Werkgroep Kennis en Innovatie

De werkgroep Kennis en Innovatie speelt in de context van Samenwerking Noord een belangrijke rol. Onze vereniging hecht in haar visie veel belang aan kennis en innovatie: 

“Voor de medewerkers van onze ledenorganisaties willen we een netwerk zijn waar je hulp haalt bij inhoudelijke vraagstukken, hoogkwalitatieve expertise vergaart, ervaringen deelt, kennisneemt van aanpalende vakgebieden, kennismaakt met andere organisaties en geïnspireerd raakt om bij te dragen aan toonaangevende innovatie” 

Doel van de werkgroep

Doel van de werkgroep: 

Als onderdeel van de Samenwerking Noord community is de werkgroep actief door:  

 1. Innovatie te spotten 
 2. Innovatie te duiden 
 3. Samenwerking rond kennis en innovatie te stimuleren  

Voor de Samenwerking Noord organisatie is de werkgroep Kennis en Innovatie een sparringpartner.

1. Spotten van innovatie 

 • inventariseren relevante thema’s 
 • in kaart brengen innovatie onder de leden / in de regio 
 • geven van inzicht in relevant onderzoek  
 • aanboren van relevante bronnen

2. Duiden van innovatie 

 • onderscheiden van trends en hypes van “echte innovatie” 
 • in beeld brengen van toepassingsmogelijkheden van innovatie  
 • werken op een kwalitatieve, evidence-based wijze 
 • ontsluiten van relevante bronnen  

3. Stimuleren samenwerking rond kennis en innovatie  

 • agenderen en programmeren van innovatiethema’s (bijv. via de website, in evenementen of met projecten) 
 • bieden van een platform voor het delen van innovatiepraktijk 
 • faciliteren dat potentiële projectpartners elkaar vinden rond inhoudelijke vraagstukken 
 • verbinden onderwijs & onderzoek met overige ledenorganisaties  

Leden van de werkgroep

Job Oostveen
TNO

Contact

Haije Wind
Onderwijsgroep Groningen

Contact

Daan Ellens
New Nexus

Contact

Carien Kleibeuker
Martini Ziekenhuis

Contact

Jan van Sluis
DICTU

Contact

Herma Salomons
NHL Stenden

Contact

Albina Koolhof -Vitochina
Samenwerking Noord

Contact

Wijnand Aalderink
Samenwerking Noord

Contact

Linn Zuidema
Samenwerking Noord

Contact