Ons nieuwe interactieplatform Mijn SN is gelanceerd! Log in als lid en ontdek het nu!

MijnSN platform succesvol gelanceerd

Het kernteam en het bestuur van Samenwerking Noord informeren jullie met trots dat ons interactie- en samenwerkingsplatform MijnSN sinds 23 mei 2024 live is. Tijdens de Algemene Ledenraad Vergadering, en daarna ons AI event, lanceerde programmamanager Albina Koolhof-Vitochina het platform. Machiel van der Schaaf (voorzitter van de Ledenraad) is erg blij met de lancering: “Samenwerking Noord is een nieuwe fase ingegaan. Met deze nieuwe digitale dienstverlening breiden we ons netwerk nog meer uit, zodat onze leden voortdurend gebruik kunnen maken van elkaars kennis en ervaring, onafhankelijk van plaats en tijd.” Fred Hassert, erevoorzitter en één van de oprichters van de vereniging deelt dit enthousiasme: “Ik ben trots dat wij nu een platform hebben dat het proces van samenwerken en het delen van ideeën en vaardigheid op een interactieve en coöperatieve manier ondersteunt.”

Programmamanager Albina Koolhof Vitochina tijdens de lancering

De voordelen van MijnSN 

MijnSN biedt alle leden van Samenwerking Noord de mogelijkheid om digitaal met elkaar te verbinden en kennis uit te wisselen. Stel je vraag aan onze digitale community (2500+ leden) of start een inhoudelijke discussie in een specifieke thema- of sectorgroep. Op MijnSN vind je nu groepen gericht op de sectoren: Overheden, Woningcorporaties, Gezondheid & Welzijn, ICT-dienstverlening, Transport, Energie & Dienstverlening en Onderwijs & Onderzoek. Alle mensen werkzaam in die sectoren en personen die geïnteresseerd zijn in IT & Digitaliseringsthema’s zijn van harte welkom!  

Naast sectorspecifieke groepen, zijn er ook groepen rondom specifieke thema’s, zoals digitaal samenwerken (M365), AI, Privacy & Security, Data of Agile. In deze groepen kun je cross-sectoraal kennis uitwisselen. Ook ontvang je als eerste informatie over aankomende evenementen en kun je hier slides van de sessies terugkijken. 

Het platform biedt daarnaast ook mogelijkheden om connecties te maken, berichten te versturen of te reageren op nieuwsberichten.  

Kortom, diverse groepen, vele leden en volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en nieuwe connecties te maken. Het enige wat je ervoor nodig hebt is een account op Samenwerking Noord, je krijgt dan automatisch toegang tot MijnSN. 

Rechtstreeks inloggen op MijnSN kan via mijn.samenwerkingnoord.nl Heb jij nog geen account? Maak die dan hier aan.  

Goed om te weten: Het systeem genereert automatische (verificatie)mails als jij je account aanmaakt en als jij je wachtwoord vergeten bent. Sommige organisaties blokkeren deze automatisch mails. Mocht je na 5 – 10 minuten nog steeds geen mail hebben ontvangen (en ook niet in je map ‘ongewenst’) neem dan contact op met mijn@samenwerkingnoord.nl. Wij zullen dit handmatig voor je oplossen.   

MijnSN ambassadeurs 
Afgelopen weken zijn er diverse sessies georganiseerd om onze leden te informeren over MijnSN. Ruim 40 personen hebben deelgenomen aan de digitale lunchsessies, sessies voor de sectorvoorzitters & de kennisnetwerkvoorzitters. Wij zijn erg blij met deze betrokken en energieke collega’s die hiervoor tijd en energie vrijmaken. 

MijnSN sessie met enkele kennisnetwerkvoorzitters

MijnSN digitale lunchsessie

Ben je net zo enthousiast als wij en wil jij ook helpen? Als ambassadeur kun je ons helpen met het creëren van interessante content, feedback geven en het verspreiden van enthousiasme onder je collega’s. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hieraan wilt besteden. In ruil daarvoor krijg je onze eeuwige dankbaarheid en interessante connecties binnen ons netwerk. Meld je aan via mijn@samenwerkingnoord.nl of sluit aan bij de MijnSN ambassadeursgroep op ons platform.

Ga naar MijnSN ambassadeurs groep Download de informatieflyer & informeer je collega’s!

Inventarisatie kennisnetwerk over lean & continu verbeteren

Samenwerking Noord heeft kennisnetwerken rondom diverse thema’s, zoals Data, AI en Digitale Transformatie. Een volledige lijst van de kennisnetwerken kun je vinden op onze website. Vanuit enkele leden is de behoefte ontstaan om collega’s bij elkaar te brengen die betrokken zijn bij lean en continu verbetertrajecten/implementaties.

Ben jij in je werk ook betrokken bij lean en continu verbeteren, en wil jij met andere leden bij elkaar komen om kennis en ervaring uit te wisselen? Neem dan contact op met programmamanager Albina Koolhof – Vitochina. Bij voldoende interesse zullen we na de zomer een kick-off plannen met een groepje om dit verder te bespreken.

Oproep nieuw lid voor de kascommissie

De jaarlijkse controle van de boeken over 2023 is net achter de rug. We zoeken naar een nieuw lid voor de kascommissie van Samenwerking Noord. Een collega met financiële expertise/affiniteit die haar/zijn bijdrage wil leveren aan onze vereniging. Het is een belangrijke, maar geen tijdsintensieve rol Reacties zijn van harte welkom bij onze penningmeester Rick-Jan Scheepe.

Foto: kascommissieleden Ronald Penninga (links) en Anne van Schellen brengen verslag uit tijdens de Algemene Ledenvergadering  

Positieve stemming tijdens Algemene Ledenvergadering 2024

Voorafgaand aan het AI-evenement in Leeuwarden van donderdag 23 mei, organiseerde Samenwerking Noord haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, voor alle contactpersonen van onze ledenorganisaties. Tijdens dit jaarlijkse moment van verantwoording, reflectie en inspiratie lichtte het bestuur bij monde van onze penningmeester de financiële situatie toe, gevolgd door een inhoudelijke update over de afgelopen maanden vanuit het kernteam. De feestelijke doop van MijnSN vormde een mooie afsluiting van een geslaagde bijeenkomst.

In zijn welkom memoreerde ledenraadvoorzitter Machiel van der Schaaf enkele mijlpalen van 2023, onder andere het overschrijden van de 100-ledengrens, de introductie van ons data-traineeship en de start van Jong Samenwerking Noord.

Ledenraadvoorzitter Machiel van der Schaaft opent de ALV

Financieel inzicht
Penningmeester Rick-Jan Scheepe deed financieel verslag van het afgelopen boekjaar, waarin de inkomsten van de vereniging verder toenamen door het groeiende aantal leden, een beperkte indexatie van de contributie en de subsidie-inkomsten vanwege deelname aan de AI HUB Noord. De uitgaven zijn echter ook aanzienlijk hoger dan voorheen, met name vanwege de sterke stijging van personeelslasten. Het begrote verlies voor 2023 is gelukkig beperkt gebleven, de reserves zijn echter niet groot. De kascommissie, bestaande uit Anne van Schellen (Martiniziekenhuis) en Ronald Penninga (RDW) rapporteerde dat uit hun controle van alle stukken geen fouten of onvolkomenheden zijn gebleken. Met dank aan onze administrateur, Wiebren Nieuwenhuis, gaf de ALV het bestuur daarop décharge voor het boekjaar 2023.

Een vooruitblik op het lopende begrotingsjaar 2024 laat zien dat de inkomsten nog wat zullen stijgen door verdere ledengroei. Ook de uitgaven zullen echter opnieuw toenemen vanwege de cao-ontwikkelingen. Opnieuw wordt een beperkt verlies begroot, zodat de dienstverlening en de personele bezetting op het huidige peil kunnen blijven. Voor het boekjaar 2025 heeft de ledenraad onlangs ingestemd met een nieuwe indexering van de contributie.

Kascommissieleden Ronald Penninga (links) en Anne van Schellen brengen verslag uit

Inhoudelijk overzicht
Wijnand Aalderink en Albina Koolhof-Vitochina rapporteerden aansluitend namens het kernteam de inhoudelijke stand van zaken over de eerste helft van dit jaar. Een fraai vormgegeven praatplaat vat de ambities samen onder het motto ‘We verleggen onze grenzen’.

Inmiddels hebben zich dit jaar alweer 12 nieuwe leden aangesloten bij de vereniging, met name de sector Overheden groeit snel. Naast het CIO- en het CISO-netwerk verkennen we nieuwe kennisnetwerken voor Functioneel beheerders en Architecten. Inmiddels bieden we in 2024 voor de zomer via Samenwerking Noord het recordaantal van 33 evenementen aan, waarvan 21 zelfstandig georganiseerd en 2 gezamenlijk met anderen. Een tiental evenementen van onze leden zetten we voor hen in de etalage, zodat leden kunnen aansluiten.

Voor zowel het data-traineeship als de managementscholing op het gebied van Digitale Transformatie is de tweede editie inmiddels gepland. Het aantal organisaties dat gebruikt maakt van de digital readiness scan blijft verder groeien. Samen met Campus Groningen wordt gewerkt aan een projectaanvraag om de Niemeyer-locatie in de stad Groningen te ontwikkelen tot een campus voor digitalisering voor het hele Noorden. De sectoren Woningcorporaties (Arie Buur) en Overheden (Gerard Ton en Elsbeth van Haselen) hebben nieuwe voorzitters. Ger Wierenga en Peter Dijk zijn de nieuwe trekkers van het kennisnetwerk Privacy & Security. Het convenant dat we afsluiten met onze leden is recent geactualiseerd en een nieuwe commissie die de privacy en security van Samenwerking Noord bewaakt en borgt, is in voorbereiding.

MijnSN zorgt voor een goede stemming onder de aanwezigen

Mijn SN van start
Na een lange tijd van voorbereiding beschikt onze vereniging nu over een eigen platform voor interactie en samenwerking: MijnSN, toegankelijk voor alle collega’s van alle aangesloten leden. De vormgeving van MijnSN is in de vertrouwde handen van communicatiecollega Arjen Nieuwenhuis. Albina Koolhof-Vitochina zette het nieuwe platform ter plekke aan, waarna zij samen met event manager Esther Saathof trakteerde op een toepasselijk vormgegeven taartje.

MijnSN: the proof of the cake is in the eating

De presentatie die is gehouden tijdens de ALV is uitsluitend voor contactpersonen toegankelijk via MijnSN, in de groep SN primaire contactpersonen. 

ga naar MijnSN

Is jouw organisatie beschikbaar als evenementlocatie?

Wij zijn altijd op zoek naar leden die hun locatie beschikbaar willen stellen voor evenementen van Samenwerking Noord. Als lid is dit een mooie kans om ons netwerk voor een interessante bijeenkomst te ontvangen en om ook iets van je eigen wereld te delen met de andere leden. Allicht kun je zo de collega’s uit je eigen organisatie nog meer bij Samenwerking Noord betrekken en vaak biedt dit ook de gelegenheid om een eigen interessant project of een vraagstuk te presenteren. Dat levert altijd weer nieuwe inzichten en contacten op. Als vereniging kunnen we zo ook middelen besparen die we anders aan dure externe locaties moeten besteden.  

Mocht jouw organisatie ruimte beschikbaar hebben voor een grotere of kleinere bijeenkomst, dan kun je dat aangeven door een paar vragen te beantwoorden.

Onze Eventmanager Esther Saathof neemt graag contact met je op. Zij is ook rechtstreeks te bereiken voor eventuele vragen en opmerkingen. Per mail e.saathof@samenwerkingnoord.nl en telefonisch (06) 19 55 84 46.

  Persoonlijke gegevens

  Gegevens over de ruimte
  Omvang van de ruimte(s)


  Over welke faciliteiten beschikt de locatie?


  Heb je al een bepaald idee voor welke activiteit je de collega’s uit het netwerk zou willen ontvangen?  Twee nieuwe kartrekkers voor het Kennisnetwerk Privacy & Security

  We zijn verheugd om te kunnen melden dat we maar liefst twee nieuwe kartrekkers voor het Kennisnetwerk Privacy en Security mogen verwelkomen. Ger Wierenga (Chief Information Security Officer) en Peter Dijk (Privacy Officer), beiden werkzaam voor Martini Ziekenhuis, hebben het stokje overgenomen van Mathijs Hummel (Waker Cybersecurity) die eind 2023 gestopt is als kennisnetwerkvoorzitter.  

  Ger (58 jaar) en Peter (36 jaar) zijn beiden geen onbekenden in het netwerk van Samenwerking Noord. Ger is al sinds de oprichting van het besloten Kennisnetwerk Informatieveiligheid bij dit gremium betrokken en bezoekt regelmatig evenementen van Samenwerking Noord. Ook Peter is sinds zijn start als Privacy Officer bij Martini Ziekenhuis in 2022 bij meerdere evenementen aanwezig geweest. Naast hun vakgebied delen zij ook een voorliefde voor sport en muziek.  

  Met de komst van beide heren zijn zowel privacy als security goed vertegenwoordigd. Ger: “Ik ben sinds 2009 bezig met informatiebeveiliging. Ik heb van 2010 tot 2022 ook de rol van privacy officer gehad en vanaf 2013 tot 2022 was ik ook de FG van het Martini Ziekenhuis. Gelukkig zijn voor die laatste twee rollen in 2022 collega’s (waaronder Peter) gekomen.” Peter is sinds 2017 het vakgebied ingerold: “Mijn oude werkgever, Oosterlengte, heeft mij de kans geboden om mij te verdiepen in de privacywetgeving. Ik heb toen een post-HBO opleiding privacy management gevolgd, waar ik Ger overigens heb leren kennen. Ik heb sindsdien bij Oosterlengte de parttime functie FG gehad, totdat ik in maart 2022 bij het Martini Ziekenhuis aan de slag ben gegaan.” 

  Peter en Ger hoefden niet lang na te denken toen gevraagd werd of zij kartrekkers van het Kennisnetwerk Privacy & Security wilden worden. Ger: “Ik vind het belangrijk dat het kennisnetwerk bestaat, om juist in de noordelijke regio kennis te delen en misschien zelfs samen te werken. Krachten bundelen en voorkomen dat een organisatie het wiel uitvindt, dat bij een andere organisatie allang draait. De mogelijkheid om van elkaar te leren en een kijkje in elkaars keuken te hebben, vind ik erg waardevol en inspirerend. Als je dat vindt, moet je ook bereid zijn om daar je inbreng voor te hebben.” Peter: “Ik hecht veel waarde aan kennisdelen. Dat heeft in mijn ontwikkeling veel waarde toegevoegd en ik kijk er naar uit om in de toekomst van waarde te kunnen zijn voor een ander. Ik zie het dus als zeer nuttige uitdaging om samen met Ger de kar te trekken en een programma te ontwikkelen dat eenieder in zijn vakgebied vooruit kan helpen.”  

  Met hun aanstekelijke enthousiasme en positieve instelling zien Peter en Ger een mooie toekomst voor het Kennisnetwerk Privacy en Security. Ger: “Het hebben van een netwerk is volgens mij voor iedere professional van waarde. Een netwerk dichtbij huis, waarbij je gemakkelijk kennis maakt en vervolgens kan sparren met een collega, zie ik als een van de winstpunten van dit netwerk. Ik hou daarbij zelf wel van de Groningse nuchterheid. Dus beide benen op de grond, doe maar gewoon, maar tegelijkertijd ook ‘durven doen’. En soms mogen we best trotser zijn op alles dat we voor elkaar krijgen in deze regio.” Peter: “De privacywet is niet bepaald zwart/wit, het gaat dus ook om de interpretatie van de privacywet. Door met elkaar kennis te delen en van elkaar te leren wordt het volwassenheidsniveau van de hele regio verhoogt. Persoonlijk hoop ik daarnaast mijn eigen netwerk te vergroten.” 

  De eerstvolgende bijeenkomsten van het Kennisnetwerk Privacy & Security zijn gepland op 10 september en 10 december 2024 (aanmeldmogelijkheid volgt nog). Heb je een goed idee voor een inhoudelijk thema of wil je zelf een dilemma, succesverhaal of geleerde lessen delen? Neem dan gerust contact op met Peter, Ger of programmamanager Linn Zuidema 

  Foto: Ger Wierenga (Links) en Peter Dijk (Rechts) voor het Martini Ziekenhuis  

  Jong Samenwerking Noord zoekt hulp bij communicatie 

  Sinds vorig jaar is een groep enthousiaste jonge IT-professionals gestart met Jong Samenwerking Noord. Om nog meer mensen binnen het netwerk van Samenwerking Noord te kunnen bereiken met haar activiteiten, is Jong SN op zoek naar een jonge IT-professional die affiniteit heeft met communicatie. 

  Momenteel bestaat de organisatie van Jong Samenwerking Noord uit acht jonge IT-professionals uit diverse sectoren: van onderwijs tot ICT-dienstverleners en de overheid. Na twee succesvolle evenementen en een derde al in de pijplijn, kan Jong Samenwerking Noord wel wat nieuwe hulp gebruiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het schrijven van teksten over evenementen voor onze communicatiekanalen (website, Linkedin) en het schrijven van nieuwsberichten over Jong Samenwerking Noord. Maar uiteraard is er ook ruimte voor eigen inbreng en kun je naar wens meehelpen met andere organisatietaken voor onze evenementen! Dus ben of ken jij een jonge professional die: 

  • werkzaam is in de IT in de breedste zin van het woord (dus ook: adviseurs, beleidsmakers, projectleiders, etc.) bij een organisatie die aangesloten is bij Samenwerking Noord en 
  • affiniteit heeft met communicatie en  
  • het leuk vindt om samen met acht enthousiaste vakgenoten interessante, leuke en laagdrempelige activiteiten over IT-thema’s te organiseren? 

  Neem dan contact op met programmamanager Linn Zuidema of Jong SN-er Jorn Vliek. Dat mag natuurlijk ook als je liever eerst nog wat meer informatie wil.   

  De lancering van MijnSN komt eraan: live op 23 mei

  In april informeerden wij jullie al via dit nieuwsbericht over MijnSN: een nieuw platform voor interactie en samenwerking. We zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen en kijken enorm naar uit naar de livegang.   

  Afgelopen maand hebben we alle leden met een account op Samenwerking Noord geïnformeerd over MijnSN. Dit platform zal het netwerk van Samenwerking Noord nog sterker en leuker maken, met verschillende mogelijkheden om kennis uit te wisselen, connecties te maken en berichten te versturen.  

  Wil jij meehelpen? Word een MijnSN-ambassadeur! 
  Ben je net zo enthousiast als wij en wil je als een van de eersten het platform verkennen? Meld je dan aan als ambassadeur! Als ambassadeur kun je ons helpen met het creëren van interessante content, feedback geven en het verspreiden van enthousiasme onder je collega’s. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hieraan wilt besteden. In ruil daarvoor krijg je onze eeuwige dankbaarheid en interessante connecties binnen ons netwerk. Meld je aan via mijn@samenwerkingnoord.nl. 

  Wil je meer informatie? – Volg een digitale lunchsessies 
  Na de lancering organiseren wij drietal digitale lunchsessies, waarin wij een demo geven en er volop tijd is voor vragen of opmerkingen. Deze sessies zijn gepland op  

  Je kunt je hiervoor aanmelden via de agenda op onze website. 

  Voor vragen kun je terecht via mijn@samenwerkingnoord.nl 

  Biertje met Fred: Geert Dedden (DICTU)

  DICTU is een grote IT-dienstverlener van en voor de Rijksoverheid, maar niet zo bekend bij het grote publiek. Fred Hassert dronk een biertje met Geert Dedden, Divisiemanager en Chief Technology Officer. Geert kennen we binnen Samenwerking Noord al geruime tijd, onder andere vanuit de ledenraad en van het CJIB, waar hij eerder voor werkte.

  Hij schetst wat de DICTU-collega’s allemaal doen voor interne klanten en daarmee voor de bedrijven en de burgers van Nederland. Geert vertelt over de strategische IT-koers, waarin gebruiksgemak en standaardisatie van groot belang zijn. In een zogenaamd drielagenmodel (applicatieontwikkeling – platformstrategie – infrastructurele basisvoorzieningen) wordt het werk bij DICTU vormgegeven, in samenwerking met diverse partners binnen de overheid en daarbuiten.

  Alle Biertjes met Fred zijn hier te vinden.

  Oproep projectaanvraag voor verantwoorde AI: ELSA-lab

  AI is een systeemtechnologie die in de afgelopen jaren wereldwijd in hoog tempo verandering teweeg heeft gebracht. De impact van AI op de economie en maatschappij is groot en zal naar verwachting alleen maar toenemen. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook allerlei vragen op.

  Voor een nieuwe projectaanvraag is de Jantina Tammes School van de Rijksuniversiteit Groningen op zoek naar partners voor een zogenaamd ELSA-lab.

  In een dergelijk lab staan “Ethical, Legal and Societal Aspects” van AI centraal. Er zijn inmiddels meerdere ELSA-labs, verspreid over het hele land. In Groningen is er ook al eentje, gevestigd bij het UMCG: het ELSA-lab voor Health gericht op het medische domein.

  AIned heeft nu een subsidieregeling uitgeschreven waarmee nieuwe ELSA-labs opgezet kunnen worden. Het idee is om een nieuw Noordelijke ELSA-Lab in te richten voor innovaties van bedrijfsprocessen met behulp van AI. Het doel is om ervoor te zorgen dat bedrijven, overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers gezamenlijk verantwoorde toepassingen van AI ontwikkelen. Daarbij gaat het om oplossingen voor zowel maatschappelijke als zakelijke problemen, waarbij eerlijkheid, rechtvaardigheid, veiligheid en vooral vertrouwenswaardigheid centraal staan.

  In eerste instantie wordt een zogenaamd pre-proposal ingediend. Dit betekent dat nu aan belangstellende organisaties gevraagd wordt om aan te geven of ze potentieel geïnteresseerd zijn om aan het project deel te nemen. Er is in deze fase nog geen formeel commitment nodig.

  Er zijn al enkele voorlopige thema’s geformuleerd

  1. Automatisering met menselijke interventie; 
  2. Lifecycle Management en Artificial Intelligence
  3. Manufacturing as a Service (MaaS) and Circularity

  Als je geïnteresseerd bent om potentieel deel te nemen, of meer wilt weten over deze interessante projectkans, dan kun je contact opnemen met Job Lanting van de Rijksuniversiteit Groningen. Doe dit uiterlijk 5 mei a.s.via een mail aan j.b.lanting@rug.nl.”