we unite

Gezondheid & Welzijn

De sector Gezondheid en welzijn is een mooie nieuwe sector binnen Samenwerking Noord. Het is een bundeling van Noordelijke bedrijven die actief zijn in de keten van de Zorg.
De bedrijven die hierin een actieve rol spelen zijn: Lentis, UMCG, Martini Ziekenhuis, Certe, Wilhelmina Ziekenhuis, Fokus wonen en OIM orthopedie

Deze groep is sinds augustus gestart en zit in de opstart fase. De eerste kennismaking sessies zijn geweest en we hebben een mooie groep met verschillende disciplines.

We zien elkaar maandelijks en telkens op een van de locaties van de deelnemers. Op deze manier leren we elkaar snel kennen en krijgen we een duidelijker beeld van het bedrijf zelf. Via Samenwerking Noord willen we met name onze IT professionals informeren, inspireren en met elkaar verbinden.

Onderwerpen die wij de komende tijd binnen deze sector willen gaan oppakken zijn o.a. Digitalisering in de Zorg, leveranciers management, gezamenlijke inkopen, data management en informatie ontsluiting, innovatie in de zorg etc.

Onze programmamanagers hebben de sectoren verdeeld. Zij sluiten aan bij het sectoroverleg en zijn het eerste aanspreekpunt voor de sector. Hier vind je de programmamanager die is gekoppeld aan deze sector.

Albina Vitochina

Mail Bel