Opdrachtgevers gezocht voor Learning Community Business Value of AI

Het Groningen Digital Business Centre (GDBC) van de Rijksuniversiteit Groningen organiseert wederom de Learning Community “Business Value of Artificial Intelligence”.  Een Learning Community betekent concreet een project waarin we met studenten en professionals samen aan de slag gaan met digitale innovatie. We leggen in dit geval wederom de focus op Artificial Intelligence.

Doel  
De bedoeling is dat de studenten onderzoek doen naar bestaande of mogelijke toepassingen van AI in relatie tot actuele vraagstukken van de deelnemende organisaties. De studenten verdiepen zich in deze vraagstukken en brengen hierover een onderbouwd advies uit. Deelnemende organisaties worden zo ondersteund in het (verder) ontdekken van het potentieel van AI en ze maken bovendien kennis met geselecteerde talenten en met de academische expertise van de universiteit.

Praktische invulling 
We selecteren 24 gemotiveerde studenten voor deze Learning Community, die we aan een aantal ledenorganisaties van Samenwerking Noord koppelen.  Voor de studenten is dit een activiteit buiten het curriculum. Onderdeel van het project is een gezamenlijk bezoek aan de HUB in Berlijn, een grote IT-innovatiebeurs/congres, van 27 tot 29 juni.

Tijdplanning
Studenten komen regelmatig bijeen met de begeleiders om over hun onderzoek te praten en om gastcolleges te volgen. Daarnaast zijn er enkele bijeenkomsten waarop ook de deelnemende organisaties aanwezig zullen zijn: een startbijeenkomst op 25 april en een afsluitende presentatie op 4 juli.

Alle bijeenkomsten hebben plaats bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde in het Duisenberg gebouw op de Zernike Campus. De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Engels. De studenten werken in multidisciplinaire groepen die in overleg ook hun opdrachtgevers zullen bezoeken op hun eigen locaties.

Gevraagde bijdrage vanuit deelnemende organisaties
Deelnemende organisaties formuleren een projectopdracht en dragen bij door inzet van hun tijd. Ze reizen met 1 of 2 personen mee naar Berlijn in juni. We bieden een reisarrangement aan vanuit het project, voor een aantrekkelijk bedrag van plm. 300 euro p.p. (indicatief), inclusief busreis, transfers in Berlijn, 2 hotelovernachtingen, een deel van de maaltijden. Speciaal voor deelnemers aan dit project hebben we gratis tickets kunnen regelen voor de HUB in Berlijn. Normaliter betalen bedrijfsdeelnemers een bedrag van 300 euro per persoon aan conferentiekosten.

Meedoen?
Er is ruimte voor meerdere projectopdrachten vanuit de ledenorganisaties van Samenwerking Noord. Per organisatie kunnen een aantal collega’s meereizen naar Berlijn. Wil je meedoen aan dit project en mee naar Berlijn, meld je dan op korte termijn bij Bas Baalmans, programmamanager Samenwerking Noord en projectleider GDBC: b.baalmans@samenwerkingnoord.nl / 06 22494353

Impressie
Ziehier een impressie van de vorige editie.

Opdrachtgevers gezocht voor Learning Communities Agile

Het Groningen Digital Business Centre (GDBC) van de Rijksuniversiteit Groningen gaat dit half jaar van start met de learning community Agile. Een learning community is een leervorm waarvoor studenten uit diverse studierichtingen en MSc en BSc zich vrijwillig aanmelden, puur om kennis op te halen of voor verrijking van hun cv. In zo’n learning community wordt een onderwerp behandeld dat (nog) geen plek heeft in het reguliere onderwijsprogramma, zoals bijvoorbeeld dus Agile.

De startbijeenkomst is op 18 april aanstaande. We zoeken voor het onderwerp Agile nog enkele opdrachtgevers dus als je graag een groep studenten inzet op jouw specifieke vraag over dit onderwerp neem dan contact op met Bas Baalmans of 06 22494354.

De tijdsbesteding die gevraagd wordt is een intake van een uur, beschikbaarheid voor online vragen et cetera en de eindpresentaties van ongeveer 1,5 uur.

Zie ook het GIC voor meer info

Hanze studenten onderzoeken kansen van MBO-traineeship

Een groep van 6 studenten van de opleiding Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool helpt ons om te onderzoeken of het samen ontwikkelen van een traineeship voor MBO studenten binnen Samenwerking Noord kansen biedt.

De krapte op de Noordelijke IT-arbeidsmarkt vraagt om een gezamenlijke aanpak tussen onderwijsinstellingen en werkgevers. Binnen Samenwerking Noord ontwikkelen we momenteel een traineeship voor data professionals gericht op HBO en WO-afgestudeerden. Het idee is dat de talenten 3 keer een periode van 8 maanden doorbrengen bij een van onze ledenorganisaties.

Ook voor MBO-talenten zouden we dit kunnen ontwikkelen. Het studententeam van de Hanzehogeschool onderzoekt de haalbaarheid van een dergelijk programma, zowel vanuit het perspectief van de studenten als dat van de potentiële werkgevers.

Luc Bergman, Twan Postma Renate Veldman, Rik Jonker, Iris Daleman en Luc Molema (v.l.n.r.) gaan de komende maanden het veld in. Sta je open voor een gesprek over het MBO-traineeship, laat het dan weten aan programmamanager Wijnand Aalderink (06) 53704821.

Learning Community Digital Transformation met RUG studenten van start

Op woensdag 12 oktober start een nieuw project van Samenwerking Noord en het Groningen Digital Business Centre, in een zogeheten Learning Community van ruim 20 gemotiveerde, internationale studenten Economie en Bedrijfskunde.  

De studenten zullen verschillende aspecten van digitale transformatie onderzoeken, zoals: visie en leiderschap, digitale vaardigheden, informatie management, en architectuur.  

Het project wordt afgesloten met een presentatie tijdens een bijeenkomst met het Samenwerking Noord kennisnetwerk Digitale Transformatie op 14 december. Alle collega’s van onze ledenorganisaties zijn hier van harte welkom. Nadere info volgt. 

Wil je een groepje studenten in het kader van hun onderzoek ontvangen voor een gesprek over hoe jouw organisatie bezig is of wil gaan met digitale transformatie? Je helpt hen hiermee vooruit en waarschijnlijk ook jezelf. Laat het weten aan een van onze programmamanagers:  

Linn Zuidema (06 25681180) 

Albina Koolhof-Vitochina (06 22106615)

Wijnand Aalderink (06 53704821)

Project Business Value of AI afgerond

Vijf groepen RUG-studenten hebben in de achterliggende periode onderzoek gedaan naar de Business Value of AI voor een vijftal ledenorganisaties. De studenten werkten in multidisciplinaire teams vanuit de faculteiten Business & Economics en Science & Engineering, zodat heel verschillende perspectieven bij elkaar kwamen.   (hoofdfoto: eindpresentatie Business Value of AI) De volgende thema’s kwamen aan bod van de kant van de opdrachtgevers. 

  • Gemeente Groningen: Hoe kan AI ingezet worden om de digital twin van de gemeente verder te ontwikkelen?  
  • RDW: Hoe kan met AI het proces van het testen van software verbeterd worden?  
  • Provincie Groningen: Welke AI-technieken kunnen ingezet worden voor de beleidsdoelstellingen van de provincie?  
  • Samenwerking Noord: Wat zijn de huidige AI-initiatieven en ambities van de ledenorganisaties?  
  • Rijksuniversiteit Groningen: Hoe kan op basis van AI een chatbot gebruikt worden om het welzijn van studenten te verbeteren?   

Als onderdeel van de opdracht voor Samenwerking Noord hebben de studenten Aron Klaverboer, Evan ten Hoeve en Yi Chun Chen een brainstormsessie mede-georganiseerd voor Samenwerking Noord.  

(foto: Samenwerking Noord Kennistafel AI in het Kasteel)

Een groep van ruim 30 studenten en professionals bezocht samen als onderdeel van dit project de HUB in Berlijn. Van dit bezoek zijn een drietal korte video-impressies gemaakt:

Over het doel van de reis: 

De mogelijkheden om met Duitse partners verder samen te werken 

De opbrengst van de reis: 

Voor meer informatie over de mogelijkheden rond AI samen te werken binnen Samenwerking Noord kun je terecht bij onze projectleider Henk Veenstra, via mail h.veenstra@samenwerkingnoord.nl of telefoon 06 22574563

(foto: Studenten en professionals bezochten samen de HUB Berlin)

Vervolgproject Digital Readiness in voorbereiding

Samenwerking Noord biedt aan ledenorganisaties de mogelijkheid een scan op digitale readiness uit te voeren. We zijn op zoek naar nieuwe deelnemers!  

De digital readiness scan is ontwikkeld door het Groningen Digital Business Centre van de Rijksuniversiteit Groningen. Na een pilot bij de Provincie Groningen, volgen inmiddels de Hanzehogeschool en het Martini Ziekenhuis. De eerste – positieve – ervaringen met de scan worden gepresenteerd tijdens ons evenement over Digitale Transformatie op 17 maart.

In een vervolgproject kunnen we meer organisaties blij maken, en willen we ook gezamenlijk werken aan de follow up, waarin de professionalisering van medewerkers centraal staat. Heb je interesse om mee te doen? Meld je bij onze projectleider Lykle de Vries (l.devries@samenwerkingnoord.nl of (06) 537 669 64)

Project en Berlijn studiereis ‘Business Value of AI’

Het Groningen Digital Business Centre (GDBC) van de Rijksuniversiteit Groningen en Samenwerking Noord organiseren samen een “Learning Community” getiteld “Business Value of Artificial Intelligence”.  Een Learning Community betekent concreet een project waarin we met studenten en professionals van ledenorganisaties van Samenwerking Noord samen aan de slag gaan met digitale innovatie. We leggen in dit geval de focus op Artificial Intelligence, een belangrijk toekomstthema voor al onze ledenorganisaties.  

Doel  

De bedoeling is dat de studenten onderzoek doen naar bestaande of mogelijke toepassingen van AI in relatie tot actuele vraagstukken van de deelnemende organisaties. De studenten verdiepen zich in deze vraagstukken en brengen hierover een onderbouwd advies uit. Deelnemende organisaties worden zo ondersteund in het (verder) ontdekken van het potentieel van AI en ze maken bovendien kennis met geselecteerde talenten en met de academische expertise van de universiteit. Samenwerking Noord wil hiermee de onderlinge samenwerking rond AI verder op gang brengen binnen de vereniging.  

Praktische invulling 
We selecteren 24 gemotiveerde studenten voor deze Learning Community, die we aan 6 ledenorganisaties van Samenwerking Noord koppelen.  Voor de studenten is dit een activiteit buiten het curriculum. Onderdeel van het project is een gezamenlijk bezoek aan de HUB in Berlijn, een grote IT-innovatiebeurs/congres, van 21 tot 23 juni. AI is hier een belangrijk thema, zie https://www.hub.berlin/  

We zullen als delegatie uit Noord-Nederland ook een gezamenlijke workshop verzorgen op de conferentie. Het bezoek aan de HUB is afhankelijk van de Corona situatie. Als het bezoek aan de HUB onverhoopt niet door kan gaan, dan zullen we de opzet moeten aanpassen. 

Tijdplanning
Studenten komen regelmatig bijeen met de begeleiders om over hun onderzoek te praten en om gastcolleges te volgen. Daarnaast zijn er enkele bijeenkomsten waarop ook de deelnemende organisaties aanwezig zullen zijn.  

De deelnemende organisaties die een opdracht verstrekken, verwachten we op de volgende data: 

Dinsdag 19 april van 16-18 uur  
Startbijeenkomst waarop deelnemende organisaties zich presenteren en hun vraagstuk introduceren  

Dinsdag 31 mei van 16-18 uur
Voorbereidingsbijeenkomst voor het bezoek aan de HUB, tevens update van de stand van zaken van het onderzoek 

Dinsdag 21 tot en met donderdag 23 juni, drie gehele dagen (vertrek in de ochtend, terugkomst laat in de avond/nacht)
Bezoek aan de Berlin HUB 

Dinsdag 28 juni van 16-18 uur
Afsluiting met presentatie van de projectresultaten, ook toegankelijk voor andere ledenorganisaties van Samenwerking Noord 

Alle bijeenkomsten hebben plaats bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde in het Duisenberg gebouw op de Zernike Campus. De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Engels. De studenten werken in multidisciplinaire groepen die in overleg ook hun opdrachtgevers zullen bezoeken op hun eigen locaties. 

Gevraagde bijdrage vanuit deelnemende organisaties
Deelnemende organisaties formuleren een projectopdracht en dragen bij door inzet van hun tijd. Ze reizen met 1 of 2 personen mee naar Berlijn in juni. We bieden een reisarrangement aan vanuit het project, voor een aantrekkelijk bedrag van plm. 350 euro p.p. (indicatief), inclusief busreis, transfers in Berlijn, 2 hotelovernachtingen, een deel van de maaltijden. Speciaal voor deelnemers aan dit project hebben we gratis tickets kunnen regelen voor de HUB in Berlijn. Normaliter betalen bedrijfsdeelnemers een bedrag van 300 euro per persoon aan conferentiekosten.  

Meedoen?
Er is ruimte voor 6 projectopdrachten vanuit de ledenorganisaties van Samenwerking Noord. Per organisatie kunnen 2 collega’s meereizen naar Berlijn. Wil je meedoen aan dit project en mee naar Berlijn, meld je dan op korte termijn bij Wijnand Aalderink, programmamanager Samenwerking Noord (w.aalderink@samenwerkingnoord.nl  / 0653704821)

Impressie
Filmimpressie eerdere editie van dit project toen in samenwerking met Gemeente Groningen, gemaakt voor OOG TV  

Website HUB Berlijn

Innovatieproject 5G Veiligheidsvest succesvol afgerond

Samenwerking Noord heeft het onderzoek naar de doorontwikkeling van een 5G veiligheidsvest financieel ondersteund. Onze ledenorganisaties Hanzehogeschool Groningen, TNO en Politie Noord-hebben er samen met VMWare aan gewerkt. Het prototype is inmiddels opgeleverd.

Ogen” op de rug
Tijdens de finale van de 5G Student Battle in november 2020, won het idee voor een slim veiligheidsvest de eerste prijs. Het slimme veiligheidsvest heeft als doel om de veiligheid van de gebruiker van het vest te verhogen door een paar extra “ogen” op de rug te geven. Het vest wordt voorzien van een camera, een 5G modem en een tril-actuator. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een AI-algoritme, dat gebruik maakt van rekenkracht vlak bij een 5G-antenne. Als dit algoritme een potentiële dreiging constateert, bijvoorbeeld een getrokken wapen, dan gaat er een bericht terug naar het vest en gaat deze aan de achterzijde trillen waardoor de gebruiker van het vest wordt gealarmeerd. Binnen het onderzoek is gekeken naar zowel de technische als de commerciële haalbaarheid. Ook is een prototype van het vest getest. Een eis die daarbij gesteld werd is dat de drager van het vest binnen 1 seconde een waarschuwing krijgt.

De afgelopen periode is door studenten en onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen, i.s.m. TNO, VMware en Innovatiehuis Politie Noord-Nederland, onderzoek gedaan naar de technische haalbaarheid van een slim veiligheidsvest met 5G technologie. Het is student Mathijs Volker gelukt om het slimme vest werkend te krijgen en hij heeft een 9 gekregen voor zijn scriptie.

Afstudeeronderzoek
Mathijs Volker, 4e jaars student HBO-ICT aan de Hanzehogeschool Groningen, heeft op verzoek van VMware de vertraging in de keten onderzocht bij het gebruik van het veiligheidsvest met de nieuwste mobiele 5G communicatietechnologie. 5G heeft als mogelijkheid om veel beelden met hoge kwaliteit te versturen (grote bandbreedte) met een kleine vertraging (‘latency’). Hij heeft in kaart gebracht hoeveel vertraging de gehele keten geeft en waar in de keten de vertraging optreedt. Op die manier kan bepaald worden of de keten snel genoeg is en waar verbeteringen mogelijk zijn. Voor het veiligheidsvest is onderzoek gedaan naar het detecteren van messen. Bij het testen is gebleken dat de vertraging in de keten met 5G rond de 300ms ligt. Voor het vest goed nieuws, want dat is ruim binnen de eis van 1 seconde.

De tests zijn uitgevoerd in het fieldlab van de proeftuin 5Groningen, een initiatief van Economic Board Groningen. De student is begeleid door docent/onderzoeker Jos Bredek van de Hanzehogeschool, die onderzoek doet naar nieuwe toepassingen die mogelijk worden met 5G. De kennis die is opgedaan in deze pilot kan ook worden gebruikt voor andere toepassingen die voor organisaties in Noord-Nederland relevant kunnen zijn. Denk aan slimme drones of autonoom rijdende auto’s.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Samenwerking Noord, proeftuin 5Groningen en Innovatiehuis Politie Noord-Nederland.

Voor nadere informatie over dit bijzondere project kan contact worden opgenomen met Jos Bredek, docent-onderzoeker HBO-ICT, Hanzehogeschool Groningen. 

Project Tekstanalyse maakt snelle tekstanalyse gemakkelijker voor professionals

Onze ledenorganisaties ilionx, Hanzehogeschool en Mediahuis Noord werken met steun van Samenwerking Noord samen aan een interessant AI-project voor tekstanalyse. In het project verkennen de partners een nieuwe manier van data gedreven werken. Natural Language processing (NLP) technieken staan centraal. De vraag is hoe ze in de beroepspraktijk toegepast kunnen worden en hoe journalisten en communicatieprofessionals ermee kunnen leren werken. Wat de pilot interessant maakt, is dat ook in andere organisaties AI-tools kunnen helpen om een veelheid aan documenten en informatie op zinvolle wijze snel te analyseren.ilionx brengt haar AI-tekstanalyse tool in, genaamd ITS (‘Intelligent Text Service’). Vanuit de Hanzehogeschool participeren studenten en docenten (Maud Beerda en Flores Bootsma) die actief zijn in de newsroom van de opleiding Communicatie. Ook is het lectoraat Sustainable Communication betrokken. Mediahuis Noord beschikt behalve over de professionele praktijkcontext ook over grote hoeveelheden data die geanalyseerd kunnen worden.De partners zullen de resultaten van dit project in het nieuwe jaar presenteren tijdens een bijeenkomst van Samenwerking Noord.Voor meer informatie over het project kun je terecht bij Peter van Ditmarsch van ilionx.  

Oproep Werkgroep Kennis en Innovatie: houd ons en jezelf scherp en vernieuwend

Wil je meedenken over de innovatie-agenda van Samenwerking Noord, samen met een actieve en compacte groep van collega’s? De werkgroep Kennis en Innovatie is voor onze vereniging een belangrijke sparringpartner en spot met ons recente IT- ontwikkelingen zodat we actuele evenementen kunnen programmeren of nieuwe projecten kunnen opstarten.

De groep komt eens per maand bijeen, de afgelopen tijd natuurlijk digitaal, maar hopelijk snel ook weer eens fysiek. Meld je uiterlijk 14 januari bij Albina Vitochina (06-22106615).