Ons nieuwe interactieplatform Mijn SN is gelanceerd! Log in als lid en ontdek het nu!

Bestuur en kernteam vieren met trots 12,5 jaar Samenwerking Noord op 11 april

Op 11 april aanstaande viert Samenwerking Noord alweer haar koperen jubileum met een feestelijke bijeenkomst. Met een robuuste groep van publieke en private organisaties zijn we al 12,5 jaar succesvol onderweg in het Noorden. Onze leden maken uiteindelijk de vereniging en dat zijn er inmiddels meer dan 100. Het kernteam en het bestuur zorgen ervoor dat de club blijft draaien en zich steeds verder ontwikkelt. Samen zijn ze best trots op wat ze samen met alle leden weten neer te zetten. De collega’s voor en achter de schermen laten we graag eens aan het woord. Waar houden zij zich zoal mee bezig en hoe zien ze hun werk? 

Op de hoofdfoto: v.l.n.r. Arjen Nieuwenhuis, Linn Zuidema, Bas Baalmans, Fred Hassert, Esther Saathof en Wijnand Aalderink in de hal van het Provinciehuis Groningen, waar het team haar werkplek heeft 

Arjen Nieuwenhuis is met vijf jaar de langstzittende medewerker van het huidige kernteam. Hij heeft Samenwerking Noord in die tijd een stuk groter en sterker zien worden. Veel meer leden en een sterk groeiend aantal actieve volgers op social media en inmiddels meer dan 3.500 gebruikers die in meer of mindere mate actief deelnemen aan events. “We blijven als team goed kijken naar de behoeftes en dat pakken we zo snel mogelijk op. Dat resulteert in groeiende populariteit op alle fronten. En dat is uiteindelijk wat we graag willen; zoveel mogelijk IT’ers in het Noorden laten aansluiten en samenwerken”, aldus Arjen.  Hij heeft de huidige website en de fraaie, bijpassende vormgeving ontworpen, die in al onze uitingen consequent wordt toegepast. Arjen is ook de man achter ons nieuwe platform voor leden: Mijn Samenwerking Noord. “We blijven onszelf inhoudelijk en innovatief uitdagen en dat maakt Samenwerking Noord een sterk merk voor onze leden”. 

Albina Koolhof-Vitochina is één van de vier programmamanagers en alweer sinds drie jaar werkzaam bij de vereniging. “Vrijheid en ruimte om met leuke collega’s initiatieven te ontplooien…” , maken het voor haar zeer de moeite waard om te werken voor Samenwerking Noord, vertelt zij, “…met als doel om meerwaarde te leveren voor onze leden”. Net als de andere programmamanagers organiseert Albina regelmatig inhoudelijke evenementen, zoals het jaarlijkse Agile congres en faciliteert ze de samenwerking in een of meerdere sectoren. In haar geval is dat momenteel de sector Gezondheid & Welzijn. Ook leidt zij de implementatie van Mijn Samenwerking Noord in goede banen, het digitale platform voor onderlinge kennisuitwisseling dat we in mei zullen lanceren. Meer op de achtergrond is zij de motor achter het datagedreven werken in het team. 

Net als de andere programmamanagers is Albina Koolhof-Vitochina is regelmatig de dagvoorzitter tijdens onze evenementen

Bas Baalmans ondersteunt de sectoren ICT Dienstverlening en Onderwijs & Onderzoek en een tweetal kennisnetwerken op het gebied van AI en van Data. Hij combineert het werken voor Samenwerking Noord, nu sinds een jaar met zijn functie bij het Groningen Digital Business Centre van de Rijksuniversiteit Groningen. In de Digital readiness scan die bij veel leden al is uitgezet, komen deze werelden mooi samen. Bas heeft de club in 12,5 jaar zien groeien van een paar samenwerkende ICT-afdelingen in de stad Groningen tot een imposant en divers netwerk van bedrijven en organisaties uit Friesland, Drenthe en Groningen, die gezamenlijk de digitale sector in Noord-Nederland versterken. “Groei en behoud van onze waardevolle vereniging is de focus voor de komende jaren!”, aldus Bas.  

Linn Zuidema is alweer met haar tweede jaar bezig als programmamanager. Passend bij haar juridische achtergrond faciliteert zij de beide kennisnetwerken op het gebied van Privacy en Security. Ook de kennisnetwerken op het gebied van Digitaal Samenwerken en Digitale Transformatie heeft zij onder haar hoede, evenals de beide sectoren Woningcorporaties en Transport, Energie & Dienstverlening. Linn benadrukt de potentie van ons netwerk als volgt “Waarom moeilijk doen als het samen kan? Deze Loesje-quote omvat wat mij betreft de grote kracht van Samenwerking Noord. Een groot goed in deze tijd met complexe vraagstukken en razendsnelle ontwikkelingen”. Recent heeft Linn met een vertegenwoordiging van collega’s uit het veld alweer een nieuw netwerk opgezet: Jong Samenwerking Noord.   

Sinds bijna een jaar is Esther Saathof aan de slag als onze eventmanager. Bijna elke week organiseert zij wel een evenement samen met een of meer van de programmamanagers. Dat vraagt een gestructureerde aanpak en een flexibele insteek. Volgens Esther bepalen de verbinding en de samenwerking tussen de diverse ledenorganisaties het succes. “Het is bij ons mogelijk om op interessante, inspirerende events kennis te brengen en te halen. Het enthousiasme en de inzet van iedereen maakt dat elk event een goede opkomst heeft. Er is ruimte voor netwerken, maar ook om je kennis te vergroten”, aldus Esther. 

Als penningmeester bewaakt Rick-Jan Scheepe de financiën van Samenwerking Noord op een bekwame manier. Hij wordt daarbij ondersteund door Wiebren Nieuwenhuis, onze administrateur. Rick-Jan beheert ook de personele portefeuille, belangrijk omdat onze vereniging sinds enige tijd ook zelf werkgever is van enkele van de kernteamcollega’s. “In een wereld die meer en meer digitaal is, helpen wij elkaar met Noordelijke nuchterheid om samen op een hoog niveau bij te blijven”, aldus Rick-Jan. In het dagelijks leven is hij werkzaam voor DICTU, de dienst ICT voor het Ministerie van EZK, met een grote vestiging in Assen. Rick-Jan ziet de waarde en de lol van samenwerken in verenigingsverband. ”Met meer dan 100 verschillende organisaties hebben we daar veel plezier in!” 

Ledenraadvoorzitter Machiel van der Schaaf (links) en penningmeester Rick-Jan Scheepe proosten op het gezamenlijke succes

Volgens ledenraadvoorzitter Machiel van der Schaaf, CIO van het Martiniziekenhuis, en tevens voorzitter van ons Dagelijks Bestuur, is er nog een wereld te winnen. “Voor de grotere organisaties in het Noorden, zoals het Martiniziekenhuis, is ook innovatiekracht te halen uit de verbinding met start ups en scale ups.” Die werelden komen echter niet vanzelf bij elkaar, stelt hij vast. Machiel ziet in de plannen voor de Niemeyer campus een potentiële, inspirerende plek terug om dit in de toekomst krachtig te stimuleren. “We kunnen de regionale economie versterken door samen te werken en ons als Noorden gezamenlijk te positioneren” 

Wijnand Aalderink maakt als secretaris deel uit van het bestuur en is tevens werkzaam als programmamanager in het kernteam. Elke dag krijgt hij nieuwe energie van het werken met de collega’s uit het team, het bestuur en de leden. “In deze complexe tijden is er nog maar een ding dat steeds voordeliger wordt, en dat is samenwerken”, aldus Wijnand. Hij ondersteunt de sector Overheden en is actief aan de slag met diverse projecten, zoals het traineeship, de managementscholing en recent de Niemeyer campusontwikkeling. Ook organiseert hij regelmatig evenementen met de collega’s. Vanuit het bestuur faciliteert hij o.a. de zeswekelijkse ledenraadvergaderingen en houdt hij zich bezig met ledenwerving en partnerschappen, samen met Fred Hassert. 

Fred Hassert, tenslotte, heeft als thuisbasis de Provincie Groningen, en gaat sinds ons tienjarig jubileum als erevoorzitter door het leven.  Er gaat voor hem geen dag voorbij zonder aandacht voor onze club. Hij noemt als medeoprichter Samenwerking Noord “het mooiste en meest inspirerende netwerk van Noord- Nederland”. We geven hem natuurlijk graag gelijk. “Samenwerking Noord is een vorm van transformatie maar dan beter”, aldus een altijd enthousiaste Fred. Op 11 april drinken we daar een biertje, wijntje of frisje op met alle leden. 

Kom ook naar de jubileumviering op 11 april. Aanmelden