we unite

Overheden

De sector Overheden is een grote sector binnen Samenwerking Noord. Binnen de sector bundelen de drie noordelijke provincies, een aantal gemeenten, IT samenwerkingsverbanden van gemeenten en noordelijke vestigingen van de landelijke overheid hun krachten. De sector staat voor een aantal grote uitdagingen. De toenemende digitalisering, de veranderingen die daarmee gepaard gaan in alle processen, de zorg voor continuïteit en veiligheid, de behoefte aan vernieuwing en de druk die ontstaat door de steeds schaarser wordende kennis maakt dat samenwerking niet meer vrijblijvend kan zijn.

De sector Overheden kenmerkt zich door een cultuur waar kennis en ervaring willen delen onderdeel is van de bedrijfscultuur. Wel is de diversiteit groot: de problematiek van een landelijke organisatie is vaak heel anders dan die van een samenwerkingsverband van gemeenten. Toch ziet de sector daar juist ook kansen in de samenwerking.

In 2019 heeft de sector uit een breed scala aan onderwerpen die relevant zijn binnen de sector gekozen voor vier speerpunten in 2020 die breed spelen. Voornaamste doelstelling is de speerpunten daadwerkelijk om te zetten in concrete projecten of events.
In 2019 zijn gesprekken gevoerd met ICT Noord, en is een event (Functioneel beheer professioneel) gezamenlijk georganiseerd; afgesproken is om in ook in 2020 gezamenlijk events te organiseren.

Speerpunten 2020

De omgevingswet (mogelijk meer impact dan de decentralisatie Sociaal domein): waar kunnen we elkaar versterken

Inkoop, contractmanagement, aanbesteden: vaak een ondergeschoven kindje De functie/rol van informatiemanager: nu en in de komende jaren

Portfoliomanagement op projecten en programma’s: hoe houden we inzicht en overzicht

Huidige en komende projecten

De sector ondersteunt een aantal SN brede events, zoals het Data Driven Festival.

Mogelijke events: een vervolg op het festival, iets rondom (out)sourcing.

Samen met ICT Noord zullen ook één of twee events worden georganiseerd specifiek gericht op de doelgroep gemeenten, die ook voor niet leden toegankelijk zijn.

Leden Sector Overheden

Diederik
Septer

Provincie Friesland

Martin
Rasker

Provincie Drenthe

Machiel
van der Schaaf

Gemeente Leeuwarden

Ans
Timmerman

Gemeente Assen

Jeroen
Kuijpens

Gemeente Oldambt

Maarten
Visser

Gemeente Emmen

Arthur
Fischer

GRID NV

Klaas
Koers

DICTU

Laatste nieuws Sector Overheden

Onze programmamanagers hebben de sectoren verdeeld. Zij sluiten aan bij het sectoroverleg en zijn het eerste aanspreekpunt voor de sector. Hier vind je de programmamanager die is gekoppeld aan deze sector.

Lammert Brouwer

Mail Bel