we unite

Onderwijs & Onderzoek

De sector Onderwijs & Onderzoek bestrijkt met haar 11 leden de hele onderwijskolom van het basisonderwijs tot en met de universiteit. Behalve onderwijsinstellingen, behoren ook DUO, TNO en Progress Onderwijs tot de sector. De vertegenwoordigers van onze sectorleden komen elke 6 weken bijeen, afwisselend digitaal en fysiek.

Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: 

 • Digitalisering van het onderwijs. Recent organiseerden we een goed bezocht event over blended learning. 
 • Doorlopende leerlijnen. Door actief samen te werken willen de overgang tussen de onderwijssectoren helpen stroomlijnen.  
 • Arbeidsmarkt. We vinden het belangrijk om onze studenten goed af te leveren voor de ICT-arbeidsmarkt. Dankzij opdrachten, stages en projecten kunnen we de link leggen met de andere sectoren van Samenwerking Noord en hun leden.  
 • Opleiden van docenten. Omdat Samenwerking Noord veel ledenorganisaties heeft, kunnen we onze docenten gemakkelijk rechtreeks in contact brengen met het beroepenveld. 
 • Samenwerking in het Maakonderwijs. We brengen de betrokken collega’s bijeen die werken aan Techlabs, Maker Spaces, etc. 
 • Onderzoekers samenbrengen. De praktoren, lectoren, professoren en de TNO-onderzoekers kunnen we in ons netwerk met elkaar in contact brengen en ook verbinden met de ledenorganisaties van Samenwerking Noord. 

Inhoudelijke thema’s onderzoek 

Met elkaar bestrijken we als sector een veelheid aan inhoudelijke ICT-onderwerpen

NHL Stenden 

 • Cyber safety 
 • Data Science 
 • Computer Vision 
 • Serious Gaming 

Hanzehogeschool 

 • New Business & ICT 
 • User-centered design 

Noorderpoort 

 • Digitaal Vakmanschap 

Drenthe College 

 • Sensor Technologie 

Friesche Poort  

 • Digitale Weerbaarheid  

RUG 

 • Digital Business 
 • Information Systems 
 • Computer Architecture 
 • Distributed Systems 
 • Fundamental Computing
 • Intelligent Systems
 • Scientific Visualization and Computer Graphics
 • Software Engineering and Architecture
 • Autonomous Perceptive Systems
 • Cognitive Modeling 
 • Multi-Agent Systems 

 TNO 

 • Adaptive infrastructures 
 • Data sharing  
 • Cyber security 
 • Systems Architecture 

 

Onze programmamanagers hebben de sectoren verdeeld. Zij sluiten aan bij het sectoroverleg en zijn het eerste aanspreekpunt voor de sector. Hier vind je de programmamanager die is gekoppeld aan deze sector.

Wijnand Aalderink

Mail Bel