Ons nieuwe interactieplatform MijnSN is gelanceerd! Log in als lid en ontdek het nu!

Gezocht: leden voor de Commissie Privacy & Security

Als professioneel netwerk op het gebied van digitalisering en IT, vindt Samenwerking Noord het belangrijk dat leden erop kunnen vertrouwen dat de vereniging zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. Het borgen van privacy (en daarmee onlosmakelijk verbonden: security) is geen eenmalig project maar een voortdurend proces, dat niet zelden specifieke kennis en kunde vereist. Daarom heeft onze Ledenraad besloten om een Commissie Privacy & Security op te richten, die de vereniging als adviseur en kritische vriend helpt met deze belangrijke opdracht.  

De nieuw op te richten Commissie Privacy & Security ondersteunt en adviseert Samenwerking Noord gevraagd en ongevraagd bij het borgen van privacy en security binnen zowel de interne bedrijfsvoering als de activiteiten en diensten die Samenwerking Noord aan haar leden aanbiedt. Het is de bedoeling dat de Commissie adviseert over, én hands-on bijdraagt aan, het borgen van privacy en security. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van risicoanalyses (DPIA’s), het schrijven van privacybeleid of het actualiseren van een privacyverklaring. 

Voor de Commissieleden biedt zitting in de Commissie een mooie kans om hun netwerk uit te breiden en samen met collega’s uit andere organisaties sectoroverstijgend en hands-on aan de slag te gaan in hun vakgebied. Dit levert zowel een interessant netwerk en nieuwe perspectieven als waardevolle inzichten op, die toegepast kunnen worden in de eigen organisatie. Daarnaast dragen Commissieleden een belangrijk steentje bij aan de professionaliteit en veiligheid van Samenwerking Noord. 

We zoeken hiervoor minimaal drie professionals uit onze ledenorganisaties die op vrijwillige basis zitting willen nemen in de Commissie. We verwachten dat de commissieleden zo’n 4 uur per maand kwijt zijn aan hun taken. Ben jij of ken jij een professional werkzaam op het gebied van privacy en/of security die een steentje wil bijdragen aan de professionaliteit van het sterkste IT-netwerk in Noord-Nederland? Of heb je vragen? Neem dan contact op met programmamanager Linn Zuidema.