Kennisnetwerken

Eén van de speerpunten van Samenwerking Noord is kennis delen. Medewerkers van partners van Samenwerking Noord kunnen dit doen door Kennisbijeenkomsten bij te wonen of deel te nemen aan of vragen te stellen aan leden van de Kennisnetwerken.

HR Analytics

HR Analytics biedt handvatten voor het meetbaar maken en interpreteren van data en het vormgeven van HR beleid.

Meer

Datascience

Het delen van kennis en ervaringen bereiken wij door met het kennisnetwerk gezamenlijk te werken aan data-vraagstukken.

Meer

Privacy & Security

Het bewerkstelligen van verdere professionalisering van informatiebeveiliging middels kennis, ervaring en informatie

Meer

Digitaal samenwerken

Het accent ligt steeds minder op techniek en richt zich vooral op functionaliteiten, implementatie en ondersteuning.

Meer

Digitale transformatie

Machtig mooi, die digitale transformatie, maar is jouw organisatie er eigenlijk wel klaar voor?En de mensen in jouw organisatie?

Meer

Artificial Intelligence

Iedereen heeft het tegenwoordig over AI en Kunstmatige Intelligentie. Maar wat is nu eigenlijk AI en wat kun je er mee?

Meer

CIO Netwerk

Op initiatief van enkele collega’s zullen IT-leiders van diverse ledenorganisaties elkaar ontmoeten rondom strategische thema’s op het gebied van IT en digitalisering.

Meer