Kennisnetwerken

Eén van de speerpunten van Samenwerking Noord is kennis delen. Medewerkers van partners van Samenwerking Noord kunnen dit doen door Kennisbijeenkomsten bij te wonen of deel te nemen aan of vragen te stellen aan leden van de Kennisnetwerken.

HR Analytics

HR Analytics biedt handvatten voor het meetbaar maken en interpreteren van data en het vormgeven van HR beleid.

Meer

Datascience

Het delen van kennis en ervaringen bereiken wij door met het kennisnetwerk gezamenlijk te werken aan data-vraagstukken.

Meer

Informatieveiligheid

Het bewerkstelligen van verdere professionalisering van informatiebeveiliging middels kennis, ervaring en informatie

Meer

Digitaal samenwerken

Het accent ligt steeds minder op techniek en richt zich vooral op functionaliteiten, implementatie en ondersteuning.

Meer