Onze missie

Samenwerking Noord verbindt organisaties en hun medewerkers die strategisch werken met IT en geloven dat het delen van kennis en schaarse capaciteit bijdraagt aan hun professionaliteit en slagkracht.

Onze visie

Het werken met IT heeft een grotere vlucht genomen dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. En daarmee heeft ook de uitdaging om veilige, duurzame én competitieve innovatie te realiseren een ongekende omvang gekregen. Kennis is schaars, relevante ervaring is in onvoldoende mate beschikbaar en nieuwe regels en behoeften zijn er in overvloed.

Samenwerking Noord wil verschil maken, door de vraagstukken van haar leden zorgvuldig in kaart te brengen en hen daarbij vanuit sectorale én cross
sectorale verbindingen concrete ondersteuning te bieden. Bundelen van kennis en capaciteit biedt plezier in het werken en vergemakkelijkt het vinden van, soms disruptieve, oplossingen.

Voor de medewerkers van onze leden willen we een netwerk zijn waar je hulp haalt bij inhoudelijke vraagstukken, hoog kwalitatieve expertise vergaart, ervaringen deelt, kennis neemt van aanpalende vakgebieden, kennismaakt met andere organisaties en geïnspireerd raakt om bij te dragen aan toonaangevende innovatie.

User story

Als lid van Samenwerking Noord voel ik mij verbonden met andere medewerkers die in Noord Nederland professioneel werken met IT, omdat wij van elkaar kunnen leren en onszelf verder kunnen ontwikkelen.

we unite

‘Verbinden’ is dé kern van de activiteiten van Samenwerking Noord. ‘we unite ’vat dit samen en bevat door de woordkeuze een opdracht en is actief. Door de ondertitel in het Engels te formuleren, blijft deze kort en kernachtig en doet recht aan het internationale karakter van de IT wereld

In aansluiting op de strategie staat het nieuwe logo (symbolisch) in het teken van verbondenheid. Een gestileerd infinity-icoon symboliseert deze verbondenheid en staat voor een ‘oneindigheid’ van samenwerking.