Privacyverklaring

Dit is de privacy statement van Samenwerking Noord, gevestigd aan Sint Jansstraat 4 te Groningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73693138.

Privacy Statement

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van je gegevens zoals omschreven in het Privacy Statement. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door websitebezoekers, werknemers van Samenwerking Noord, (contactpersonen bij) leden van Samenwerking Noord en aspirant leden.

Verwerkte persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Naam contactpersoon
 • Functienaam contactpersoon
 • Emailadres
 • Eventueel een link naar het profiel op LinkedIn
 • Organisatienaam
 • (Zakelijk) telefoonnummer

Wij verwerken de gegevens ten behoeve van het organiseren van congressen, workshops, seminars en voor het versturen van nieuwsbrieven.

Voor nieuwsbrieven worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Voornaam en achternaam
 • Emailadres
 • Functie

De gegevens die op de website worden verwerkt voor het contactformulier (email) worden door Samenwerking Noord verder nergens voor verwerkt. Voor evenementen kunnen de gevraagde gegevens wel verschillen. De gegevens worden alleen gebruikt om mensen op de hoogte te houden van hun registratie voor een evenement. Hiervoor worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Naam
 • Functie
 • Eventueel een telefoonnummer

Bescherming van persoonsgegevens

Bij Samenwerking Noord nemen we technische en organisatorische maatregelen om te borgen dat je gegevens goed zijn beschermd. Dit strekt zich zowel uit over de afspraken met onze (IT-)leveranciers, als de inrichting van onze ICT-omgeving.

Cookies

Samenwerking Noord maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer is opgeslagen voor trackingdoeleinden. Een cookie identificeert soms persoonlijke informatie, maar doorgaans informatie over je computergebruik. Je kunt de browser op de hoogte stellen wanneer je een cookie ontvangt, zodat je altijd kunt accepteren of weigeren.

Je privacyrechten

We hebben processen ingericht om je in staat te stellen of we persoonsgegevens van je verwerken en zo ja, welke persoonsgegevens dit zijn. Dit om je in staat te stellen om een of meerdere van de volgende rechten uit te oefenen:

 • Recht op inzage en correctie
 • Recht op verwijdering en het recht op vergetelheid
 • Recht op restrictie (staking van de verwerking)
 • Recht op dataportabiliteit

Contactinformatie

Wil je gebruik maken van je privacyrechten, of heb je vragen over de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via mail of telefoon. Je kunt een mail sturen naar info@samenwerkingnoord.nl. Ook kun je dit aangeven bij de secretaris, programmamanagers en/of de voorzitter van Samenwerking Noord.

Disclaimer

Typ- en spelfouten voorbehouden. Samenwerking Noord behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Wij raden je aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat je altijd van de laatst geldende versie op de hoogte bent. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd in september 2018. Over belangrijke wijzigingen van dit Privacy Statement zullen we je vooraf informeren.

Op de website kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Samenwerking Noord geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het Privacy Statement van de website die je bezoekt.