we unite

Overheden

De sector Overheden is een grote sector binnen Samenwerking Noord. Binnen de sector bundelen de drie noordelijke provincies, een aantal gemeenten, IT samenwerkingsverbanden van gemeenten en noordelijke vestigingen van de landelijke overheid hun krachten. De sector staat voor een aantal grote uitdagingen. De toenemende digitalisering, effecten van corona, de veranderingen die daarmee gepaard gaan in alle processen, de zorg voor continuïteit en veiligheid, de behoefte aan vernieuwing en de druk die ontstaat door de steeds schaarser wordende kennis maakt dat samenwerking niet meer vrijblijvend kan zijn.

De sector Overheden kenmerkt zich door een cultuur waar kennis en ervaring willen delen onderdeel is van de bedrijfscultuur. Wel is de diversiteit groot: de problematiek van een landelijke organisatie is vaak heel anders dan die van een samenwerkingsverband van gemeenten, en die van een grote gemeente weer anders dan die van een kleine gemeente. Toch ziet de sector daar juist ook kansen in de samenwerking.

De sector Overheden is een actieve sector en komt acht keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we een actueel onderwerp, welke vaak door één of meer leden wordt gepresenteerd. Het onderwerp en de voorbereiding bespreken we een maand eerder zodat alle leden input kunnen leveren en de thema’s echt relevant zijn.  Ook groeit de sector jaarlijks, dit jaar verwachten we minimaal twee nieuwe leden.

Speerpunten

Dit jaar werken we samen met de sector Veiligheidaan het onderwerp Digitale crisis, een zeer actueel onderwerp. Hiermee geven we invulling aan de nieuwe ambitie van Samenwerking Noord om naast kennisdeling ook samen, cross-sectoraal, resultaten te boeken. 

Op het gebied van datagedreven werken levert de sector Overheden een actieve bijdrage in diverse bijeenkomsten.

We delen kennis en ervaringen die we hebben opgedaan met de effecten van corona op de toekomstige ICT werkplek en de bijbehorende organisatievraagstukken.

We organiseren een gezamenlijke opleiding op het gebied van projectportfoliomanagement.

We onderzoeken samen met ICT Noord en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) de mogelijkheid voor verdere samenwerking. Daarnaast streven wij ernaar om, net als in 2019 en 2020, een gezamenlijk event te organiseren.

Sectorvoorzitters

Peter Jager
Gemeente De Fryske Marren

Arne Bakker
Gemeente groningen

Onze programmamanagers hebben de sectoren verdeeld. Zij sluiten aan bij het sectoroverleg en zijn het eerste aanspreekpunt voor de sector. Hier vind je de programmamanager die is gekoppeld aan deze sector.

Albina Koolhof-Vitochina

Mail Bel