ROC Noorderpoort is nu Digitale Campus

Ook ROC Noorderpoort heeft het roer om moeten gooien i.v.m. de coronacrisis. Als eerste een crisisteam opgericht, experts vrij gemaakt en de koers bepaald. De opdracht is “Hoe kunnen we zo snel mogelijk het onderwijs voortzetten zonder alles te veranderen?”. Het Sleutelwoord is standaardisatie!

Woensdag 11 maart concreet aan de slag. Plannen maken, trainingen uitzetten voor medewerkers om online les te kunnen geven of online te kunnen vergaderen met collega’s.

Aangezien het uitgangspunt is om zoveel mogelijk te blijven doen wat we altijd al deden, is zowel het lesrooster als de absentieregistratie de kapstok geweest waaraan we de nieuwe situatie gingen hangen. Lessen gaan ‘gewoon’ door, de lesstof wordt niet anders. De belangrijkste twee veranderingen zijn een virtuele ruimte i.p.v. een leslokaal en de invulling van praktijkvakken die anders moeten worden georganiseerd. Ook de stages zijn daar een belangrijk onderdeel van.
Er is voor gekozen om in het roosterpakket lokalen te vervangen door een Skype-vergaderlink van de docent. Docenten leveren aan de roostermakers een persoonlijke link. De instructie naar de student blijft dan: ‘Kijk in je rooster wanneer je les hebt en ga naar de online ruimte”. Door op deze manier te werken heeft de student en de docent de vertrouwde informatie over hun rooster en blijven de presentielijsten gewoon beschikbaar en kan daarmee de absentieregistratie normaal plaatsvinden.

Het onderwijs moet natuurlijk ingericht worden op digitaal lessen aanbieden, innemen en beoordelen. Binnen Noorderpoort werd al voor bijna 50% van een elektronische leeromgeving gebruik gemaakt. De teams die hier nog niet of niet voldoende mee hebben gewerkt kregen scholing. Ook is op 2 niveaus scholing voor Skype aangeboden. De basis leert hoe de knoppen werkt en de verdieping gaat vooral in op de didactiek en de functionaliteiten die je daarbij kan inzetten. Denk bv. aan Whiteboard in Skype. De keuze Skype in plaats van MS Teams is bewust gemaakt. Dit heeft te maken met het feit dat de meeste medewerkers weinig te geen ervaring hebben met communiceren binnen Teams. Skype wordt al jaren mee gewerkt en was daardoor eenvoudiger in te zetten. Achteraf een goede keuze gezien de performance problemen die Microsoft had (heeft) met MS Teams.

Om een indruk te geven in cijfer wat we in een paar dagen hebben neergezet:

  • We zaten met zijn allen op de Noorderportal zonder performanceproblemen, de Noorderportal doet wat hij moet doen. Ten opzichte van ‘normale weken’ waren we 30% meer aanwezig.
  • 806 digitale lessen gaven we op donderdag 19 maart, daar waren we bij elkaar opgeteld zo’n 1000 uur zoet mee.
  • Zaten er studenten in die 806 lessen? Ja, 14.000 keer zijn er lessen bezocht.
  • Van de 14.000 keer kwam ‘s morgens 83% soepel het online lokaal binnen, in de middag was dat zelfs 99%
  • Hoe begonnen we ook al weer? We organiseerden digitale lessen voor docenten. Zo’n 1277 keer zaten er docenten in de les. Allemaal om zich voor te bereiden op de dag van de eerste les. De gemiddelde leswaardering steeg naar 7,7
  • Inmiddels meer dan 230 trainingen aangeboden en gegeven om de medewerkers ‘slagvaardig’ te maken. Bijna alle trainingen zaten vol.
  • Bereiken we al onze collega’s en studenten met onze communicatie-inspanningen? Uit de cijfers blijkt van wel: berichten op Actueel worden goed gelezen, ook door studenten.

We zijn nu ruim een week verder en komende maandag (30/03) verwachten we de honderdduizendste online lesbezoeker. Een digitale campus in no-time uit de grond gestampt maar wel met een degelijk fundament. Een topprestatie waar 1600 medewerkers en 14000 studenten hun steentje aan hebben bijgedragen en waar we trots op zijn.