Eerste bijeenkomst kartrekkers Digital Readiness Scan

Sinds enige tijd kunnen leden van Samenwerking Noord gebruik maken van de Digital Readiness Scan die wordt aangeboden door het Groningen Digital Business Centre (GDBC) van de RUG. Met deze scan kunnen organisaties meten in hoeverre hun medewerkers klaar zijn voor de digitale toekomst. Steeds meer leden gaan aan de slag met de Digital Readiness Scan. Hoog tijd om van elkaar te leren dus!

Op 31 mei vond de eerste bijeenkomst voor kartrekkers en projectleiders van de Digital Readiness Scan plaats bij het Career Service Meeting Point van de RUG. Na een korte voorstelronde liet Bas Baalmans, projectleider van de DRS vanuit het GDBC een impressie van een mogelijke benchmark zien en dachten deelnemers mee over de vorm en inhoud daarvan. Daarna was het tijd om concrete ervaringen uit te wisselen. Er kwamen mooie gesprekken op gang, bijvoorbeeld over originele manieren om respons te verhogen, het belang van commitment van het management en de samenhang tussen de Digital Readiness Scan en de strategische (IT-)koers van de deelnemende organisaties. Uit de gesprekken bleken zowel duidelijke verschillen, zoals de organisatiecultuur, als overeenkomsten, zoals de grote bereidheid van medewerkers om bij te leren op het gebied van digitalisering en IT.

Een geslaagde bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is dus. In de toekomst zal Samenwerking Noord daarom vaker bijeenkomsten organiseren voor kartrekkers en projectleiders van de Digital Readiness Scan. Daarnaast brengen we de deelnemers samen in een specifiek kanaal van de Teamsomgeving van het Kennisnetwerk Digitale Transformatie. In Q3 of Q4 van 2023 zullen we verder een bijeenkomst van het Kennisnetwerk wijden aan de ervaringen van deelnemende organisaties.

De Digital Readiness Scan is onderdeel van het bredere Kennisnetwerk Digitale Transformatie van Samenwerking Noord. Dit Kennisnetwerk heeft een eigen Teamsomgeving en organiseert gemiddeld eens per kwartaal een bijeenkomst. Ben je geïnteresseerd in het Kennisnetwerk, de Teamsomgeving of de Digital Readiness Scan? Neem dan contact op met programmamanager Linn Zuidema via l.zuidema@samenwerkingnoord.nl.

Learning Community Digital Transformation met RUG studenten van start

Op woensdag 12 oktober start een nieuw project van Samenwerking Noord en het Groningen Digital Business Centre, in een zogeheten Learning Community van ruim 20 gemotiveerde, internationale studenten Economie en Bedrijfskunde.  

De studenten zullen verschillende aspecten van digitale transformatie onderzoeken, zoals: visie en leiderschap, digitale vaardigheden, informatie management, en architectuur.  

Het project wordt afgesloten met een presentatie tijdens een bijeenkomst met het Samenwerking Noord kennisnetwerk Digitale Transformatie op 14 december. Alle collega’s van onze ledenorganisaties zijn hier van harte welkom. Nadere info volgt. 

Wil je een groepje studenten in het kader van hun onderzoek ontvangen voor een gesprek over hoe jouw organisatie bezig is of wil gaan met digitale transformatie? Je helpt hen hiermee vooruit en waarschijnlijk ook jezelf. Laat het weten aan een van onze programmamanagers:  

Linn Zuidema (06 25681180) 

Albina Koolhof-Vitochina (06 22106615)

Wijnand Aalderink (06 53704821)

Kennisnetwerk Digitale Transformatie van start

Op 13 juni kwam het kennisnetwerk Digitale Transformatie voor het eerst bijeen onder het motto: “Waarheen, waarvoor?” Een kleine twintig personen maakten kennis met elkaar en met elkanders uitdagingen op dit thema. David van de Meer van de Provincie Drenthe bracht een casus in, die we in drie rondes in gesprek met elkaar in drie rondes uitwerkten. De laatste ronde bestond eruit dat deelnemers concrete aanbiedingen deden voor onderlinge hulp en samenwerking. 

Na het maken van een ‘statieportret’ met de founding fathers en mothers van het kennisnetwerk, was het tijd om de agenda voor het najaar op te stellen, ideeën werden op post-its geschreven en gegroepeerd. Drie deelnemers boden aan om mee te helpen bij de organisatie van volgende bijeenkomsten:

  • een bijeenkomst  waarin een blik geworpen wordt op de uitkomsten van de Digital Readiness Scan die bij de Hanzehogeschool in alle 16 Schools en een aantal stafafdelingen is gedaan;
  • een praktijkcasus voor een concrete vraag uit het Kennisnetwerk
  • een onderzoekje naar de term “Digitale Transformatie” om definities bij elkaar te zoeken om het over te hebben met elkaar

Ter afsluiting was er een goed voorziene borrel, aangeboden door de Hanzehogeschool. We kijken uit naar de bijeenkomsten in het najaar. Houd de agenda hiervoor in de gaten. Andere geïnteresseerden zijn van harte welkom zich bij het kennisnetwerk aan te sluiten. Contactpersoon is Lykle de Vries, te bereiken via mail l.devries@samenwerkingnoord.nl, of telefoon 06 53766964.

(foto: deelnemers aan de startbijeenkomst van het kennisnetwerk)