we unite

ICT Dienstverlening

Samenwerking Noord is opgedeeld in sectoren, één daarvan is de sector ICT Dienstverlening. In deze sector zijn organisaties verenigd van ICT Dienstverleners die een duidelijke focus en aanwezigheid hebben op en in de Noordelijke regio van Nederland..

De sectorleden van ICT Dienstverlening hebben als gemeenschappelijk doel een bijdrage leveren aan kennisopbouw en kennisdeling binnen en bij de leden van Samenwerking Noord. Hiertoe worden door de sector zelfstandig of in gezamenlijkheid met andere ICT dienstverleners of leden uit andere sectoren inhoudelijke kennissessies georganiseerd waar leden van Samenwerking Noord aan deel kunnen nemen..

Onderwerpen waar in de afgelopen tijd kennissessies over zijn gegeven zijn: de waarde van Data, Office365, gebruik van Cloud, Agile werken. En op de rol voor 2020 staan bijvoorbeeld sessies met thema’s als software defined networks, data festival en low code/no code.

De sectorleden dragen daarnaast ook bij aan de uitwerking en inhoudelijke sessies die voortkomen uit speerpunten van andere sectoren; zoals verwoord in het werkplan 2020.

Binnen de context van onze participatie in Samenwerking Noord beogen we ook beter zicht te krijgen op de thema’s en vraagstukken die spelen bij de aangesloten Samenwerking Noord leden, met het doel om vanuit dat vertrekpunt een betere alignment te bewerkstelligen met wat de ICT Dienstverleners kunnen aanbieden en ontwikkelen in de regio.

De sectorleden hebben regelmatig contacten en afstemming via een eigen samenwerking whatsapp-groep en komt eens per twee maanden bij elkaar bij één van de sectorleden; deze frequentie gaat vanaf medio 2020 naar eens per 6 weken.

Aangesloten organisaties

Get There, New Nexus, ICT-Partners Noord, CGI, Ventus IT Professionals, ilionx, Routz, Quintor, Bytesnet.

Leden Sector ICT Dienstverlening

Nico
Kluin

Get There

Richard
Tapper

New Nexus

Joost
van Keulen

CGI

Ruud
Schepers

Routz

Bob
Platel

ilionx

Jan
van Beek

Quintor

Peter
de Jong

Bytesnet

Angienus
Kiers

Ordina

Roosmarijn
Tamminga

Enshore

Onze programmamanagers hebben de sectoren verdeeld. Zij sluiten aan bij het sectoroverleg en zijn het eerste aanspreekpunt voor de sector. Hier vind je de programmamanager die is gekoppeld aan deze sector.

Albina Vitochina

Mail Bel