Lid worden?

Samenwerking Noord staat altijd open voor een nieuwe leden. We verwachten van al onze leden een actieve bijdrage, in vorm van samenwerking en kennisdeling. Denk je vanuit je organisatie een waardevolle bijdrage te kunnen leveren? Dan gaan we graag in gesprek.

Waar moet je als organisatie aan voldoen?

Ieder lid van de vereniging Samenwerking Noord voldoet aan de door de Ledenraad vastgestelde criteria.

Samenwerkingscriteria

  • Ieder lid onderschrijft de doelstellingen van Samenwerking Noord.
  • Ieder lid is met haar ICT(-gerelateerde) activiteiten aantoonbaar actief in de thema’s van Samenwerking Noord.
  • Ieder lid verbindt zich inhoudelijk aan het voor dat jaar geldende en door de Ledenraad vastgesteld uitvoeringsprogramma.
  • Ieder lid neemt deel in een sector conform het sectormodel van Samenwerking Noord.
  • Ieder lid houdt zich aan de afspraken zoals vastgelegd in het convenant en de statuten.

Randvoorwaarden

  • Bij elk lid van Samenwerking Noord is ten minste sprake van lokale ICT beslissingsbevoegdheid in Noord-Nederland
  • De ICT (hoofd)activiteiten vinden aantoonbaar plaats in Noord-Nederland.

De Ledenraad behoudt zich hierbij het recht voor de criteria te koppelen of aan te passen aan het jaarlijks vastgestelde uitvoeringsprogramma en de onderliggende begroting.

Tariefstelling

De tarieven zijn afhankelijk van de grootte van de ICT-afdeling van de organisatie. Dit peilen we op basis van het aantal ICT-medewerkers. In onderstaand overzicht vind je de investering voor jouw organisatie.

Klein
€5.100
excl. btw (per 01/01/2023)
tot 25 ICT-ers
Inschrijven
Middel
€5.650
excl. btw (per 01/01/2023)
tot 50 ICT-ers
Inschrijven
Groot
€6.150
excl. btw (per 01/01/2023)
tot 75 ICT-ers
Inschrijven
Zeer Groot
€7.700
excl. btw (per 01/01/2023)
meer dan 75 ICT-ers
Inschrijven