we unite

CIO Netwerk

Op initiatief van enkele collega’s zullen IT-leiders van diverse ledenorganisaties elkaar ontmoeten rondom strategische thema’s op het gebied van IT en digitalisering. De deelnemers in het netwerk gebruiken elkaar als sparringpartners voor vraagstukken, met als doel elkaar verder te helpen.

Naar event

De samenwerking heeft een strikt a-commercieel karakter en de deelnemers aan het CIO-netwerk willen gezamenlijk actief bijdragen aan de strategische IT-koers van Noord-Nederland, door vraagstukken te agenderen, Noordelijke beleidsmakers te voeden en samenwerking te stimuleren.
Voor Samenwerking Noord heeft het CIO-overleg een klankbordfunctie, door inhoudelijke input te leveren en te reflecteren op bestaande en nieuw te ontwikkelen activiteiten van de vereniging.

Vanuit de groep zelf worden relevante strategische thema’s geagendeerd, zoals Cloud of Digitale Transformatie, etc. De CIO van de organisatie die een bijeenkomst host, geeft inzicht in de relevante ontwikkelingen en uitdagingen in de eigen organisatie. Daarnaast kunnen de andere leden van het netwerk onderwerpen agenderen. Ook externe deskundigen kunnen voor bijeenkomsten worden uitgenodigd. De deelnemers aan het overleg hebben in hun organisatie de rol van CIO of een andere eindverantwoordelijke functie met betrekking tot IT / digitalisering.

Organisatie

Vanuit het bestuur van Samenwerking Noord wordt het CIO-netwerk bijgewoond en ondersteund door Fred Hassert (statutair voorzitter van Samenwerking Noord) en Wijnand Aalderink (secretaris en programmamanager van Samenwerking Noord). Voor vragen over het CIO-netwerk kunnen onze ledenorganisaties terecht bij onderstaande personen.

Leden CIO Netwerk

Fred
Hassert

Mail Bel

Wijnand
Aalderink

Mail Bel

Laatste nieuws CIO Netwerk

Samenwerking Noord start met CIO-netwerk

Op 5 juni a.s. komt voor het eerst een groep van senior managers bijeen in het ‘CIO-overleg’. Op initiatief van [...]

Lees meer