we unite

Transport, Energie & Dienstverlening (TED)

De Sector Transport, Energie en Dienstverlening (kortweg TED) omvat inmiddels vijftien leden. Als sector vinden wij het belangrijk om actuele kennis met elkaar te delen. Hoewel onze organisaties heel verschillend zijn, delen we voor een belangrijk deel dezelfde IT-uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van security en hybride werken in tijden van Corona.

Er zijn natuurlijk ook specifieke uitdagingen waar we aan werken. In de transportsector hebben we te maken met ontwikkelingen richting autonoom vervoer en steeds geavanceerdere mogelijkheden van sensortechnologie. Met de transitie naar duurzaamheid hebben alle organisaties te maken, vanuit het energiesegment spelen we hierin een cruciale rol.

Als dienstverleners denken we primair vanuit het perspectief van onze klanten: inzichten in de drijfveren en het gedrag van onze klanten is cruciaal en het een noodzakelijke voorwaarde je IT slim in te richten. In alle organisaties van onze TED-sector werken we natuurlijk steeds meer data gedreven geworden. Dit is van grote invloed op onze bedrijfsprocessen. Over en weer kunnen we veel leren door in elkaars keukens te kijken.

Als sector hebben we in het afgelopen jaar met succes een reeks digitale lunchsessies georganiseerd, onder andere over Devops, Internet of Things en Security Monitoring. Het komende jaar gaan we hiermee door. Als onderwerpen hebben we onder andere genomineerd: het robotiseren van processen, digitale transformatie en digital twinning.

Binnen de sector worden dit jaar door de diverse leden inspirende lunchsessies georganiseerd. Lunchsessies die inspelen op actuele thema’s en inzicht geven hoe de sectorleden inspelen op deze thema’s. Dit jaar o.a. aandacht voor de ervaring met het irnrichten van en het werken met de Cloud en de verdere professionalisering van het Agile werken.

Sectorleden

Naar alle leden

Sectorvoorzitters

Dragoslav Šikanja
Gasunie

Gert Jan Theuwissen
RDW

Onze programmamanagers hebben de sectoren verdeeld. Zij sluiten aan bij het sectoroverleg en zijn het eerste aanspreekpunt voor de sector. Hier vind je de programmamanager die is gekoppeld aan deze sector.

Linn Zuidema

Mail Bel