Eerste bijeenkomst kartrekkers Digital Readiness Scan

Sinds enige tijd kunnen leden van Samenwerking Noord gebruik maken van de Digital Readiness Scan die wordt aangeboden door het Groningen Digital Business Centre (GDBC) van de RUG. Met deze scan kunnen organisaties meten in hoeverre hun medewerkers klaar zijn voor de digitale toekomst. Steeds meer leden gaan aan de slag met de Digital Readiness Scan. Hoog tijd om van elkaar te leren dus!

Op 31 mei vond de eerste bijeenkomst voor kartrekkers en projectleiders van de Digital Readiness Scan plaats bij het Career Service Meeting Point van de RUG. Na een korte voorstelronde liet Bas Baalmans, projectleider van de DRS vanuit het GDBC een impressie van een mogelijke benchmark zien en dachten deelnemers mee over de vorm en inhoud daarvan. Daarna was het tijd om concrete ervaringen uit te wisselen. Er kwamen mooie gesprekken op gang, bijvoorbeeld over originele manieren om respons te verhogen, het belang van commitment van het management en de samenhang tussen de Digital Readiness Scan en de strategische (IT-)koers van de deelnemende organisaties. Uit de gesprekken bleken zowel duidelijke verschillen, zoals de organisatiecultuur, als overeenkomsten, zoals de grote bereidheid van medewerkers om bij te leren op het gebied van digitalisering en IT.

Een geslaagde bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is dus. In de toekomst zal Samenwerking Noord daarom vaker bijeenkomsten organiseren voor kartrekkers en projectleiders van de Digital Readiness Scan. Daarnaast brengen we de deelnemers samen in een specifiek kanaal van de Teamsomgeving van het Kennisnetwerk Digitale Transformatie. In Q3 of Q4 van 2023 zullen we verder een bijeenkomst van het Kennisnetwerk wijden aan de ervaringen van deelnemende organisaties.

De Digital Readiness Scan is onderdeel van het bredere Kennisnetwerk Digitale Transformatie van Samenwerking Noord. Dit Kennisnetwerk heeft een eigen Teamsomgeving en organiseert gemiddeld eens per kwartaal een bijeenkomst. Ben je geïnteresseerd in het Kennisnetwerk, de Teamsomgeving of de Digital Readiness Scan? Neem dan contact op met programmamanager Linn Zuidema via l.zuidema@samenwerkingnoord.nl.

Biertje met Fred: Nolda Tipping-Griffioen (DUO)

Nolda Tipping-Griffioen is de directeur ICT van DUO. Van de 3000 medewerkers van DUO is maar liefst een derde ICT’er. Fred Hassert sprak met haar over leiderschap, over digitale transformatie en over de diverse dilemma’s van de DUO-organisatie.Nolda is afkomstig uit het bedrijfsleven en heeft bewust gekozen voor de overstap naar de publieke kant.  

Learning Community Digital Transformation met RUG studenten van start

Op woensdag 12 oktober start een nieuw project van Samenwerking Noord en het Groningen Digital Business Centre, in een zogeheten Learning Community van ruim 20 gemotiveerde, internationale studenten Economie en Bedrijfskunde.  

De studenten zullen verschillende aspecten van digitale transformatie onderzoeken, zoals: visie en leiderschap, digitale vaardigheden, informatie management, en architectuur.  

Het project wordt afgesloten met een presentatie tijdens een bijeenkomst met het Samenwerking Noord kennisnetwerk Digitale Transformatie op 14 december. Alle collega’s van onze ledenorganisaties zijn hier van harte welkom. Nadere info volgt. 

Wil je een groepje studenten in het kader van hun onderzoek ontvangen voor een gesprek over hoe jouw organisatie bezig is of wil gaan met digitale transformatie? Je helpt hen hiermee vooruit en waarschijnlijk ook jezelf. Laat het weten aan een van onze programmamanagers:  

Linn Zuidema (06 25681180) 

Albina Koolhof-Vitochina (06 22106615)

Wijnand Aalderink (06 53704821)

Kennisnetwerk Digitale Transformatie van start

Op 13 juni kwam het kennisnetwerk Digitale Transformatie voor het eerst bijeen onder het motto: “Waarheen, waarvoor?” Een kleine twintig personen maakten kennis met elkaar en met elkanders uitdagingen op dit thema. David van de Meer van de Provincie Drenthe bracht een casus in, die we in drie rondes in gesprek met elkaar in drie rondes uitwerkten. De laatste ronde bestond eruit dat deelnemers concrete aanbiedingen deden voor onderlinge hulp en samenwerking. 

Na het maken van een ‘statieportret’ met de founding fathers en mothers van het kennisnetwerk, was het tijd om de agenda voor het najaar op te stellen, ideeën werden op post-its geschreven en gegroepeerd. Drie deelnemers boden aan om mee te helpen bij de organisatie van volgende bijeenkomsten:

  • een bijeenkomst  waarin een blik geworpen wordt op de uitkomsten van de Digital Readiness Scan die bij de Hanzehogeschool in alle 16 Schools en een aantal stafafdelingen is gedaan;
  • een praktijkcasus voor een concrete vraag uit het Kennisnetwerk
  • een onderzoekje naar de term “Digitale Transformatie” om definities bij elkaar te zoeken om het over te hebben met elkaar

Ter afsluiting was er een goed voorziene borrel, aangeboden door de Hanzehogeschool. We kijken uit naar de bijeenkomsten in het najaar. Houd de agenda hiervoor in de gaten. Andere geïnteresseerden zijn van harte welkom zich bij het kennisnetwerk aan te sluiten. Contactpersoon is Lykle de Vries, te bereiken via mail l.devries@samenwerkingnoord.nl, of telefoon 06 53766964.

(foto: deelnemers aan de startbijeenkomst van het kennisnetwerk)

Digitale Transformatie: over de menskant van digitalisering

Martijn Aslander, standup filosoof en co-founder van Digitale Fitheid, wond er geen doekjes omheen. In zijn ogen is er bij Digitale Transformatie veel meer te doen dan alleen maar nieuwe software uitrollen, of ‘in de cloud gaan”. Organisaties die nog gestructureerd zijn zoals het kantoor in de jaren ‘70 dienen zichzelf echt te transformeren naar deze nieuwe tijd, om voor hun medewerkers de beste context te scheppen voor echte digitale transformatie. Digitale Fitheid noemt Aslander het, met 5 concrete pilaren om aan te werken. In een klein half uur stortte hij, begeleid door dagvoorzitter Femke Wolthuis zijn inzichten en aanbevelingen uit over de deelnemers aan de Themasessie Digitale Transformatie. 

“Als beleidsmakers niet weten wat Alt-Tab is, zit je in de problemen” (tussenkopje) 

Tijdens de themasessie was er ook ruime aandacht voor de eerste pilots met de Digital Readiness Scan, die voor de ledenorganisaties van Samenwerking Noord beschikbaar is. Bas Baalmans (RUG) vertelde over de aanpak en methodiek, Fred Hassert (Provincie Groningen) en Joke Bruining (Hanzehogeschool) over de eerste resultaten in hun organisaties, en de vervolgstappen. Projectleider Lykle de Vries kon direct tijdens de bijeenkomst en in de dagen erna meerdere serieus geïnteresseerden voor de Digital Readiness Scan toevoegen aan zijn todo-lijst. 

Andere kennis en ervaringen met Digitale Transformatie uit het netwerk van Samenwerking Noord werd tijdens parallelsessies gedeeld door GasUnie, Royal Haskoning, Ordina en IBM. Het was overduidelijk voor de deelnemers een plezier om weer eens fysiek aanwezig te kunnen zijn bij een bijeenkomst. Hun presentaties zijn op de website te vinden. 

Vervolg (tussenkopje) 

Afsluitend was duidelijk: er zijn talrijke perspectieven relevant voor Digitale Transformatie. Deze zullen gedeeld worden in het nieuwe Kennisnetwerk Digitale Transformatie, dat ook toegankelijk is voor geïnteresseerden die op 17 maart niet aanwezig waren. Neem hiervoor contact op met Lykle de Vries (0653766964). 

Lykle De Vries gestart als Projectleider Digital Readiness/Digitale Transformatie

Foto door Pepijn van den Broeke

In november is Lykle de Vries begonnen aan het projectleiderschap Digital Readiness. Hij zal in de periode tot aan de zomer van 2022 een nieuw kennisnetwerk opstarten rondom Digital Readiness en Digitale Transformatie. Ook zal hij de bestaande Digital Readiness scan helpen doorontwikkelen tot een dienst/product voor alle leden van Samenwerking Noord. Daarbij zal hij ook kijken naar de mogelijkheden om organisaties die de scan hebben gedaan te verbinden met partijen die kunnen ondersteunen bij het vervolg.

Digitale Transformatie is geen nieuw fenomeen. Daarom is Lykle ook erg geïnteresseerd in verhalen uit de aangesloten organisaties over digitalisering, en digitale transformatie. Wat lukte er? Wat ging er mis? Wat ging er anders dan gedacht? En wat heeft de organisatie daarmee gedaan? Welke lessen zijn geleerd? Dat is allemaal mooie input voor het nieuwe kennisnetwerk Digital Readiness. Heb je zo’n verhaal? Neem contact op met Lykle per mail of via 06-53766964

Nieuwe collega: Lykle de Vries

Deze maand is onze nieuwe collega Lykle de Vries gestart als projectleider Digital Readiness / Digitale Transformatie. We zijn heel blij met zijn komst. We kennen Lykle van ons partnernetwerk Noorderlink en binnen Samenwerking Noord als mede-initiator van ons kennisnetwerk HR Analytics. Hij zal het project digital readiness begeleiden dat tot aan de zomer loopt met een drietal nieuwe pilots, in samenwerking met het Groningen Digital Business Centre.

Lykle kijkt ook uit naar de samenwerking: “Digitalisering is een term die te pas en te onpas gebruikt wordt. Sommige mensen schrikken ervan, andere mensen worden juist heen enthousiast. Wat mij betreft ‘doe’ je digitalisering samen. Daarom vind ik het heel leuk om de komende periode mee te helpen de Digital Readiness van de Noordelijke professionals in kaart te brengen. Niet om mensen langs een meetlat te leggen, maar juist om de gesprekken rondom succesvolle digitalisering te voeden.”

In de komende maanden zet Lykle een kennisnetwerk op voor digital readiness / digitale transformatie en hij zal in samenspraak met diverse van onze ledenorganisaties plannen ontwikkelen voor een follow up van het project.

Foto door Pepijn van den Broeke

IT Academy Noord-Nederland start leergang Digitale Transformatie

Op 7 mei 2019 start de eerste editie van de driedaagse leergang Digitale Transformatie. Technologieën als Artificial Intelligence, Virtual Reality en Blockchain zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving en ontwikkelen zich exponentieel. Tech-startups, maken gebruik van deze technologieën en hebben daarmee een enorme impact op onze maatschappij. Door het volgen van de leergang ben je in staat om deze businessmodellen/ werkwijze te vertalen naar je eigen organisatie en kan je de kracht van deze technologieën benutten. IT Academy Noord-Nederland organiseert deze leergang exclusief voor bestuurders, leidinggevenden en managers.

Lees verder