Arie Buur nieuwe sectorvoorzitter Woningcorporaties

Vorige maand konden we Arie Buur verwelkomen als nieuwe voorzitter van onze sector Woningcorporaties. Na het vertrek van Arjen de Vries eind vorig jaar, vertegenwoordigt hij nu met Jeroen van Rij de sector in de ledenraad van Samenwerking Noord.   

Arie is sinds 2002 woonachtig in het Noorden en is, naast een intermezzo in de horeca, in diverse rollen al lange tijd werkzaam in de wereld van de woningcorporaties, onder andere op financieel gebied en in de verhuur. Sinds juli 2023 is Arie teammanager Informatiemanagement & ICT bij de Actium  en ook actief als opdrachtgever van de twee data trainees die vanuit Samenwerking Noord bij de Asser woningcorporatie aan de slag zijn.  

Alhoewel Arie Samenwerking Noord pas redelijk recent leerde kennen, is hij sindsdien steeds actiever betrokken bij de vereniging. Het sectorvoorzitterschap vindt hij dan ook een mooie volgende stap: “Ik vind dat je meer moet doen voor het gezamenlijk doel, daarmee wordt de opbrengst hoger, voor iedereen. Als medevoorzitter wil ik ervoor helpen zorgen om met elkaar in contact te blijven om vanuit daar samen kennis op te doen en het samenwerken verder vorm te geven”.  

Foto: Arie Buur (tweede van links), samen met collega Katharina van NoppenKleist en de beide data trainees Rik van de Pol en Rients Dalstra.  

Expeditie Cyber Regio Noord: DTC en NCSC op bezoek bij Samenwerking Noord

Het Digital Trust Center (DTC) en Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) werken steeds nauwer samen om organisaties in Nederland te helpen de toenemende uitdagingen op het gebied van cybersecurity het hoofd te kunnen bieden. Om zoveel mogelijk organisaties te kunnen bereiken, proberen zij waar mogelijk bestaande samenwerkingsverbanden en initiatieven te betrekken. In het kader van ‘Expeditie Cyber Regio Noord’ kwamen zij op bezoek bij Samenwerking Noord.

‘Expeditie Cyber Regio Noord’ is een initiatief om te onderzoeken wat het DTC en NSCS voor de regio kunnen betekenen en vice versa. Samenwerking Noord sprak met hen over trends, regionale behoeftes en diverse Noordelijke initiatieven op het gebied van cybersecurity. Ook mogelijke samenwerkingskansen kwamen aan de orde. Kortom, een goed en leerzaam gesprek met potentie voor de toekomst.

Foto (v.l.n.r.): Diederik van Luijk (NCSC), Léontine van de Ruit (NSCS) en Anouk de Rooij (DTC) kwamen langs bij onze programmamanagers Linn Zuidema en Albina Koolhof-Vitochina op het Provinciehuis in Groningen. 

Lever een bijdrage aan het Agile Congres 2024!

Dit jaar staat het Agile Congres gepland op donderdag 20 juni in het Provinciehuis in Groningen. Is jouw organisatie lid van Samenwerking Noord en wil jij dit jaar een bijdrage leveren met jouw organisatie aan dit congres? Dit is je kans! Vul het formulier in en wellicht sta jij op het podium tijdens het Agile Congres 2024.  

Een bijdrage kan bestaan uit een presentatie, een interactieve sessie of een game. Ga ervan uit dat je ongeveer 1 uur beschikbaar hebt. We denken aan de volgende thema’s:  

Thema's

Met bijvoorbeeld de volgende vragen of onderwerpen:  

 • Hoe start je?  
 • Hoe meet je effect?  
 • Hoe maak je teams volwassen?  
 • Hoe ga je scalen?  
 • Welke transformatieaanpak gebruik je?  
 • Welke visie?  

Met bijvoorbeeld de volgende onderwerpen die van invloed kunnen zijn:  

 • Architectuur 
 • Security 
 • Finance 
 • Outsourcen 
 • Risico’s 
 • Externe partijen 

Te denken valt aan:  

 • Retrospective 
 • Hoe omgaan met weerstand?  
 • Liberating structures 

Met bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:  

 • Onderstroom 
 • Werkplezier 
 • Soft skills in agile teams 
 • Samenwerken 
 • Groepsdynamiek 
 • De veranderende rol van managers 
 • HR 

Je kunt denken aan de bovenstaande onderwerpen bij het indienen van jouw bijdrage, maar dit hoeft niet per se. Mocht je een ander thema hebben waarvan jij denkt dat dit interessant is of als je een succes- of faalverhaal wilt delen met de bezoekers, dan kan dit uiteraard ook.  

De sluitingsdatum voor het indienen van dit formulier is 31 maart 2024. Het organisatieteam bekijkt daarna de ingezonden bijdragen en neemt vervolgens contact met je op. 

De afgelopen jaren was het Agile Congres enorm succesvol! Bekijk hieronder de impressievideo van het Agile Congres 2023  

Bekijk hier het programma van het Agile Congres 2023 ter inspiratie (eerst inloggen)  

Bekijk hier de aftermovie en het programma van het Agile Congres 2022 (eerst inloggen)

Voor vragen kun je contact opnemen met de programmamanager Albina KoolhofVitochina.

  Bijdrage Agile Congres 2024  Over de sessie  Leerzame innovatiereis in teken van campusontwikkeling en smart cities

  Met een groep van vijfentwintig Noordelijke collega’s reisden we op 7 februari af naar Vlaanderen. Met als eerste reisdoel de Corda Campus in Hasselt, die in 2018 van start ging en in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een hotspot voor grote én kleine bedrijven. Met inmiddels ruim 5000 medewerkers 

  Hoofdfoto: Een diverse mix van collega’s nam deel aan onze inspiratiereis naar Vlaanderen  

  De Corda campus bestaat uit een combinatie van bestaande en gerenoveerde gebouwen, met veel groene accenten. In het Masterplan voor de Corda Campus 2.0 stelt algemeen directeur Raf Degens: “Onze campus is in zes jaar tijd uitgegroeid tot een financieel gezonde en rendabele plek. Corda is meer dan een optelsom van kantoorruimtes: het is een uniek ecosysteem van startups, scale-ups en grote bedrijven, omringd door overheidsorganisaties en kennisinstellingen”. 

  Eén van de oude fabrieksgebouwen huisvest een flink aantal IT-startups en gezamenlijke faciliteiten 

  De campusorganisatie verwacht dat het aantal medewerkers de komende drie jaar zal groeien naar 8000 IT-gerelateerde arbeidsplaatsen. Een lonkend perspectief als we dat in de Niemeyer context in Groningen straks ook kunnen realiseren. Campus Groningen-projectleider Koen Atema van ons eigen noordelijke initiatief gaf in de bus een inleiding over de huidige stand van zaken en de ambities.  

  Onderweg was er ook tijd voor een kennismakingsquiz voor de deelnemers verzorgd door programmamanager Bas Baalmans en voor een inleiding door Marco Hutten van Cegeka, een van onze ledenorganisaties. Cegeka is een belangrijke speler op de Corda Campus, die voor ons diverse interessante sprekers had opgelijnd. Een van hen, Roel Mentens, manager van Corda Incubators, en tevens lid van het managementteam van de campus, gaf een interessant inkijkje in de ontwikkeling en de ambities van de campus. In de toekomst zullen de kennisinstellingen zich ook op de campus zelf gaan vestigen, om zo de koppeling met nieuw talent nog beter te kunnen leggen. 

  Roel Mentens, manager van Corda Incubators licht de achtergronden en de nieuwe plannen toe

  Na het bezoek aan de Campus reisden we door naar ons overnachtingsadres in studentenstad Leuven. Tijdens de gezamenlijke maaltijd aan de Grote Markt, en aansluitend in een van de vele kroegen ter plaatse, wisselden de deelnemers hun indrukken van de eerste dag uit. Ze dronken er menig pintje op.  

  De volgende ochtend kregen we een warme ontvangst in het 15e -eeuwse stadhuis met een tweetal presentaties. Ken Kasier van Cegeka maakte ons deelgenoot van actuele smart city projecten in diverse Vlaamse steden. Beleidsadviseur Tim Guily van de Gemeente Leuven sloot hierop aan door een samenhangend portfolio van lokale initiatieven aan ons toe te lichten. Hij nam ons vervolgens mee op een stadwandeling langs diverse camera’s en sensoren in het centrum.  

  Tim Guily van de Gemeente Leuven licht zijn nieuwste projecten toe in de historische ambiance van het stadhuis

  Eventmanager Esther Saathof voorzag bij vertrek alle deelnemers van een vorstelijk lunchpakket en zo reden we door de natte sneeuwbuien tevreden terug naar het Noorden.  

  Digitalisering en arbeidsmarkt - Vragenlijst voor Noordelijke werkgevers 

  Samenwerking Noord stimuleert de samenwerking in Friesland, Drenthe en Groningen rond IT en digitalisering. Voor de 100 organisaties (privaat en publiek) die lid zijn van onze vereniging, maar we kijken ook graag om ons heen in samenwerking met andere Noordelijke partners. Er is zo veel meer mogelijk als we de handen ineenslaan.

  Wie heeft niet te maken met de vele uitdagingen en wie wil niet werken aan de mooie kansen die IT biedt? Maar zonder een goed plan en de juiste mensen met de juiste vaardigheden komen we niet zo gemakkelijk verder. En de IT-arbeidsmarkt is krap en zal nog krapper worden.

  Vanuit Samenwerking Noord willen we zo goed mogelijk aansluiten bij wat leeft onder Noordelijke werkgevers om zo de behoeften, uitdagingen en kansen goed in beeld te krijgen en hiervoor passende voorstellen te ontwikkelen, in samenwerking met diverse partners uit het bedrijfsleven, de overheid en de kennisinstellingen in ons eigen netwerk en daarbuiten. Daarom vragen we u als Noordelijke werkgever om ons te helpen door deze vragenlijst in te vullen.

  Naar vragenlijst

  U kunt deze vragenlijst tot en met vrijdag 23 februari invullen. Het invullen kost naar schatting 7 minuten van uw tijd.

  De resultaten worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen geanonimiseerd worden gedeeld via onze website, toegankelijk voor ieder die hiervoor belangstelling heeft. We gebruiken de onderzoeksresultaten in de toekomst mogelijk voor een subsidieaanvraag die we indienen om de noordelijke samenwerking te stimuleren, ten voordele van alle spelers in het Noorden die digitalisering verder willen brengen.

  Hartelijk dank voor het invullen!
  namens het bestuur van Samenwerking Noord

  Contactpersoon: Wijnand Aalderink, Samenwerking Noord, w.aalderink@samenwerkingnoord.nl

  Foto: Cruciaal voor Noordelijk succes: kennis uitwisselen en samenwerken rond IT en Digitalisering

  Nieuw lid Prolander wil datagedreven werken aan opgaven landelijk gebied

  Sinds enkele maanden is Prolander aangesloten bij de sector Overheden van Samenwerking Noord. Prolander werkt sinds 2015 aan een toekomstbestendig, natuurlijk en waardevol landschap in Drenthe en Groningen, als een gemeenschappelijke regeling van beide provincies. Met zo’n 150 medewerkers is de belangrijkste taak het versterken en met elkaar te verbinden van natuurgebieden (Natuur Netwerk Nederland) Het realiseren van nieuwe natuur gebeurt bijna altijd in combinatie met andere doelen zoals verbetering van de situatie voor de landbouw, waterberging en recreatie. Dat maakt de opdracht van Prolander complexer, omdat het landelijk gebied ook kan bijdragen aan bijvoorbeeld de energietransitie en de transitie naar een meer duurzame landbouw. In onderstaande video vertelt directeur Evelien van Everdingen over de strategie en de aanpak. 

  De contactpersoon voor Samenwerking Noord is Roelof Moorlag en voert de regie als Informatiemanager. Hij kijkt uit naar de samenwerking met andere (sector)leden van Samenwerking Noord: ”Onze IT omgeving wordt beheerd door de Provincie Drenthe dus we zijn al gewend om nauw af te stemmen met anderen, maar het kan altijd beter. We kijken dan ook graag mee in de keukens van  andere leden”. 

  Binnen de vakgroep Informatisering zijn 6 collega’s betrokken vanuit functioneel beheer Microsoft 365, Oracle E-Business Suite, GIS, Informatiebeheer, Informatiemanagement en Vastgoedregistratie. “De grootste uitdagingen waar we de komende periode voor staan is data gedreven werken en digitale archivering”, aldus Moorlag. 

  Foto: Roelof Moorlag (rechts) is blij met de aansluiting van Prolander en geeft Samenwerking Noord programmamanager Bas Baalmans een inkijkje in zijn werk 

  OPROEP: hoe draagt Samenwerking Noord bij aan jouw persoonlijke doelen en aan jouw organisatie?

  Wil jij een bijdrage leveren aan relevant onderzoek over het samenwerken binnen Samenwerking Noord? Samenwerking Noord doet mee aan het CLIC-IT onderzoek waarin we onze ervaringen als “learning community” delen met vergelijkbare initiatieven uit het hele land en met collega’s van diverse kennisinstellingen. Als vereniging hopen we hieruit te leren hoe we onze activiteiten over de grenzen van organisaties heen zo optimaal mogelijk kunnen samenwerken.  

  Renzo Besseling, master student van de Universiteit van Twente is op zoek naar collega’s om te interviewen voor zijn Master scriptie. Renzo wordt inhoudelijk begeleid door Ellen Nathues en Nathalie Schram-Wesselink in zijn onderzoek. Renzo gaat onderzoek doen binnen Samenwerking Noord, naar de vraag hoe de individuele deelnemers onze activiteiten het participeren in het netwerk ervaren in relatie tot en in vergelijking met het werken voor de eigen organisatie. In de interviews zal Renzo vragen stellen over je professionele identiteit, de identiteit van jouw organisatie en de identiteit van Samenwerking Noord. Het interview kan voor jou ook functioneren als een reflectiemoment over waar je momenteel staat en waar je naartoe wil als professional of organisatie. Renzo zal de interviews digitaal afnemen en ze zullen niet langer dan een drie kwartier duren. De interviews worden tussen 29 januari en 16 februari ingepland. 

  De uitkomsten van het onderzoek zullen, geanonimiseerd en strikt vertrouwelijk, met Samenwerking Noord gedeeld worden, zodat we ook op zoek kunnen naar een praktische toepassing van de opgedane kennis. 

  Wil je Samenwerking Noord en Renzo helpen door deel te nemen aan dit onderzoek, stuur dan een email naar r.besseling@student.utwente.nl met je contact gegevens. Renzo zal je dan benaderen voor het plannen van het interview. Mocht je nog vragen hebben over het onderzoek, dan zijn deze welkom op hetzelfde mailadres. 

  Foto: er is genoeg te beleven in het netwerk van Samenwerking Noord  

  Samenwerking Noord bereikt mijlpaal van 100 leden

  Met het toetreden van het Friese bedrijf Nimble heeft Samenwerking Noord het mooie aantal van honderd leden weten te bereiken. Ledenraadvoorzitter Machiel van der Schaaf is heel trots dat we deze mijlpaal hebben bereikt. “Naar de 100! was de titel van ons jaarplan en dat hebben we toch maar mooi gehaald”. In het Noorden kunnen we de komende tijd nog veel meer bereiken door samen te werken in en met IT. En als vereniging kunnen we daarvoor de motor zijn”, aldus Van der Schaaf, die in het dagelijks leven werkt als Directeur ICT en CIO in het Martiniziekenhuis.

  Volgens erevoorzitter en medeoprichter van Samenwerking Noord, Fred Hassert, werkzaam voor de Provincie Groningen, hebben we samen geschiedenis geschreven. “Wat ruim 12 jaar geleden begon als een initiatief om een gemeenschappelijk Noordelijk datacenter te vestigen, is uitgegroeid tot een bloeiende en robuuste club die zich met een breed palet van thema’s bezighoudt”.

  Ontstaan vanuit de publieke kant, kent Samenwerking Noord inmiddels een interessante mix met ook een groeiend aantal private partijen. De voorzitter van de sector ICT Dienstverlening, Nico Kluin van Get There uit Leek, is blij dat juist zijn groep het honderdste lid van de vereniging mag begroeten. “Samenwerking Noord heeft met de komst van de ondernemers, een jaar of zes geleden, alleen maar een sterker profiel gekregen. Door samen op te trekken als ICT-bedrijven onderling en cross-sectoraal met onze publieke partners, maken we het Noorden sterker”, aldus Kluin.

  Marco van Pijkeren aan het woord namens Nimble als het honderdste lid van Samenwerking Noord.

  Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Forum Groningen, stond het honderdste lid Nimble in de spotlights. “Simplify IT and accelerate your business”, luidt de slogan van het bedrijf. Partner en oprichter Marco van Pijkeren vertelde zich te verheugen op de samenwerking. Nimble is een ICT-dienstverlener, gevestigd in Heerenveen, die zich richt op het ondersteunen van de digitale transformatie, die voor veel organisaties de nodige uitdagingen met zich meebrengt.

  Ook lid worden van Samenwerking Noord? Onze programmamanagers gaan graag het gesprek aan.

  Gemeente Meppel nieuwste lid van sector Overheden

  De Gemeente Meppel is het jongste lid van de sector Overheden. Teammanager / CIO Michiel Klok en collega’s Henk Kraaijeveld (Servicemanager ICT), Anton Uiterwijk (Informatiemanager), ontvingen Wijnand Aalderink en Fred Hassert in het stadhuis van Meppel voor een kennismaking. Zij zijn gepositioneerd in het team Informatie en Interne Dienstverlening, waar de range van diensten gevarieerd is : ‘van post-its, tot IT-beleidsplannen, en alles wat ertussen zit. De collega’s in Meppel zien de meerwaarde van het delen van kennis binnen de sector en de vereniging en kijken uit naar de samenwerking. Een van hun speerpunten is het verder professionaliseren van het informatiemanagement en de automatisering van de Gemeente. Ze zijn momenteel druk met het doorlichten, en prioriteren van het bestaande grote aantal van IT-projecten.

  Samenwerking Noord voorzitter Fred Hassert is erg blij met het groeiende aantal kleinere gemeentes dat zich bij ons aansluit, zowel in Drenthe, Friesland en Groningen. Samen staan we als overheden een stuk sterker bij alle IT-uitdagingen die op ons afkomen.

  Foto: Henk Kraaijeveld, Anton Uiterwijk (links op de foto) en Michiel Klok (geheel rechts) ontvingen de Samenwerking Noord bestuursleden Wijnand Aalderink en Fred Hassert in het stadhuis van Meppel