Van Hall Larenstein nieuwste lid sector Onderwijs & Onderzoek

Met Hogeschool Van Hall Larenstein is de duurzaamste hogeschool van Nederland nu ook aangesloten bij onze vereniging.  Als internationaal kennisinstituut met vestigingen in Velp en Leeuwarden legt HVHL de nadruk op het groene en het blauwe domein van landbouw, natuur en water. De hogeschool combineert onderwijs met toegepast onderzoek binnen de verschillende lectoraten. HVHL leidt studenten op tot hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals die bijdragen aan een duurzame wereld. Ook in dit domein is digitalisering van steeds grotere betekenis.  

Belang van samenwerking 
De afdeling IVT (Informatievoorziening en Technologie) is verantwoordelijk voor alle digitale diensten die geleverd worden aan studenten en medewerkers van de hogeschool. De afdeling bestaat uit 31 medewerkers en 5 externen en is verdeeld in twee teams, Team Adoptie & Ontwikkeling en Team Regie & Organisatie, staan elk onder aansturing van een teamleider.  Wopke van Solkema werkt sinds september als functioneel beheerder bij HVHL, maar is al geruime tijd actief in de Noordelijke IT: “In een wereld die steeds verandert, is het belangrijk dat we ons snel kunnen aanpassen en nieuwe ideeën op de juiste manier blijven omarmen”. Aansluiting bij Samenwerking Noord kan hierbij helpen, aldus Wopke. “Het brengt ons samen om waar nodig voorop te lopen met de nieuwste technieken en om kennis te delen over thema’s die voor ons heel belangrijk zijn.”  

Teamleider Sander de Vries schetst hoe het het strategisch belang van zijn afdeling de afgelopen jaren sterk is toegenomen en ook zichtbaarder geworden binnen de organisatie. Denk daarbij aan onderwerpen als cybersecurity, anytime & anywhere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de diensten, flexibilisering, blended learning en leven lang leren. “De groeiende samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderstreept het belang van een collectieve aanpak”, aldus Sander. “Samenwerking Noord fungeert hierbij als een platform en netwerk voor het verbinden van inzichten en expertise, waardoor we samen sterker staan in het navigeren door het hoge tempo van steeds weer nieuwe technologieën.”   

Hogeschool Van Hall Larenstein kijkt uit naar de samenwerking met andere leden van Samenwerking Noord. Van Hall Larenstein sluit aan bij de sector Onderwijs & Onderzoek. 

Foto: V.l.n.r. Teamleider Sander de Vries, Samenwerking Noord programmamanager Bas Baalmans en functioneel beheerder Wopke van Solkema kijken uit naar de samenwerking