Ons nieuwe interactieplatform Mijn SN is gelanceerd! Log in als lid en ontdek het nu!

Eerste bijeenkomst kartrekkers Digital Readiness Scan

Sinds enige tijd kunnen leden van Samenwerking Noord gebruik maken van de Digital Readiness Scan die wordt aangeboden door het Groningen Digital Business Centre (GDBC) van de RUG. Met deze scan kunnen organisaties meten in hoeverre hun medewerkers klaar zijn voor de digitale toekomst. Steeds meer leden gaan aan de slag met de Digital Readiness Scan. Hoog tijd om van elkaar te leren dus!

Op 31 mei vond de eerste bijeenkomst voor kartrekkers en projectleiders van de Digital Readiness Scan plaats bij het Career Service Meeting Point van de RUG. Na een korte voorstelronde liet Bas Baalmans, projectleider van de DRS vanuit het GDBC een impressie van een mogelijke benchmark zien en dachten deelnemers mee over de vorm en inhoud daarvan. Daarna was het tijd om concrete ervaringen uit te wisselen. Er kwamen mooie gesprekken op gang, bijvoorbeeld over originele manieren om respons te verhogen, het belang van commitment van het management en de samenhang tussen de Digital Readiness Scan en de strategische (IT-)koers van de deelnemende organisaties. Uit de gesprekken bleken zowel duidelijke verschillen, zoals de organisatiecultuur, als overeenkomsten, zoals de grote bereidheid van medewerkers om bij te leren op het gebied van digitalisering en IT.

Een geslaagde bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is dus. In de toekomst zal Samenwerking Noord daarom vaker bijeenkomsten organiseren voor kartrekkers en projectleiders van de Digital Readiness Scan. Daarnaast brengen we de deelnemers samen in een specifiek kanaal van de Teamsomgeving van het Kennisnetwerk Digitale Transformatie. In Q3 of Q4 van 2023 zullen we verder een bijeenkomst van het Kennisnetwerk wijden aan de ervaringen van deelnemende organisaties.

De Digital Readiness Scan is onderdeel van het bredere Kennisnetwerk Digitale Transformatie van Samenwerking Noord. Dit Kennisnetwerk heeft een eigen Teamsomgeving en organiseert gemiddeld eens per kwartaal een bijeenkomst. Ben je geïnteresseerd in het Kennisnetwerk, de Teamsomgeving of de Digital Readiness Scan? Neem dan contact op met programmamanager Linn Zuidema via l.zuidema@samenwerkingnoord.nl.

“Voor deze zomer hebben alle Schools de scan ook gedaan”

Ervaringen van de Hanzehogeschool met de Digital Readiness Scan 

Kuneke Schraagen is Dean van het Instituut voor Communicatie, Media en IT van de Hanzehogeschool Bij haar School, en de stafdienst HR van de Hanzehogeschool, werd eind 2021 een pilot gedaan met de Digital Readiness Scan. De resultaten waren zo aansprekend, dat alle instituten (Schools) en stafdiensten van de Hanzehogeschool nog voor de zomer gescand zullen worden. 

De Digital Readiness Scan brengt in beeld hoe digitaal vaardig medewerkers zijn, en hoe makkelijk ze kunnen meebewegen met innovaties in de organisatie. 

“We hebben in overleg met Bas Baalmans van het Groningen Digital Business Center de typeringen van de medewerkers sportief ingedeeld. Iemand die helemaal vooraan loopt en altijd bij is met alle nieuwste digitale technieken, noemen we een sprinter. Iemand die liever niet voor de troepen uitloopt, en wacht totdat de Hanze haar vraagt om iets nieuws te gaan gebruiken, noemen we een wandelaar.”  

De resultaten van de scan lieten interessante verschillen zien tussen de stafdienst HR en de medewerkers van het Instituut waar Kuneke leiding aan geeft. “Voor de opleiding is het belangrijk om goed bij de tijd te zijn, dus het is fijn wanneer zo’n scan bevestigt dat je eigen medewerkers sprinters zijn”, aldus Kuneke.  

Bij de ontwikkeling van de Digital Readiness Scan is ook rekening gehouden met het soort werk dat de medewerker doet. Voor de Hanzehogeschool werden drie profielen uitgewerkt, die van de onderwijzer, de onderzoeker en de ondersteuner. Voor ieder profiel gelden namelijk andere zwaartepunten en aandachtsgebieden met betrekking tot digitalisering. 

Uit de resultaten van de Digital Readiness Scan is vele informatie te halen, waarmee de Digitale Transformatie beter en succesvoller uitgevoerd kan worden. Het wordt namelijk per afdeling duidelijk waar de nadruk gelegd moet worden in de communicatie rondom Digitale Transformatie, en waar de kansen liggen om de medewerkers succesvol mee te nemen in de bijbehorende veranderingen. Want één aanpak over alle medewerkers en afdelingen uitstorten, dat is een recept wat weinig kans van slagen heeft. 

Voor iedereen met interesse in de Digital Readiness Scan, en Digitale Transformatie is er het Kennisnetwerk Digitale Transformatie van Samenwerking Noord. Op 13 juni as vindt de startbijeenkomst plaats, bij (waar kan het ook anders) de Hanzehogeschool. Er is nog ruimte om deel te nemen, dus meld je hier aan.

Wil je meer weten? Neem contact op met Lykle de Vries, kwartiermaker voor het Kennisnetwerk Digitale Transformatie.

Vervolgproject Digital Readiness in voorbereiding

Samenwerking Noord biedt aan ledenorganisaties de mogelijkheid een scan op digitale readiness uit te voeren. We zijn op zoek naar nieuwe deelnemers!  

De digital readiness scan is ontwikkeld door het Groningen Digital Business Centre van de Rijksuniversiteit Groningen. Na een pilot bij de Provincie Groningen, volgen inmiddels de Hanzehogeschool en het Martini Ziekenhuis. De eerste – positieve – ervaringen met de scan worden gepresenteerd tijdens ons evenement over Digitale Transformatie op 17 maart.

In een vervolgproject kunnen we meer organisaties blij maken, en willen we ook gezamenlijk werken aan de follow up, waarin de professionalisering van medewerkers centraal staat. Heb je interesse om mee te doen? Meld je bij onze projectleider Lykle de Vries (l.devries@samenwerkingnoord.nl of (06) 537 669 64)

Lykle De Vries gestart als Projectleider Digital Readiness/Digitale Transformatie

Foto door Pepijn van den Broeke

In november is Lykle de Vries begonnen aan het projectleiderschap Digital Readiness. Hij zal in de periode tot aan de zomer van 2022 een nieuw kennisnetwerk opstarten rondom Digital Readiness en Digitale Transformatie. Ook zal hij de bestaande Digital Readiness scan helpen doorontwikkelen tot een dienst/product voor alle leden van Samenwerking Noord. Daarbij zal hij ook kijken naar de mogelijkheden om organisaties die de scan hebben gedaan te verbinden met partijen die kunnen ondersteunen bij het vervolg.

Digitale Transformatie is geen nieuw fenomeen. Daarom is Lykle ook erg geïnteresseerd in verhalen uit de aangesloten organisaties over digitalisering, en digitale transformatie. Wat lukte er? Wat ging er mis? Wat ging er anders dan gedacht? En wat heeft de organisatie daarmee gedaan? Welke lessen zijn geleerd? Dat is allemaal mooie input voor het nieuwe kennisnetwerk Digital Readiness. Heb je zo’n verhaal? Neem contact op met Lykle per mail of via 06-53766964

Nieuwe collega: Lykle de Vries

Deze maand is onze nieuwe collega Lykle de Vries gestart als projectleider Digital Readiness / Digitale Transformatie. We zijn heel blij met zijn komst. We kennen Lykle van ons partnernetwerk Noorderlink en binnen Samenwerking Noord als mede-initiator van ons kennisnetwerk HR Analytics. Hij zal het project digital readiness begeleiden dat tot aan de zomer loopt met een drietal nieuwe pilots, in samenwerking met het Groningen Digital Business Centre.

Lykle kijkt ook uit naar de samenwerking: “Digitalisering is een term die te pas en te onpas gebruikt wordt. Sommige mensen schrikken ervan, andere mensen worden juist heen enthousiast. Wat mij betreft ‘doe’ je digitalisering samen. Daarom vind ik het heel leuk om de komende periode mee te helpen de Digital Readiness van de Noordelijke professionals in kaart te brengen. Niet om mensen langs een meetlat te leggen, maar juist om de gesprekken rondom succesvolle digitalisering te voeden.”

In de komende maanden zet Lykle een kennisnetwerk op voor digital readiness / digitale transformatie en hij zal in samenspraak met diverse van onze ledenorganisaties plannen ontwikkelen voor een follow up van het project.

Foto door Pepijn van den Broeke

Samenwerking Noord Agile Congres: de rol van Agile in de digitale transformatie

Zo’n 150 medewerkers van een heel scala aan Noord-Nederlandse bedrijven en organisaties kwamen op vrijdag 8 februari naar het Groningse Provinciehuis voor het Samenwerking Noord Agile Congres 2019. Daar kregen zij een breed en uitdagend programma voorgeschoteld, met een interessante keynote en liefst 23 breakout-sessies en workshops. Het thema van deze editie, die op 8 maart nog eens dunnetjes wordt overgedaan, was ‘Digital Readiness’.  “We willen de deelnemers laten zien welke rol Agile kan spelen in de digitale transformatie”, aldus Jelger Haanstra, Agile Coach bij DUO en mede-organisator van het congres.

Lees verder

Samenwerking Noord Agile Congres 2019 in het teken van ‘Digital Readiness’

Op vrijdag 8 februari staat het Groningse provinciehuis weer in het teken van het jaarlijkse Samenwerking Noord Agile Congres. Het thema van het congres is dit jaar ‘Digital Readiness’. Het gaat hier om het vermogen van organisaties om wendbaar om te gaan met de steeds verdergaande digitalisering. Tijdens het congres wordt ingezoomd op hoe Agile werken hierbij kan helpen.Daarnaast is er net als elk jaar weer volop gelegenheid om te netwerken en onderlinge kennis en ervaring uit te wisselen.

Lees verder