Battle in november 2020, won het idee voor een slim veiligheidsvest de eerste prijs. Het slimme veiligheidsvest heeft als doel om de veiligheid van de gebruiker van het vest te verhogen door een paar extra “ogen” op de rug te geven. Het vest wordt voorzien van een camera, een 5G modem en een tril-actuator. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een AI-algoritme, dat gebruik maakt van rekenkracht vlak bij een 5G-antenne. Als dit algoritme een potentiële dreiging constateert, bijvoorbeeld een getrokken wapen, dan gaat er een bericht terug naar het vest en gaat deze aan de achterzijde trillen waardoor de gebruiker van het vest wordt gealarmeerd. Binnen het onderzoek is gekeken naar zowel de technische als de commerciële haalbaarheid. Ook is een prototype van het vest getest. Een eis die daarbij gesteld werd is dat de drager van het vest binnen 1 seconde een waarschuwing krijgt.

De afgelopen periode is door studenten en onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen, i.s.m. TNO, VMware en Innovatiehuis Politie Noord-Nederland, onderzoek gedaan naar de technische haalbaarheid van een slim veiligheidsvest met 5G technologie. Het is student Mathijs Volker gelukt om het slimme vest werkend te krijgen en hij heeft een 9 gekregen voor zijn scriptie.

Afstudeeronderzoek
Mathijs Volker, 4e jaars student HBO-ICT aan de Hanzehogeschool Groningen, heeft op verzoek van VMware de vertraging in de keten onderzocht bij het gebruik van het veiligheidsvest met de nieuwste mobiele 5G communicatietechnologie. 5G heeft als mogelijkheid om veel beelden met hoge kwaliteit te versturen (grote bandbreedte) met een kleine vertraging (‘latency’). Hij heeft in kaart gebracht hoeveel vertraging de gehele keten geeft en waar in de keten de vertraging optreedt. Op die manier kan bepaald worden of de keten snel genoeg is en waar verbeteringen mogelijk zijn. Voor het veiligheidsvest is onderzoek gedaan naar het detecteren van messen. Bij het testen is gebleken dat de vertraging in de keten met 5G rond de 300ms ligt. Voor het vest goed nieuws, want dat is ruim binnen de eis van 1 seconde.

De tests zijn uitgevoerd in het fieldlab van de proeftuin 5Groningen, een initiatief van Economic Board Groningen. De student is begeleid door docent/onderzoeker Jos Bredek van de Hanzehogeschool, die onderzoek doet naar nieuwe toepassingen die mogelijk worden met 5G. De kennis die is opgedaan in deze pilot kan ook worden gebruikt voor andere toepassingen die voor organisaties in Noord-Nederland relevant kunnen zijn. Denk aan slimme drones of autonoom rijdende auto’s.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Samenwerking Noord, proeftuin 5Groningen en Innovatiehuis Politie Noord-Nederland.

Voor nadere informatie over dit bijzondere project kan contact worden opgenomen met Jos Bredek, docent-onderzoeker HBO-ICT, Hanzehogeschool Groningen. 

Student consultants RUG onderzoeken Noordelijke IT-arbeidsmarkt

Een viertal student consultants van de RUG doet voor Samenwerking Noord onderzoek naar de aard van de mismatch tussen vraag en aanbod op de IT-arbeidsmarkt in Noord-Nederland. Esmee Mei, Leonidas Papadopoulos, Sander Everink en Jewan Kodde van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde gaan ons adviseren over hoe we als ledenorganisaties gezamenlijk aan oplossingen kunnen werken. Hun adviesrapport gebruiken we als input voor de werkconferentie over de IT-arbeidsmarkt die we in mei zullen organiseren. Voor meer informatie kun je terecht bij Wijnand Aalderink (0653704821).

Hoe slim worden computers?

Kan de computer slimmer worden dan een mens? En hoe werkt dat dan eigenlijk? Vragen die steeds relevanter worden. Consultant en onderzoeker Wico Mulder neemt ons mee in de wereld van ‘kunstmatige intelligentie’. Steeds nieuwe algoritmes en software modules bieden grensverleggende toepassingen in industrie, in zorg en veiligheid. We hebben dan ook over de impact van slimme computers op de mens en op de maatschappij.

Hoe blijf je digitaal in conditie?

We moeten allemaal mee in digitale tijden. De grootschalige toepassing van IT brengt allerlei vragen met zich mee en daarin zijn de kansen niet voor iedereen gelijk. Veel mensen hebben beperkte digitale vaardigheden. Het project Digitale Academie Noord Nederland heeft als doel zoveel mogelijk mensen gebruik te laten maken van bestaande en nieuwe vormen van scholing. Renze Tjoelker heeft een Digitaal Moreel Kompas ontworpen. Het ROC Friesepoort wil hiermee haar studenten onderwijs van deze tijd bieden en gaat het toepassen in domeinen als zorg en veiligheid.

Hoe laat je je huis draaien op techniek?

In een slim huis staat je koude biertje al klaar en wordt de temperatuur op afstand ingesteld. Maar er is nog veel meer mogelijk. Rykle Baron neemt ons mee in de wereld van domotica in je eigen woning. Een woningcorporatie heeft een groot huizenbezit dat duurzaam beheerd moet worden. Jannie Molag licht de digitale toepassingen toe uit het “Nul op de Meter” project.