Security, we spelen op zeker

Terug naar agenda

Dit event is volgeboekt of al geweest. Omdat wij events met 20% overboeken, hanteren wij geen wachtlijsten. Annuleringen zorgen er soms wel voor dat er weer plekken beschikbaar komen. Houd daarom deze pagina in de gaten.

Info

Via onderstaande links kunnen we je verder helpen als je vragen hebt over events.

Legenda

Terug naar agenda

#col-1187657702 > .col-inner {
margin: 0 0px 0px 0px;
}

17 februari

15:00 – 17.30 uur

Hoe weren we ons tegen de volgende cyberaanval? Hoe beschermen we in het digitale domein de belangen en rechten van onze burgers, klanten en medewerkers? Nu ICT nog sterker dan voorheen de ruggengraat van onze organisaties vormt, is het nog belangrijker om binnen de regels permanent onze informatieveiligheid te waarborgen. Tijdens dit evenement komt de praktijk van verschillende organisaties voorbij. Zowel organisatorische en technische uitdagingen en oplossingen komen aan bod. 

Beschrijving

Programma

15:00 Studiogesprek
Dagvoorzitter Femke Wolthuis gaat in de studio in gesprek met de gasten Rix Groenboom, Martijn Krijnsen, Bert Moorlag en Piet Dinjens.

15:05 Programma Cyber Security Noord Nederland
Rix Groenboom (lector New Business and ICT, Hanzehogeschool)  Met de groeiende digitalisering in onze maatschappij neemt ook het aantal cyberaanvallen toe. Er is dringende behoefte aan kennis op het gebied van cybersecurity. Het Ministerie van EZK heeft de Provincie Groningen nadrukkelijk als koploper benoemd op het gebied van digitale economie en –veiligheid. Door een ambitieus programma uit te voeren maken wij onze Noord-Nederlandse samenleving beter beschermd tegen cyberaanvallen. Cybersecurity wordt daarmee een belangrijk onderdeel van het digitale ecosysteem. Rix Groenboom legt uit hoe het programma in elkaar zit en wat de opbrengsten tot dusverre zijn. 

15:30 Project Digitale Crisis
Martijn Krijnsen (Accountmanager Cybercrime, Politie Noord Nederland)
Diverse leden van de sectoren Veiligheid en Overheden van Samenwerking Noord hebben recent gezamenlijk een oefening georganiseerd van een Digitale Crisis. Politie Noord-Nederland was een van de betrokken organisaties. Martijn Krijnsen gaat daarnaast specifiek in op hoe vanuit de politieorganisatie wordt gewerkt aan de bevordering van cyber veiligheid.

15:45 Privacy en informatieveiligheid in het ziekenhuis
Bert Moorlag (Corporate Information Security Officer, UMCG) en Piet Dinjens ( Senior Information Security Officer / Functionaris Gegevensbescherming, UMCG)
Een grote organisatie als UMCG heeft zowel in de interne bedrijfsvoering, als in haar samenwerking met een veelheid van partners en richting haar cliënten te maken met een veelheid aan issues op het gebied van privacy en informatieveiligheid. Piet Dinjens licht toe hoe hij dit met de diverse spelers binnen het ziekenhuis organiseert. Daarnaast komt het kennisnetwerk Informatieveiligheid ter sprake waarvan Bert Moorlag de contactpersoon is.

16:10 Break out sessies 

1. NextGen SOC met AI en ML
Joep Kremer (Managing Security Consultant, Ilionx)
Cybercriminelen gaan elke dag weer geraffineerder te werk en maken gebruik van de nieuwste technologieën en tactieken om door te dringen tot gevoelige informatie. Nieuwe ontwikkelingen maken de dreigingen steeds complexer. Enkele voorbeelden zijn: a) insider threats waarbij eigen medewerkers data stelen of verstoringen veroorzaken, b) op maat ontworpen geavanceerde aanvallen van buitenaf, of c) aanvallen op SaaS-dienstverlening zoals Office 365 of SalesForce. Een traditionele SOC-inrichting is niet meer geschikt om alle dreigingen tijdig en effectief te detecteren. Een SOC dat werkt met machine learning en Artificial intelligence (een NextGen SOC) kan uitkomst bieden. Het resultaat? Razendsnel ingrijpen en minimale impact.

2. Basis secure op orde? Via de Microsoft Secure Score en SOS
David van der Meer en Richard Heslinga (Provincie Drenthe)
Is de basis op orde? Dat is een eenvoudige vraag, maar hoe is die te beantwoorden want wat wordt verstaan onder de basis? De provincie Drenthe beschouwt als basis in elk geval haar Microsoft 365 platform want dat is het fundament van het nieuwe werken bij Provincie Drenthe. Echter die basis is niet in beton gegoten omdat het voortdurend verandert. Criminele hackers brengen de basis continue aan het trillen en de basis wijzigt ook door technologische innovaties. Kortom, verandering is de constante factor. Hoe beantwoord je dan de eenvoudige vraag? De provincie Drenthe denkt het antwoord gevonden te hebben in het Secure Score dashboard van Microsoft en in het gebruik van de Security Opdracht Schets als borging voor continue verbetering. In de workshops wordt beknopt een demo gegeven van Dashboards (op de pijlers identity, device, data en applicatie en op compliance etc) en wordt een aanzet gegeven voor een structureel verbeterproces.  De sessie wordt verzorgd in samenwerking met Istvan Ybema (Puur ICT) en Stefan Pater (Cloud Life)

3. Innovatieproject Digitale Crisis
Adrik Schmid (CIO, Gemeente Eemsdelta), Peter Jager (Manager Informatie, Gemeente De Fryske Marren) en Martijn Krijnsen (Accountmanager Cybercrime, Politie Noord Nederland)
Diverse leden van de sectoren Veiligheid en Overheden van Samenwerking Noord hebben recent gezamenlijk een oefening georganiseerd van een Digitale Crisis. In deze break out sessie wordt een filmimpressie getoond en worden de lessons learned gedeeld en besproken. Ook gaan de deelnemers in gesprek over de praktijk in de eigen organisaties.

16:45 Studiogesprek
Dagvoorzitter Femke Wolthuis gaat in de studio in gesprek met de gasten Mathijs Hummel, Fred Hassert en Albina Vitochina

16:55 Cyber security in het echt!
Mathijs Hummel (directeur en oprichter Waker Cyber Security) 
Waker Cyber Security helpt klanten met het waken tegen dreigingen en met het weren van kwaadwillenden en cybercriminelen. Sinds de start van het bedrijf in juni 2021 hebben ze al een flink aantal incident responses uitgevoerd naar aanleiding van (spear)phishing, hacks, concurrentievervalsing én natuurlijk Log4J. Aan de hand van de praktijk, neemt Mathijs Hummel ons mee in de wereld van security, privacy en computercriminaliteit.

17.20 Thema Security binnen Samenwerking Noord
Fred Hassert (Ere voorzitter Samenwerking Noord) en Albina Vitochina (programmamanager Samenwerking Noord)
 Fred Hassert en Albina Vitochina reflecteren op het belang van verdere samenwerking op het thema security en ze lichten toe welke activiteiten Samenwerking Noord de komende tijd zal bieden.

17.30 Afronding