Partners

Met onderstaande partners werkt Samenwerking Noord actief samen.

Noorderlink

Noorderlinkorganiseert en stimuleert uitwisseling van kennis en expertise en focust zich op verbinding, mobiliteit en ontwikkeling van personeel en organisatie. Zo zorgen ze dat het Noorden een aantrekkelijke woon- en werkomgeving is én blijft, met kansen en mogelijkheden voor iedereen.

Naar website

IT Academy

IT Academy is in 2014 opgericht door een aantal vooraanstaande partijen in het Noorden. De IT Academy is onderdeel van Hanzehogeschool Groningen welke een belangrijke faciliterende, organisatorische en inhoudelijke rol heeft, en wordt mede mogelijk gemaakt door Rijksuniversiteit Groningen, Noorderpoort en Samenwerking Noord. Tenslotte wordt de IT Academy ondersteund door Provincie en Gemeente Groningen.

Naar website

IT Academy

IT Academy is in 2014 opgericht door een aantal vooraanstaande partijen in het Noorden. De IT Academy is onderdeel van Hanzehogeschool Groningen welke een belangrijke faciliterende, organisatorische en inhoudelijke rol heeft, en wordt mede mogelijk gemaakt door Rijksuniversiteit Groningen, Noorderpoort en Samenwerking Noord. Tenslotte wordt de IT Academy ondersteund door Provincie en Gemeente Groningen.

Naar sector

Groningen Digital Business Centre

Er is in Noord-Nederland een dringende vraag naar academisch opgeleide experts op het gebied digital science en big data. De activiteiten en doelstellingen van het Groningen Digital Business Centre (GDBC) zijn er dan ook op gericht om de noordelijke digitale sector te versterken.

Naar website

Digital Office

Wetende dat internet het begin van de digitale revolutie is, storten bedrijven en kennisinstellingen in Groningenzich nu op cloud communicatie, big data, blockchain, virtual reality en the internet of things. En worden er oneindig veel initiatieven opgestart. Logisch dat hier één centraal punt is opgericht om al deze initiatieven in kaart te brengen en zicht te houden op de digital society.

Naar website

Digital Office

Wetende dat internet het begin van de digitale revolutie is, storten bedrijven en kennisinstellingen in Groningenzich nu op cloud communicatie, big data, blockchain, virtual reality en the internet of things. En worden er oneindig veel initiatieven opgestart. Logisch dat hier één centraal punt is opgericht om al deze initiatieven in kaart te brengen en zicht te houden op de digital society.

Naar sector