Veiligheid

In de sector Veiligheid komen onderwerpen gerelateerd aan veiligheid aan bod. De sector houdt zich onder andere bezig met kennisdeling over dit onderwerp. Hiertoe worden door de sector themasessies georganiseerd.

Naar sector

Transport & Logistiek

De sector Transport en Logistiek is een relatief kleine sector. Een bundeling van Noordelijke bedrijven die actief zijn in de transport en Logistieke wereld, dit betreft zowel transport over de weg, spoor, lucht als water.

Naar sector

Transport & Logistiek

De sector Transport en Logistiek is een relatief kleine sector. Een bundeling van Noordelijke bedrijven die actief zijn in de transport en Logistieke wereld, dit betreft zowel transport over de weg, spoor, lucht als water.

Naar sector

Woningcorporaties

Omdat digitalisering door de corporatiesector steeds belangrijker wordt, is het lidmaatschap voor corporaties een logisch keuze. En ondanks de geringe omvang spelen binnen deze organisaties dezelfde thema’s.

Naar sector

Overheden

De sector Overheden is een grote sector. De drie noordelijke provincies, een aantal gemeenten, IT samenwerkingsverbanden van gemeenten en noordelijke vestigingen van de landelijke overheid bundelen hun krachten.

Naar sector

Transport & Logistiek

De sector Transport en Logistiek is een relatief kleine sector. Een bundeling van Noordelijke bedrijven die actief zijn in de transport en Logistieke wereld, dit betreft zowel transport over de weg, spoor, lucht als water.

Naar sector