we unite

Gezondheid & Welzijn

De sector Gezondheid & Welzijn is een actieve sector met een zeer divers pallet aan instellingen. Desondanks, of juist daardoor, is er veel kennisdeling op het vlak van IT, data en digitalisering. 

De sector Gezondheid & Welzijn is een actieve sector met een zeer divers pallet aan instellingen. Desondanks, of juist daardoor, is er veel kennisdeling op het vlak van IT, data en digitalisering. 

We zien elkaar maandelijks online of  op een van de locaties van de deelnemers. Op deze manier houden we elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Via Samenwerking Noord willen we met name onze IT professionals informeren, inspireren en met elkaar verbinden.

Onderwerpen die wij de komende tijd binnen deze sector willen gaan oppakken zijn o.a. Digitalisering in de Zorg, leveranciers management, gezamenlijke inkopen, data management en informatie ontsluiting, innovatie in de zorg etc.

Sectorleden

 

Naar alle leden

Sectorvoorzitter

Edwin Hillenga
Martini Ziekenhuis

Onze programmamanagers hebben de sectoren verdeeld. Zij sluiten aan bij het sectoroverleg en zijn het eerste aanspreekpunt voor de sector. Hier vind je de programmamanager die is gekoppeld aan deze sector.

Albina Koolhof-Vitochina

Mail Bel