we unite

AI

Iedereen heeft het tegenwoordig over AI en Kunstmatige Intelligentie. Maar wat is nu eigenlijk AI en wat kun je er mee? Het kennisnetwerk AI van Samenwerking Noord wil helderheid geven over dit onderwerp waardoor termen als; Deep Learning, Machine Learning, (un)Supervised Learning geen fronsende wenkbrauwen meer opleveren.

Achtergrond

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt beschouwd als een van de meest disruptieve technologieën die invloed heeft op het dagelijks leven en het bedrijfsleven. Onderzoekers en deskundigen uit de praktijk vergelijken de opkomst van AI met de industriële revolutie uit de vorige eeuw. AI bestaat uit een aantal technologieën die de huidige manier van zakendoen drastisch zal veranderen. Steeds meer taken zullen geautomatiseerd worden, maar de grootste impact komt van vernieuwde en nieuwe bedrijfsmodellen en de opkomst van intelligente diensten die voorheen nog niet bestonden.

Organisatie

Wat is Artificiële Intelligentie (AI) eigenlijk? We spreken van AI als een systeem in staat is, net zoals mensen dat kunnen, zelfstandig beslissingen te nemen op basis van waarnemingen (data) en te leren van data. Met name dat laatste kenmerkt AI.

Een statisch voorgeprogrammeerd beslissingsalgoritme is dus nog geen AI. Hoewel AI nog lang niet de menselijke intelligentie benadert, zijn er wel succesvolle toepassingen. Deze toepassingen richten zich op één specifieke taak en kunnen daarin vaak de capaciteiten van mensen overtreffen. Hoe meer relevante data er beschikbaar is, hoe beter de voorspellende waarde wordt.

We onderscheiden hierbij AI gebaseerd op regels en AI gebaseerd op voorbeelden. Vervolgens gaan deze algoritmen aan de slag met enorme hoeveelheden data om te leren.

Onze programmamanagers hebben de kennisnetwerken verdeeld. Zij sluiten aan bij het overleg en zijn het eerste aanspreekpunt voor het kennisnetwerken. Hier vind je de programmamanager die is gekoppeld aan deze kennisnetwerken.

Bas Baalmans

Mail Bel