we unite

Woningcorporaties

De corporaties die lid zijn van Samenwerking Noord vormen een bijzondere groep. De individuele corporaties zijn relatief klein, in omvang variërend van ca. 75 tot ca. 350 medewerkers. Omdat digitalisering door de corporatiesector steeds belangrijker wordt, is het lidmaatschap voor corporaties een logisch keuze. En ondanks de geringe omvang spelen binnen deze organisaties dezelfde thema’s.

Net als iedere andere organisatie stelt digitalisering de corporaties in staat om diensten slimmer en efficiënter aan te bieden. En corporaties hebben te maken met de nodige uitdagingen. Niet alleen moeten ze zorgen voor betaalbare woningen voor een vaak kwetsbare doelgroep, ze zitten ook midden in de energietransitie. Om nog maar niet te spreken van de aardbevingsproblematiek voor een deel van hun vastgoed.

Digitalisering speelt daarin een steeds grotere rol. Bouw- en renovatieprocessen worden meer en meer data gedreven, waarbij partijen in ketens samen werken en gebruik maken van dezelfde data. Tegelijkertijd beschikt geen van de corporaties over een grote ICT-afdeling. Die hebben hun handen vol aan het op orde houden van de bestaande ICT. Vaak ontbreekt het aan mensen en middelen om innovaties op waarde te schatten. Een eigen kennisnetwerk, waarbij geput kan worden uit ervaring van andere organisaties is dan meer dan welkom.

Speerpunten 2020

De corporaties komen 4 keer per jaar bij elkaar, waarbij iedere keer een bepaald thema wordt uitgediept. Per thema vragen we deskundigen van andere organisaties om kennis en ervaring in te brengen over het desbetreffende thema.

Aangesloten organisaties

Nijestee, Woonconcept, Actium, Accolade, Elkien, Domesta, Acantus, Wierden en Borgen, Woonborg en Woonservice

Leden Sector Woningcorporaties

Hans
Ebels

Nijestee

Wopke
van Solkema

Woonconcept

Edwin
Miedema

Actium

Michiel
Booij

Accolade

Roel
Vuursteen

Elkien

Harry
Vugteveen

Domesta

Henk
Fissering

Acantus

Gerwin
Scherpen

Woonborg

Marc
Kuik

Woonservice

Arjen
de Vries

Lefier

Roel-Jan
Kuipers

Wierden en Borgen

Onze programmamanagers hebben de sectoren verdeeld. Zij sluiten aan bij het sectoroverleg en zijn het eerste aanspreekpunt voor de sector. Hier vind je de programmamanager die is gekoppeld aan deze sector.

Albina Vitochina

Mail Bel