Sectoren

Veiligheid

In de sector Veiligheid komen onderwerpen gerelateerd aan veiligheid aan bod. De sector houdt zich onder andere bezig met kennisdeling over dit onderwerp. Hiertoe worden door de sector themasessies georganiseerd.

Naar sector

Transport & Logistiek

De sector Transport en Logistiek is een relatief kleine sector. Een bundeling van Noordelijke bedrijven die actief zijn in de transport en Logistieke wereld, dit betreft zowel transport over de weg, spoor, lucht als water.

Naar sector

Transport & Logistiek

De sector Transport en Logistiek is een relatief kleine sector. Een bundeling van Noordelijke bedrijven die actief zijn in de transport en Logistieke wereld, dit betreft zowel transport over de weg, spoor, lucht als water.

Naar sector

Woningcorporaties

Omdat digitalisering door de corporatiesector steeds belangrijker wordt, is het lidmaatschap voor corporaties een logisch keuze. En ondanks de geringe omvang spelen binnen deze organisaties dezelfde thema’s.

Naar sector

Overheden

De sector Overheden is een grote sector. De drie noordelijke provincies, een aantal gemeenten, IT samenwerkingsverbanden van gemeenten en noordelijke vestigingen van de landelijke overheid bundelen hun krachten.

Naar sector

Overheden

De sector Overheden is een grote sector. De drie noordelijke provincies, een aantal gemeenten, IT samenwerkingsverbanden van gemeenten en noordelijke vestigingen van de landelijke overheid bundelen hun krachten.

Naar sector

Gezondheid & Welzijn

De sector Gezondheid en welzijn is een mooie nieuwe sector binnen Samenwerking Noord. Het is een bundeling van Noordelijke bedrijven die actief zijn in de keten van de Zorg. De organisaties die hierin een actieve rol spelen zijn: Lentis, UMCG, Martini Ziekenhuis, Certe, Wilhelmina Ziekenhuis, Fokus wonen en OIM orthopedie

Naar sector

(ICT) Dienstverlening

Samenwerking Noord is opgedeeld in sectoren, één daarvan is de sector ICT Dienstverlening. In deze sector zijn organisaties verenigd van ICT Dienstverleners die een duidelijke focus en aanwezigheid hebben op en in de Noordelijke regio van Nederland.

Naar sector

(ICT) Dienstverlening

Samenwerking Noord is opgedeeld in sectoren, één daarvan is de sector ICT Dienstverlening. In deze sector zijn organisaties verenigd van ICT Dienstverleners die een duidelijke focus en aanwezigheid hebben op en in de Noordelijke regio van Nederland.

Naar sector

Onderwijs & Onderzoek

Inhoudelijke informatie over deze sector volgt zo spoedig mogelijk.

Naar sector

Energie & Utilities

In de sector Energie en Utilities werken organisaties en bedrijven samen die actief zijn in de Energie- en Watersector. Organisaties en bedrijven die o.a. samen vorm en inhoud geven aan belangrijke maatschappelijke thema’s zoals de Energietransitie en Klimaatadaptatie. Thema’s die de business van de aangesloten transformeren en waarin Digitalisering en IT een prominent spelen.

Naar sector

Energie & Utilities

In de sector Energie en Utilities werken organisaties en bedrijven samen die actief zijn in de Energie- en Watersector. Organisaties en bedrijven die o.a. samen vorm en inhoud geven aan belangrijke maatschappelijke thema’s zoals de Energietransitie en Klimaatadaptatie. Thema’s die de business van de aangesloten transformeren en waarin Digitalisering en IT een prominent spelen.

Naar sector

Zakelijke & Financiële Dienstverlening

Inhoudelijke informatie over deze sector volgt zo spoedig mogelijk.

Naar sector