Ons nieuwe interactieplatform Mijn SN is gelanceerd! Log in als lid en ontdek het nu!

Bestuur en kernteam vieren met trots 12,5 jaar Samenwerking Noord op 11 april

Op 11 april aanstaande viert Samenwerking Noord alweer haar koperen jubileum met een feestelijke bijeenkomst. Met een robuuste groep van publieke en private organisaties zijn we al 12,5 jaar succesvol onderweg in het Noorden. Onze leden maken uiteindelijk de vereniging en dat zijn er inmiddels meer dan 100. Het kernteam en het bestuur zorgen ervoor dat de club blijft draaien en zich steeds verder ontwikkelt. Samen zijn ze best trots op wat ze samen met alle leden weten neer te zetten. De collega’s voor en achter de schermen laten we graag eens aan het woord. Waar houden zij zich zoal mee bezig en hoe zien ze hun werk? 

Op de hoofdfoto: v.l.n.r. Arjen Nieuwenhuis, Linn Zuidema, Bas Baalmans, Fred Hassert, Esther Saathof en Wijnand Aalderink in de hal van het Provinciehuis Groningen, waar het team haar werkplek heeft 

Arjen Nieuwenhuis is met vijf jaar de langstzittende medewerker van het huidige kernteam. Hij heeft Samenwerking Noord in die tijd een stuk groter en sterker zien worden. Veel meer leden en een sterk groeiend aantal actieve volgers op social media en inmiddels meer dan 3.500 gebruikers die in meer of mindere mate actief deelnemen aan events. “We blijven als team goed kijken naar de behoeftes en dat pakken we zo snel mogelijk op. Dat resulteert in groeiende populariteit op alle fronten. En dat is uiteindelijk wat we graag willen; zoveel mogelijk IT’ers in het Noorden laten aansluiten en samenwerken”, aldus Arjen.  Hij heeft de huidige website en de fraaie, bijpassende vormgeving ontworpen, die in al onze uitingen consequent wordt toegepast. Arjen is ook de man achter ons nieuwe platform voor leden: Mijn Samenwerking Noord. “We blijven onszelf inhoudelijk en innovatief uitdagen en dat maakt Samenwerking Noord een sterk merk voor onze leden”. 

Albina Koolhof-Vitochina is één van de vier programmamanagers en alweer sinds drie jaar werkzaam bij de vereniging. “Vrijheid en ruimte om met leuke collega’s initiatieven te ontplooien…” , maken het voor haar zeer de moeite waard om te werken voor Samenwerking Noord, vertelt zij, “…met als doel om meerwaarde te leveren voor onze leden”. Net als de andere programmamanagers organiseert Albina regelmatig inhoudelijke evenementen, zoals het jaarlijkse Agile congres en faciliteert ze de samenwerking in een of meerdere sectoren. In haar geval is dat momenteel de sector Gezondheid & Welzijn. Ook leidt zij de implementatie van Mijn Samenwerking Noord in goede banen, het digitale platform voor onderlinge kennisuitwisseling dat we in mei zullen lanceren. Meer op de achtergrond is zij de motor achter het datagedreven werken in het team. 

Net als de andere programmamanagers is Albina Koolhof-Vitochina is regelmatig de dagvoorzitter tijdens onze evenementen

Bas Baalmans ondersteunt de sectoren ICT Dienstverlening en Onderwijs & Onderzoek en een tweetal kennisnetwerken op het gebied van AI en van Data. Hij combineert het werken voor Samenwerking Noord, nu sinds een jaar met zijn functie bij het Groningen Digital Business Centre van de Rijksuniversiteit Groningen. In de Digital readiness scan die bij veel leden al is uitgezet, komen deze werelden mooi samen. Bas heeft de club in 12,5 jaar zien groeien van een paar samenwerkende ICT-afdelingen in de stad Groningen tot een imposant en divers netwerk van bedrijven en organisaties uit Friesland, Drenthe en Groningen, die gezamenlijk de digitale sector in Noord-Nederland versterken. “Groei en behoud van onze waardevolle vereniging is de focus voor de komende jaren!”, aldus Bas.  

Linn Zuidema is alweer met haar tweede jaar bezig als programmamanager. Passend bij haar juridische achtergrond faciliteert zij de beide kennisnetwerken op het gebied van Privacy en Security. Ook de kennisnetwerken op het gebied van Digitaal Samenwerken en Digitale Transformatie heeft zij onder haar hoede, evenals de beide sectoren Woningcorporaties en Transport, Energie & Dienstverlening. Linn benadrukt de potentie van ons netwerk als volgt “Waarom moeilijk doen als het samen kan? Deze Loesje-quote omvat wat mij betreft de grote kracht van Samenwerking Noord. Een groot goed in deze tijd met complexe vraagstukken en razendsnelle ontwikkelingen”. Recent heeft Linn met een vertegenwoordiging van collega’s uit het veld alweer een nieuw netwerk opgezet: Jong Samenwerking Noord.   

Sinds bijna een jaar is Esther Saathof aan de slag als onze eventmanager. Bijna elke week organiseert zij wel een evenement samen met een of meer van de programmamanagers. Dat vraagt een gestructureerde aanpak en een flexibele insteek. Volgens Esther bepalen de verbinding en de samenwerking tussen de diverse ledenorganisaties het succes. “Het is bij ons mogelijk om op interessante, inspirerende events kennis te brengen en te halen. Het enthousiasme en de inzet van iedereen maakt dat elk event een goede opkomst heeft. Er is ruimte voor netwerken, maar ook om je kennis te vergroten”, aldus Esther. 

Als penningmeester bewaakt Rick-Jan Scheepe de financiën van Samenwerking Noord op een bekwame manier. Hij wordt daarbij ondersteund door Wiebren Nieuwenhuis, onze administrateur. Rick-Jan beheert ook de personele portefeuille, belangrijk omdat onze vereniging sinds enige tijd ook zelf werkgever is van enkele van de kernteamcollega’s. “In een wereld die meer en meer digitaal is, helpen wij elkaar met Noordelijke nuchterheid om samen op een hoog niveau bij te blijven”, aldus Rick-Jan. In het dagelijks leven is hij werkzaam voor DICTU, de dienst ICT voor het Ministerie van EZK, met een grote vestiging in Assen. Rick-Jan ziet de waarde en de lol van samenwerken in verenigingsverband. ”Met meer dan 100 verschillende organisaties hebben we daar veel plezier in!” 

Ledenraadvoorzitter Machiel van der Schaaf (links) en penningmeester Rick-Jan Scheepe proosten op het gezamenlijke succes

Volgens ledenraadvoorzitter Machiel van der Schaaf, CIO van het Martiniziekenhuis, en tevens voorzitter van ons Dagelijks Bestuur, is er nog een wereld te winnen. “Voor de grotere organisaties in het Noorden, zoals het Martiniziekenhuis, is ook innovatiekracht te halen uit de verbinding met start ups en scale ups.” Die werelden komen echter niet vanzelf bij elkaar, stelt hij vast. Machiel ziet in de plannen voor de Niemeyer campus een potentiële, inspirerende plek terug om dit in de toekomst krachtig te stimuleren. “We kunnen de regionale economie versterken door samen te werken en ons als Noorden gezamenlijk te positioneren” 

Wijnand Aalderink maakt als secretaris deel uit van het bestuur en is tevens werkzaam als programmamanager in het kernteam. Elke dag krijgt hij nieuwe energie van het werken met de collega’s uit het team, het bestuur en de leden. “In deze complexe tijden is er nog maar een ding dat steeds voordeliger wordt, en dat is samenwerken”, aldus Wijnand. Hij ondersteunt de sector Overheden en is actief aan de slag met diverse projecten, zoals het traineeship, de managementscholing en recent de Niemeyer campusontwikkeling. Ook organiseert hij regelmatig evenementen met de collega’s. Vanuit het bestuur faciliteert hij o.a. de zeswekelijkse ledenraadvergaderingen en houdt hij zich bezig met ledenwerving en partnerschappen, samen met Fred Hassert. 

Fred Hassert, tenslotte, heeft als thuisbasis de Provincie Groningen, en gaat sinds ons tienjarig jubileum als erevoorzitter door het leven.  Er gaat voor hem geen dag voorbij zonder aandacht voor onze club. Hij noemt als medeoprichter Samenwerking Noord “het mooiste en meest inspirerende netwerk van Noord- Nederland”. We geven hem natuurlijk graag gelijk. “Samenwerking Noord is een vorm van transformatie maar dan beter”, aldus een altijd enthousiaste Fred. Op 11 april drinken we daar een biertje, wijntje of frisje op met alle leden. 

Kom ook naar de jubileumviering op 11 april. Aanmelden 

Trendtafel IT-innovatie brengt nieuwe ontwikkelingen in kaart

De werkgroep Kennis en Innovatie van Samenwerking Noord organiseerde op 12 maart de eerste editie van de Trendtafel IT-innovatie. Wellicht wordt deze manier van innoveren wel een traditie, hoewel dat misschien tegenstrijdig klinkt.  De bijeenkomst met 12 innovatieve deelnemers was een succes: samen vooruitkijken inspireert en is ook wel zo gezellig.  

Albina Koolhof – Vitochina faciliteerde de bijeenkomst met behulp van fraai vormgeven posters, waarop de groepen na een collectieve brainstorm een drietal thema’s uitdiepten. 

De impact van IT wordt steeds groter, dus wordt Digitale Inclusie steeds belangrijker. Dit was dan ook een van de thema’s waar een groepje collega’s dieper in dook. De beide andere thema’s die de deelnemers uitspitten waren AI as a platform (Wie wordt de winnaar?) en Autonome Systemen. Een samenvattende presentatie van de bijeenkomst is voor leden van Samenwerking Noord terug te vinden op onze terugkijkpagina.

De werkgroep Kennis en Innovatie buigt zich binnenkort over een vervolg.  

Meer informatie over de werkgroep is te verkrijgen via programmamanager Wijnand Aalderink w.aalderink@samenwerkingnoord.nl  

Hoofdfoto: Faciltator Albina Koolhof-Vitochina neemt de collega’s mee in de eerste brainstorm  

Foto: Het thema Digitale Inclusie uitgediept door (v.l.n.r. Jan van Mulligen, Marco van Pijkeren, Albert van Holthoorn en Margreet Beverwijk). 

Elsbeth van Haselen en Gerard Ton nieuwe sectorvoorzitters Overheden

Elsbeth van Haselen (Gemeente Leeuwarden) en Gerard Ton (Gemeente Midden-Drenthe) zijn de nieuwe voorzitters van de sector Overheden. Op 8 maart werden ze verwelkomd als nieuwe deelnemers in onze ledenraad. Elsbeth, werkt als manager informatiemanagement in de Friese hoofdstad en draait al heel wat jaren mee in de sector.  Ze kijkt uit naar de samenwerking, en ziet veel thema’s die overal spelen, waarop samengewerkt kan worden. Midden-Drenthe is een van de nieuwste leden van de sector, die de afgelopen jaren snel is gegroeid. Gerard Ton is hier nu ruim een jaar aan de slag als Teamleider Informatisering en Belastingen. 

De beide nieuwe voorzitters treden in de voetsporen van Arne Bakker (Gemeente Groningen) en Peter Jager (Gemeente De Fryske Marren) die we heel hartelijk danken voor hun jarenlange bijdrage.

Nieuwe datatrainees staan te popelen om te beginnen

Later dit voorjaar start de tweede editie van ons succesvolle Certified Data traineeprogramma. Onze projectleiders Mart Damhuis en Jesse Zwager hebben inmiddels de eerste datatrainees alweer geworven. Opnieuw zijn het kandidaten met een sterke data-achtergrond die door het uitgebreide selectieproces zijn gekomen. Meer zullen er nog volgen, maar het eerste viertal van hen stelt zich alvast voor.  

Hielke Hoekstra is afgestudeerd in Theoretische Natuurkunde en Biomedische technologie. “Ik ben erg blij dat ik me met dit traineeship kan ontwikkelen tot professional in een buitengewoon interessant en relevant vakgebied”. Datzelfde geldt ook voor Kenneth Muller die zijn carrière graag in het Noorden wil voorzetten. Niet alleen heeft hij AI gestudeerd, hij heeft ook al relevante werkervaring als front-end developer opgedaan.  

Voor Andre Wolters:“is het Certified Data Professional Traineeship interessant omdat het hem de kans biedt om verschillende organisaties in het Noorden van Nederland te leren kennen en ervaring op te doen in verschillende functies op het gebied van data. “Vol vertrouwen ga ik dit nieuwe avontuur tegemoet!”, aldus Andre, die een achtergrond in Information Science heeft. Bram Polman: tenslotte heeft eveneens een studieachtergrond in AI. ”Bij het Certified Data Professional Traineeship begint voor mij een nieuw hoofdstuk, ik ben geboren en getogen in het Noorden en wil hier graag voor altijd blijven!” 

Ben je als organisatie geïnteresseerd in het Certified Data Programma. Meer informatie vind je op onze website of mail ons

Of neem gerust direct contact op met onze projectleiders: 

Zij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken 

Foto: Vier nieuwe datatrainees in beeld, Andre Wolters (linksboven), Kenneth Muller (rechtsboven), Hielke Hoekstra (linksonder) en Bram Polman (rechtsonder) 

Biertje met Fred: Edward van der Meer, Triade

Edward Van Der Meer de directeur van Triade, behorend bij het UMCG en beter bekend van Campus Groningen, dronk deze keer een biertje met onze voorzitter Fred Hassert. Een boeiend gesprek over de meerwaarde van samenwerken in campusverband en de mooie kansen van het Niemeyer project. “Dat gaat lukken!”, aldus Edward. 

Meer over het project lees je elders op onze website en op de Niemeyer Nieuws website.

Eerdere biertjes met Fred terugkijken.

Foto: Edward van der Meer is enthousiast over de Niemeyer kansen en over de samenwerking met onze vereniging 

Succesvolle start ‘De Toekomstformule voor Digitale Transformatie’

Ruim anderhalf jaren geleden ontstond de behoefte onder de leden van Samenwerking Noord om meer te leren over de Digitale Transformatie. IT Academy Noord-Nederland en de University of Groningen Business School (UGBS) hebben hierop ingespeeld met de managementscholing “De Toekomstformule voor Digitale Transformatie”. Het programma is vormgegeven in nauwe samenwerking met de leden van Samenwerking Noord, met input via vragenlijsten en meerdere feedbackrondes tijdens de ledenraad.

Op 7 maart 2024 was het zo ver. De start in het Prinsenhof in Groningen. Spreker Jo Caudron had een goed gevulde zaal met dertien deelnemers, twee docenten (Thijs Broekhuizen en Bart Jan Hoekman), de directeur IT Academy Noord-Nederland (Robin van den Berg) en een van de programmamanagers van Samenwerking Noord (Albina Koolhof-Vitochina).

Tijdens het kennismakingsrondje vertelden de deelnemers wat hun persoonlijke overwinningen én uitdagingen zijn op gebied van Digitale Transformatie. De overgrote meerderheid van de deelnemers vertegenwoordigt (semi-)publieke organisaties. Dit leidde direct al tot veel herkenning over en weer. De concrete voorbeelden van uitdagingen op de werkvloer werden met instemmend geknik ontvangen.

Het opleidingsprogramma beslaat zeven dagen, elk met een eigen thema’s en sprekers. Inspiratie stond centraal tijdens de eerste dag. Onderwerpen als strategie, cultuur en IT-governance komen verderop in het programma aan bod. Het volledige programma inclusief sprekers is te vinden op de website van IT Academy Noord-Nederland. Naast diverse masterclasses van interessante sprekers is er ook ruimte voor onderlinge kennisuitwisseling. Tijdens de intakegesprekken, voorafgaand aan de opleiding, hebben de deelnemers hun individuele behoeften ingebracht. Ze hebben de ruimte om eigen casussen in te brengen en elkaar hiermee verder te helpen.

Samengevat, dit interessant programma met boeiende sprekers biedt concrete handvatten om in de praktijk aan de slag te gaan met Digitale Transformatie. De eerste reacties van de deelnemers na de eerste dag waren positief. Mogelijk zal de scholing al in het najaar al opnieuw aangeboden worden.

Meer informatie:
Robin van den Berg, IT Academy Noord Nederland
Thijs Broekhuizen, University of Groningen Business School 
Wijnand Aalderink, Samenwerking Noord

Foto: Enthousiaste deelnemers bij de start van De Toekomstformule voor Digitale Transformatie 

Uitnodiging: Week van de Data bij de provincie Groningen

Om datagedreven werken te stimuleren organiseert de provincie Groningen een “Week van de Data”. Onderdeel van deze week, vol met circa 20 lezingen en presentaties, is de keynote “Transitie naar datagedreven organiseren” met aansluitend een netwerkborrel. De provincie nodigt deelnemers van Samenwerking Noord van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Op 14 maart zal Jan van Ginkel, loco-provinciesecretaris bij de provincie Zuid-Holland, een keynote te houden over de transitie naar datagedreven organiseren. Hij gaat hierbij vooral in, op wat hij noemt, “een diepgaande systeemverandering”. Immers, datagedreven werken betekent ándere beleidsprocessen en ándere besluitvorming. Hoe organiseer je dat? Waar loop je tegenaan? En vooral: hoe kun je dat in de praktijk concreet vormgeven zodat het echt betekenis krijgt?!

Over Jan van Ginkel: Jan van Ginkel studeerde technische wiskunde in Delft en later veranderkunde bij Sioo. Zijn passie is om, binnen en buiten organisaties, ruimte te scheppen voor het bieden van maatschappelijke meerwaarde. Na een jarenlange loopbaan in Europees onderzoek en consultancy, werkte hij bij diverse gemeenten als gemeentesecretaris, was actief binnen de VNG, is op dit moment concerndirecteur en loco-provinciesecretaris van de provincie Zuid-Holland en actief voor het IPO. Hij is een veel gevraagde spreker, publiceert via diverse media waaronder in Binnenlands Bestuur en is auteur van verschillende (management)boeken.

Aansluitend is er een netwerkborrel inclusief de viering van het 5-jarig bestaan van de Staat van Groningen en van het Nationaal Programma Groningen.

Qua praktische zaken:

 • De locatie is Provinciehuis Groningen, ingang aan het Martinikerkhof;
 • De inloop is vanaf half twee;
 • De keynote is van 2 tot 4 uur, vooral gericht op management;
 • De netwerkborrel is van 4 tot half 6;
 • Parkeren kan bij het Forum;

Aanmelden kan door een email te sturen naar Ron Wardenier of Elvira Korse.

Arie Buur nieuwe sectorvoorzitter Woningcorporaties

Vorige maand konden we Arie Buur verwelkomen als nieuwe voorzitter van onze sector Woningcorporaties. Na het vertrek van Arjen de Vries eind vorig jaar, vertegenwoordigt hij nu met Jeroen van Rij de sector in de ledenraad van Samenwerking Noord.   

Arie is sinds 2002 woonachtig in het Noorden en is, naast een intermezzo in de horeca, in diverse rollen al lange tijd werkzaam in de wereld van de woningcorporaties, onder andere op financieel gebied en in de verhuur. Sinds juli 2023 is Arie teammanager Informatiemanagement & ICT bij de Actium  en ook actief als opdrachtgever van de twee data trainees die vanuit Samenwerking Noord bij de Asser woningcorporatie aan de slag zijn.  

Alhoewel Arie Samenwerking Noord pas redelijk recent leerde kennen, is hij sindsdien steeds actiever betrokken bij de vereniging. Het sectorvoorzitterschap vindt hij dan ook een mooie volgende stap: “Ik vind dat je meer moet doen voor het gezamenlijk doel, daarmee wordt de opbrengst hoger, voor iedereen. Als medevoorzitter wil ik ervoor helpen zorgen om met elkaar in contact te blijven om vanuit daar samen kennis op te doen en het samenwerken verder vorm te geven”.  

Foto: Arie Buur (tweede van links), samen met collega Katharina van NoppenKleist en de beide data trainees Rik van de Pol en Rients Dalstra.  

Expeditie Cyber Regio Noord: DTC en NCSC op bezoek bij Samenwerking Noord

Het Digital Trust Center (DTC) en Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) werken steeds nauwer samen om organisaties in Nederland te helpen de toenemende uitdagingen op het gebied van cybersecurity het hoofd te kunnen bieden. Om zoveel mogelijk organisaties te kunnen bereiken, proberen zij waar mogelijk bestaande samenwerkingsverbanden en initiatieven te betrekken. In het kader van ‘Expeditie Cyber Regio Noord’ kwamen zij op bezoek bij Samenwerking Noord.

‘Expeditie Cyber Regio Noord’ is een initiatief om te onderzoeken wat het DTC en NSCS voor de regio kunnen betekenen en vice versa. Samenwerking Noord sprak met hen over trends, regionale behoeftes en diverse Noordelijke initiatieven op het gebied van cybersecurity. Ook mogelijke samenwerkingskansen kwamen aan de orde. Kortom, een goed en leerzaam gesprek met potentie voor de toekomst.

Foto (v.l.n.r.): Diederik van Luijk (NCSC), Léontine van de Ruit (NSCS) en Anouk de Rooij (DTC) kwamen langs bij onze programmamanagers Linn Zuidema en Albina Koolhof-Vitochina op het Provinciehuis in Groningen. 

Lever een bijdrage aan het Agile Congres 2024!

Dit jaar staat het Agile Congres gepland op donderdag 20 juni in het Provinciehuis in Groningen. Is jouw organisatie lid van Samenwerking Noord en wil jij dit jaar een bijdrage leveren met jouw organisatie aan dit congres? Dit is je kans! Vul het formulier in en wellicht sta jij op het podium tijdens het Agile Congres 2024.  

Een bijdrage kan bestaan uit een presentatie, een interactieve sessie of een game. Ga ervan uit dat je ongeveer 1 uur beschikbaar hebt. We denken aan de volgende thema’s:  

Thema's

Met bijvoorbeeld de volgende vragen of onderwerpen:  

 • Hoe start je?  
 • Hoe meet je effect?  
 • Hoe maak je teams volwassen?  
 • Hoe ga je scalen?  
 • Welke transformatieaanpak gebruik je?  
 • Welke visie?  

Met bijvoorbeeld de volgende onderwerpen die van invloed kunnen zijn:  

 • Architectuur 
 • Security 
 • Finance 
 • Outsourcen 
 • Risico’s 
 • Externe partijen 

Te denken valt aan:  

 • Retrospective 
 • Hoe omgaan met weerstand?  
 • Liberating structures 

Met bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:  

 • Onderstroom 
 • Werkplezier 
 • Soft skills in agile teams 
 • Samenwerken 
 • Groepsdynamiek 
 • De veranderende rol van managers 
 • HR 

Je kunt denken aan de bovenstaande onderwerpen bij het indienen van jouw bijdrage, maar dit hoeft niet per se. Mocht je een ander thema hebben waarvan jij denkt dat dit interessant is of als je een succes- of faalverhaal wilt delen met de bezoekers, dan kan dit uiteraard ook.  

De sluitingsdatum voor het indienen van dit formulier is 22 maart 2024. Het organisatieteam bekijkt daarna de ingezonden bijdragen en neemt vervolgens contact met je op. 

De afgelopen jaren was het Agile Congres enorm succesvol! Bekijk hieronder de impressievideo van het Agile Congres 2023  

Bekijk hier het programma van het Agile Congres 2023 ter inspiratie (eerst inloggen)  

Bekijk hier de aftermovie en het programma van het Agile Congres 2022 (eerst inloggen)

Voor vragen kun je contact opnemen met de programmamanager Albina KoolhofVitochina.

  Bijdrage Agile Congres 2024  Over de sessie