Hoe blijf je digitaal in conditie?

We moeten allemaal mee in digitale tijden. De grootschalige toepassing van IT brengt allerlei vragen met zich mee en daarin zijn de kansen niet voor iedereen gelijk. Veel mensen hebben beperkte digitale vaardigheden. Het project Digitale Academie Noord Nederland heeft als doel zoveel mogelijk mensen gebruik te laten maken van bestaande en nieuwe vormen van scholing. Renze Tjoelker heeft een Digitaal Moreel Kompas ontworpen. Het ROC Friesepoort wil hiermee haar studenten onderwijs van deze tijd bieden en gaat het toepassen in domeinen als zorg en veiligheid.