Hoe blijf je digitaal in conditie?

We moeten allemaal mee in digitale tijden. De grootschalige toepassing van IT brengt allerlei vragen met zich mee en daarin zijn de kansen niet voor iedereen gelijk. Veel mensen hebben beperkte digitale vaardigheden. Het project Digitale Academie Noord Nederland heeft als doel zoveel mogelijk mensen gebruik te laten maken van bestaande en nieuwe vormen van scholing. Renze Tjoelker heeft een Digitaal Moreel Kompas ontworpen. Het ROC Friesepoort wil hiermee haar studenten onderwijs van deze tijd bieden en gaat het toepassen in domeinen als zorg en veiligheid.

Nieuwe collega: Lykle de Vries

Deze maand is onze nieuwe collega Lykle de Vries gestart als projectleider Digital Readiness / Digitale Transformatie. We zijn heel blij met zijn komst. We kennen Lykle van ons partnernetwerk Noorderlink en binnen Samenwerking Noord als mede-initiator van ons kennisnetwerk HR Analytics. Hij zal het project digital readiness begeleiden dat tot aan de zomer loopt met een drietal nieuwe pilots, in samenwerking met het Groningen Digital Business Centre.

Lykle kijkt ook uit naar de samenwerking: “Digitalisering is een term die te pas en te onpas gebruikt wordt. Sommige mensen schrikken ervan, andere mensen worden juist heen enthousiast. Wat mij betreft ‘doe’ je digitalisering samen. Daarom vind ik het heel leuk om de komende periode mee te helpen de Digital Readiness van de Noordelijke professionals in kaart te brengen. Niet om mensen langs een meetlat te leggen, maar juist om de gesprekken rondom succesvolle digitalisering te voeden.”

In de komende maanden zet Lykle een kennisnetwerk op voor digital readiness / digitale transformatie en hij zal in samenspraak met diverse van onze ledenorganisaties plannen ontwikkelen voor een follow up van het project.

Foto door Pepijn van den Broeke