Partners

Met onderstaande partners werkt Samenwerking Noord actief samen.

Noorderlink

Noorderlink organiseert en stimuleert uitwisseling van kennis en expertise en focust zich op verbinding, mobiliteit en ontwikkeling van personeel en organisatie. Zo zorgen ze dat het Noorden een aantrekkelijke woon- en werkomgeving is én blijft, met kansen en mogelijkheden voor iedereen.

Naar website

IT Academy

IT Academy is in 2014 opgericht door een aantal vooraanstaande partijen in het Noorden. De IT Academy is onderdeel van Hanzehogeschool Groningen welke een belangrijke faciliterende, organisatorische en inhoudelijke rol heeft, en wordt mede mogelijk gemaakt door Rijksuniversiteit Groningen, Noorderpoort en Samenwerking Noord. Tenslotte wordt de IT Academy ondersteund door Provincie en Gemeente Groningen.

Naar website

IT Academy

IT Academy is in 2014 opgericht door een aantal vooraanstaande partijen in het Noorden. De IT Academy is onderdeel van Hanzehogeschool Groningen welke een belangrijke faciliterende, organisatorische en inhoudelijke rol heeft, en wordt mede mogelijk gemaakt door Rijksuniversiteit Groningen, Noorderpoort en Samenwerking Noord. Tenslotte wordt de IT Academy ondersteund door Provincie en Gemeente Groningen.

Naar sector

Groningen Digital Business Centre

Er is in Noord-Nederland een dringende vraag naar academisch opgeleide experts op het gebied digital science en big data. De activiteiten en doelstellingen van het Groningen Digital Business Centre (GDBC) zijn er dan ook op gericht om de noordelijke digitale sector te versterken.

Naar website

Digital Literacy Coalition

Digital Literacy Coalition (DLC) heeft als doel om van Groningen de meest digitaal geletterde regio van Nederland te maken. De DLC doet dit als volgt: we agenderen het thema digitale geletterdheid op verschillende beleidsagenda’s, bouwen en onderhouden actief het netwerk, gaan in concrete projecten aan de slag in verschillende proeftuinen en zorgen voor kennisdeling en -uitwisseling tussen de partners.

Naar website

Digital Literacy Coalition

Digital Literacy Coalition (DLC) heeft als doel om van Groningen de meest digitaal geletterde regio van Nederland te maken. De DLC doet dit als volgt: we agenderen het thema digitale geletterdheid op verschillende beleidsagenda’s, bouwen en onderhouden actief het netwerk, gaan in concrete projecten aan de slag in verschillende proeftuinen en zorgen voor kennisdeling en -uitwisseling tussen de partners.

Naar website

Connect.frl

Connect.frl is de noordelijke community om ICT talent, bedrijfsleven, onderwijs en overheid met elkaar in contact te brengen en te houden. Concreet is Connect.frl een stichting die als doel heeft het aanwezige IT-talent voor het Noorden te behouden. Daarmee wordt enerzijds de leefbaarheid, maar anderzijds de bedrijvigheid in het Noorden gestimuleerd door het behouden van het IT-talent.

Naar website