Privacy Policy

Dit is de privacy policy van Samenwerking Noord, gevestigd aan Sint Jansstraat 4 te Groningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73693138.

Algemeen

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van je gegevens zoals omschreven in het Privacy Statement. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door websitebezoekers, werknemers van Samenwerking Noord, (contactpersonen bij) leden van Samenwerking Noord en aspirant leden.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Naam contactpersoon
 • Functienaam contactpersoon
 • Emailadres
 • Eventueel een link naar het profiel op LinkedIn
 • Organisatienaam
 • (Zakelijk) telefoonnummer

Wij verwerken de gegevens ten behoeve van het organiseren van congressen, workshops, seminars en voor het versturen van nieuwsbrieven.

Voor nieuwsbrieven worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Voornaam en achternaam
 • Emailadres
 • Functie

De gegevens die op de website worden verwerkt voor het contactformulier (email) worden door Samenwerking Noord verder nergens voor verwerkt. Voor evenementen kunnen de gevraagde gegevens wel verschillen. De gegevens worden alleen gebruikt om mensen op de hoogte te houden van hun registratie voor een evenement. Hiervoor worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Naam
 • Functie
 • Eventueel een telefoonnummer

Bij Samenwerking Noord nemen we technische en organisatorische maatregelen om te borgen dat je gegevens goed zijn beschermd. Dit strekt zich zowel uit over de afspraken met onze (IT-)leveranciers, als de inrichting van onze ICT-omgeving.

Samenwerking Noord maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer is opgeslagen voor trackingdoeleinden. Een cookie identificeert soms persoonlijke informatie, maar doorgaans informatie over je computergebruik. Je kunt de browser op de hoogte stellen wanneer je een cookie ontvangt, zodat je altijd kunt accepteren of weigeren.

We hebben processen ingericht om je in staat te stellen of we persoonsgegevens van je verwerken en zo ja, welke persoonsgegevens dit zijn. Dit om je in staat te stellen om een of meerdere van de volgende rechten uit te oefenen:
• Recht op inzage en correctie
• Recht op verwijdering en het recht op vergetelheid
• Recht op restrictie (staking van de verwerking)
• Recht op dataportabiliteit

Wil je gebruik maken van je privacyrechten, of heb je vragen over de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via mail of telefoon. Je kunt een mail sturen naar info@samenwerkingnoord.nl. Ook kun je dit aangeven bij de secretaris, programmamanagers en/of de voorzitter van Samenwerking Noord.

Typ- en spelfouten voorbehouden. Samenwerking Noord behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Wij raden je aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat je altijd van de laatst geldende versie op de hoogte bent. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd in september 2018. Over belangrijke wijzigingen van dit Privacy Statement zullen we je vooraf informeren.

Op de website kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Samenwerking Noord geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het Privacy Statement van de website die je bezoekt.

Beeldmateriaal

Samenwerking Noord maakt gebruik van beeldmateriaal en interviews voor promotiedoeleinden in onze nieuwsbrief, op onze (interne en externe) website en op sociale media (klik hier voor onze communicatiekanalen). Dit doen we om omdat het in belangrijke mate bijdraagt aan onze kerndoestelling: het zijn van hét netwerk op het gebied van digitalisering en IT in het Noorden. Op welke manier we dit doen, hangt af van het soort evenement of bijeenkomst waar het beeldmateriaal wordt gemaakt. Hieronder vind je hierover meer informatie.

Sprekers worden vooraf schriftelijk om toestemming gevraagd voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal ten behoeve van promotiedoeleinden (intern en extern) en kennisdeling (intern). Omdat sprekers de kern van een evenement vormen, komen zij vaak specifiek in beeld. Sprekers kunnen er vrijelijk voor kiezen om toestemming te geven of kiezen om dat niet te doen. Afhankelijk van de keuze maakt Samenwerking Noord wel of geen beeldmateriaal van hen tijdens het evenement. Beeldmateriaal wordt zorgvuldig gecontroleerd en geselecteerd voor publicatie. Toestemming kan weer ingetrokken worden op door een mail te sturen naar events@samenwerkingnoord.nl.

Bezoekers van evenementen worden bij hun aanmelding gewezen op het feit dat er tijdens evenementen beeldmateriaal gemaakt kan worden ten behoeve van promotiedoeleinden (intern en extern). Hierbij staat ook vermeld dat men eventuele bezwaren kan melden via events@samenwerkingnoord.nl. Het gaat om algemene sfeerbeelden van het evenement waarbij bezoekers al dan niet herkenbaar in beeld kunnen zijn. Bij aanvang van het evenement worden bezoekers hier nogmaals op gewezen en wordt er expliciet gevraagd of bezoekers hiertegen bezwaar hebben. Indien een bezoeker bezwaar maakt, zorgt een medewerker van Samenwerking Noord er ter plaatse voor dat de bezoeker niet herkenbaar in beeld komt.

Samenwerking Noord baseert zich voor het maken van beeldmateriaal van bezoekers op het gerechtvaardigd belang om de buitenwereld te laten zien hoe evenementen en andere bijeenkomsten van Samenwerking Noord eruit zien. Deze zichtbaarheid is van groot belang om onze kerndoelstelling: het zijn van hét netwerk in het Noorden op het gebied van digitalisering en IT, te kunnen bereiken. Zonder dit beeldmateriaal is het niet mogelijk om de gewenste zichtbaarheid als netwerk te behalen. De impact op de privacy van bezoekers wordt zoveel mogelijk beperkt door beeldmateriaal zorgvuldig te selecteren en door bezoekers de mogelijkheid te geven bezwaar te maken.

Op sommige evenementen interviewt Samenwerking Noord specifieke bezoekers, bijvoorbeeld om ervaringen of kennis te delen. Bezoekers worden voorafgaand aan interviews door de foto-/videograaf expliciet mondeling om toestemming gevraagd. Indien de toestemming wordt verleend, ontvangt de bezoeker na afloop van het interview een visitekaartje van de foto-/videograaf met informatie over waar het beeldmateriaal te vinden is en uitleg over hoe men de toestemming weer in kan trekken.

We geven onze ledenorganisaties graag de kans om zich middels beeldmateriaal en interviews te laten zien op onze communicatiekanalen. Als we op bezoek gaan bij een ledenorganisatie, vragen we hiervoor vooraf per mail toestemming aan onze contactpersoon. Als we op de locatie beeldmateriaal maken waarbij andere medewerkers dan onze contactpersoon herkenbaar in beeld komen, vragen we aan hen mondeling nogmaals toestemming en ontvangen zij een visitekaartje met meer informatie over waar zij het beeldmateriaal kunnen vinden en hoe zij hun toestemming kunnen intrekken. Contactpersonen hebben de mogelijkheid om mee te denken bij het maken van het beeldmateriaal. Als zij dit wensen, mogen ze het beeldmateriaal voor publicatie inzien en wijzigingssuggesties doen. Contactpersonen kunnen hun toestemming op elk moment weer intrekken door een mail te sturen naar events@samenwerkingnoord.nl.

Instagram

Samenwerking Noord heeft een bedrijfsaccount op Instagram. Instagram is onderdeel van Meta Platforms Ireland Limited (voorheen: Facebook), gevestigd aan:

4 Canal Square
Grand Canal Harbour
D2 Dublin, Ireland

Als je onze Instagram-pagina bezoekt, reageert op onze posts, of ons berichten stuurt, worden je persoonsgegevens verwerkt. Om welke gegevens het gaat, voor welke doeleinden we de gegevens verwerken en wat je rechten zijn, lees je hieronder.

We verwerken via onze Instagrampagina drie categorieën persoonsgegevens:

 

Categorie gegevens

Grondslag

A

Gegevens die je actief verstrekt zoals likes, comments, reacties op onze verhalen of polls en berichten die je ons stuurt

Gerechtvaardigd belang

B

Gegevens die door Meta* worden verzameld voor paginastatistieken:

•Statistische informatie over profielen die onze pagina bezoeken (leeftijdscategorie, land, woonplaats en geslacht)

•Statistische informatie over expliciete interactie (likes, comments, reacties, volgers, shares, etc.) en impliciete interactie (paginabezoeken, hoe vaak een post bekeken is en wanneer, hoe vaak er geklikt wordt op links die we delen, hoeveel accounts een post heeft bereikt, via welke route een post bekeken wordt, etc.) met onze pagina

Gerechtvaardigd belang

C

Beeldmateriaal en quotes van deelnemers aan evenementen en bijeenkomsten van Samenwerking Noord

Toestemming of gerechtvaardigd belang, zie ‘beeldmateriaal en interviews’

* Klik hier voor uitgebreide informatie over gegevensverzameling voor paginastatistieken. Bovenstaande gegevens worden soms met behulp van cookies verzameld. Cookies zijn kleine bestanden die opgeslagen worden op je apparaat en waarmee Meta jou kan herkennen als je gebruik maakt van hun producten. Klik hier voor meer informatie over cookies van Meta en hoe je deze kunt beheren.

De eerste categorie gegevens (A) verwerken we om interactie met je te kunnen hebben op onze Instagrampagina.

De tweede categorie gegevens (B) verwerken we om statistische (geanonimiseerde) inzichten te krijgen in het bereik van onze Instagrampagina, de content die we daarop plaatsen en het type bezoekers dat we bereiken. Hiermee kunnen we onze content aanpassen aan de behoeftes van onze doelgroep. Samenwerking Noord ontvangt alleen anonieme statistieken en kan de gegevens niet herleiden naar specifieke personen. Voorafgaand aan het aggregeren, tijdens het verzamelen van de gegevens, kan Meta de gegevens mogelijk wel herleiden naar jou als persoon. Meta gebruikt de gegevens voor verschillende doeleinden:

 • functionele doeleinden, bijvoorbeeld om Instagram goed te kunnen laten werken of te beveiligen, de taal juist in te stellen, etc.
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van Instagram om het te kunnen verbeteren en
 • commerciële doeleinden, zoals het kunnen aanbieden van op de gebruiker afgestemde advertenties.

De derde categorie gegevens (C) gebruiken we om ons Samenwerking Noord meer zichtbaarheid te geven, zie hiervoor het onderdeel ‘beeldmateriaal en interviews’ van deze privacyverklaring.

Samenwerking Noord is voor bepaalde doeleinden gezamenlijk met Meta verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens. Het gaat dan specifiek over de verwerking van persoonsgegevens voor paginastatistieken over onze bedrijfspagina. We hebben met Meta afspraken gemaakt over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor jouw persoonsgegevens. Op alle andere gegevens die binnen Instagram verwerkt worden, heeft Samenwerking Noord geen invloed. Denk bijvoorbeeld aan de zichtbaarheid van je profiel, comments of likes. Voor deze verwerkingen is Meta verantwoordelijk zoals beschreven in het privacybeleid van Instagram, waarmee je instemt als je gebruik maakt van Instagram.

Wanneer je onze instagrampagina of de content daarvan bezoekt, heeft Meta Platforms Ireland toegang tot de gegevens zoals hierboven benoemd. Meta kan deze gegevens ook verwerken buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld door gegevens te delen met bedrijfsonderdelen in de Verenigde Staten. Instagram geeft hierover in algemene zin meer informatie in het privacybeleid.

Samenwerking Noord bewaart chatberichten zolang dit relevant is om het chatbericht af te handelen. Normaliter worden chatberichten na een half jaar verwijderd. Interactie met onze posts, zoals comments en likes, blijven bewaard zolang de posts blijven bestaan op onze Instagrampagina. Je kunt altijd zelf je comments en likes verwijderen. Samenwerking Noord heeft geen invloed op hoe lang Meta gegevens over jou bewaard. Meta geeft hierover meer informatie in het privacybeleid.

Voor wat betreft de gegevens waarvoor Samenwerking Noord (mede)verantwoordelijk is, heb je het recht om je gegevens in te zien, te laten verwijderen, te laten corrigeren, bezwaar te maken tegen verwerking en om een klacht in te dienen. Vaak kun je deze rechten zelf via je account uitoefenen. Hoe je deze rechten precies kunt uitoefenen, ook als je geen account hebt, kun je vinden in het privacybeleid van Instagram. In het privacybeleid kun je ook vinden hoe je contact kunt opnemen met Meta om cookies in te stellen. Als je chatberichten, beeldmateriaal of interviews wil laten verwijderen, neem dan contact met ons op via events@samenwerkingnoord.nl