we unite

Digitaal Samenwerken

Het kennisnetwerk Digitaal Samenwerken is begonnen als kennisgroep SharePoint. Door de jaren heen heeft SharePoint een enorme ontwikkeling doorgemaakt waardoor accenten zijn gaan verschuiven. In 2018 hebben we binnen de kennisnetwerk daarop ingespeeld en ons gericht op een bredere doelgroep. De nieuwe naam ‘Kennisnetwerk Digitaal Samenwerken’ dekt deze lading beter en is daarom meer waarvoor de kennisnetwerk staat.

Vanaf de start van de kennisgroep in 2011 was het doel om kennis te delen ten aanzien van SharePoint. SharePoint was, zoals Microsoft aangaf, een nieuwe manier van werken. Het nodigde dan ook uit tot samen verkennen en met elkaar kennis delen. SharePoint was meer het doel als het middel. Nadat steeds meer leden aangeven niet meer met SharePoint te werken maar met bv. Office 365, ontstond de noodzaak meer aan te sluiten bij de verschillende manieren van digitaal samenwerken waardoor SharePoint niet meer het doel was maar meer één van de middelen.

Office365 is 1 van de bekende platformen bij de partners van Samenwerking Noord. Ook dat is slechts een middel om tot digitaal samenwerken te komen. De aandacht ligt nu steeds minder bij de techniek maar richt zich vooral op vraag gestuurde functionaliteiten, implementatie en ondersteuning. Dit betekent meestal gedrags- en cultuurverandering van medewerkers. Hoe ga je daarmee om. Het sleutelwoord in deze is dan ook ‘samenwerken’ waarbij de digitale vorm nieuw is. De ervaringen en de kennis die bij deze processen zijn opgedaan willen we graag delen zodat het spreekwoordelijk wiel niet opnieuw moet worden uitgevonden. Meer weten of met ons meedoen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens

Diversiteit

Doordat we een diversiteit hebben aan deelnemers, worden de onderwerpen van diverse kanten belicht en draagt dit bij aan een waardevolle verrijking van kennis. Zowel ten aanzien van de techniek als bv. gedragsverandering binnen het werk.

Speerpunten 

Een diversiteit aan onderwerpen die te maken hebben met digitaal samenwerken. Dit betreft hybride werken ‘na covid-19’, maar ook MS Teams, SharePoint of Office 365.
Jaarlijks komen we meerdere keren bijeen. Meestal online, maar waar mogelijk ook hybride. Elke keer met een ander interessant onderwerp.

Leden Kennisnetwerk Digitaal Samenwerken

Harry
Roor

Mail

Onze programmamanagers hebben de kennisnetwerken verdeeld. Zij sluiten aan bij het overleg en zijn het eerste aanspreekpunt voor het kennisnetwerken. Hier vind je de programmamanager die is gekoppeld aan deze kennisnetwerken.

Linn Zuidema

Mail Bel