Gemeente Heerenveen lid van Samenwerking Noord 

Gemeente Heerenveen is het nieuwste lid van onze vereniging en zal participeren in sector Overheden. Met de komst van gemeente Heerenveen telt onze vereniging vanaf mei dit jaar 92 ledenorganisaties. Sector Overheden is de grootste sector met 25 ledenorganisaties. 

Gemeente Heerenveen (provincie Friesland) telt 51.000 inwoners, waarvan 30.000 in de stad Heerenveen zelf. Bij de gemeente werken 750 collega’s, waarvan 40 voor de afdeling ICT & Informatie. Martijn Broekhuizen is sinds januari 2023 manager van deze afdeling en verheugt zich op de samenwerking met de andere (sector)leden. 

Net als bij andere (sector)leden kent de gemeente Heerenveen haar IT en digitaliseringsuitdagingen: data gedreven werken, security (Siem/SOC), hybride werken, architectuur en bijvoorbeeld portfoliomanagement. Overkoepelend thema is de digitale volwassenheid van de gemeente en daarbij horende digitale vaardigheden van de medewerkers. Kortom, genoeg raakvlakken met onderwerpen binnen de sector, kennisnetwerken en activiteiten van Samenwerking Noord. Samenwerking Noord heet alle collega’s van gemeente Heerenveen van harte welkom bij onze activiteiten.  

Biertje met Fred: Nolda Tipping-Griffioen (DUO)

Nolda Tipping-Griffioen is de directeur ICT van DUO. Van de 3000 medewerkers van DUO is maar liefst een derde ICT’er. Fred Hassert sprak met haar over leiderschap, over digitale transformatie en over de diverse dilemma’s van de DUO-organisatie.Nolda is afkomstig uit het bedrijfsleven en heeft bewust gekozen voor de overstap naar de publieke kant.  

Digitalisering en datagedreven werken centraal bij de woningcorporatie sector

De sector woningcorporaties kwam 31 maart in het Kasteel bijeen om te inventariseren hoe zij elkaar nóg meer kunnen helpen en versterken. Michiel Stornebrink (TNO) lichtte zijn visie toe op trends en ontwikkelingen in de sector, vanuit zijn expertise en betrokkenheid bij nationale koepelorganisatie Aedes.  

What’s in it for me?  Dit was de vraag die centraal stond aan het begin van de sessie. De deelnemers benoemden gezamenlijke onderwerpen waarmee ze elkaar verder kunnen helpen (binnen en buiten de sector). Genoemd werden de volgende onderwerpen: 

  • datagedreven werken 
  • inventarisatie van meerwaarde of gebruik van RPA’s 
  • krapte op de ICT arbeidsmarkt 
  • digitale transitie 
  • informatiebeveiliging  

Kortom, er zijn vele gemeenschappelijke uitdagingen en kansen. Genoeg kansen om te sparren, te verbinden en kennis uit te wisselen.  

Michiel Stornebrink (Consultant data-sharing & interoperability bij TNO) is betrokken bij Aedes, de landelijke vereniging van woningcorporaties. Hij lichtte trends en ontwikkelingen toe, zoals digitalisering, datagedreven werken en data delen. Vervolgens ging Michiel in op het belang van datastandaarden. Datastandaarden zullen leiden tot meer kwaliteit en innovatiekracht, minder risico’s en meer efficiëntie in tijd en kosten. Een bijbehorende roadmap heeft een scope van 1 tot 5 jaar en is opgedeeld in drie programmalijnen: ecosysteem, interoperabiliteit en organisatie. In de sessie werden ze bediscussieerd. Samengevat, een interessante sessie met mooie kansen voor de woningcorporatiesector om elkaar nog verder te versterken.  

Michiel Stornebrink – TNO  

Input brainstormsessie

Fred Hassert: “Digitale sector in het Noorden doet het fantástisch, maar kan nog zichtbaarder worden”

Het gaat goed met de digitale sector in Noord-Nederland, zeer goed zelfs. In deze branche zijn de afgelopen jaren tientallen kleine en grote bedrijven ontstaan of hebben zich hier gevestigd. Groningen, Friesland en Drenthe ontwikkelen zich gestaag tot een nieuwe “brainport” voor Nederland, al hebben we hier dan niet zulke grote multinationals als bijvoorbeeld Eindhoven. Maar als de groei van de digitale sector zo doorgaat, is deze kennisintensieve industrie ook voor Nederland van toenemende betekenis, en voor de Noordelijke economie is het een veelbelovende bedrijfstak met groeipotentie, en een bron van hoogwaardige werkgelegenheid. Maar dat gaat niet automatisch: we moeten wel samen zorgen voor een mooie toekomst voor de jeugd van nu.

Dat betoogt Fred Hassert, statutair voorzitter van Samenwerking Noord. Samenwerking Noord verbindt mensen met elkaar die in Noord-Nederland professioneel werken met IT, door de professionals met elkaar in contact te brengen en netwerk- en kennisbijeenkomsten te organiseren. En door met andere verbanden de samenwerking te zoeken om zo nóg krachtiger te worden.

Dit jaar, 2021, viert Samenwerking Noord haar tienjarig bestaan. Aanvankelijk waren er enkele tientallen, met name overheidsorganisaties aangesloten. Maar inmiddels telt de ‘club’ tachtig organisaties waaronder ook private organisaties, waardoor de digitale sector in het Noorden langzaam tot een eenheid wordt gesmeed, met behoud van ieders zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

Dit najaar, op 28 oktober, zal Samenwerking Noord officieel haar tweede lustrum vieren in het Groningse provinciehuis. Daaraan voorafgaand worden tien lunchsessies gepland, bedoeld voor alle Noordelingen, waarin belangrijke actuele thema’s aan de orde komen.
“We zijn er behoorlijk trots op dat we nu tachtig leden tellen. Onlangs hebben ook bedrijven als IBM, Avebe, Cegeka en Unigarant zich aangemeld. Onze achterban is zeer gemêleerd, maar er werken wel allemaal hoogopgeleide IT-professionals. Samen vormen ze een voor het Noorden prachtige sector”, zegt Hassert.

Maar in zijn ogen zijn we in het Noorden nog lang niet waar we zouden moeten zijn, en valt er met een gezonde dosis ambitie nog een wereld te winnen.
“De digitale sector in het Noorden doet het fantastisch. En Samenwerking Noord stelt met tachtig aangesloten organisaties ook veel voor. Wij hebben in het Noorden dan misschien geen reuzenbedrijven, maar wel echt interessante organisaties, súper pareltjes. De vraag waar we nu voor staan is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat die zich in het Noorden nóg beter kunnen ontwikkelen”, zegt Hassert.

Volgens hem is de bedrijvigheid in de digitale sector in het Noorden soms nog versnipperd. Voor sommige bedrijven maakt dat helemaal niets uit, maar het kan wel inspirerend zijn wanneer er een centrale fysieke plek is waar bedrijven en hun medewerkers elkaar snel kunnen ontmoeten.

Zo bezocht Hassert in het Belgische Hasselt een locatie waar veel IT-bedrijven samen gevestigd zijn, de CordaCampus. In totaal 75 digital tech companies, dat is meer dan tien procent van alle technologiebedrijven in de Belgische start-up en scale-up clusters, zijn er gehuisvest.

“Dat hoeven we in mijn ogen niet te kopiëren. Maar we moeten wel voorop willen blijven lopen en nadenken of we hier ook een mooie, uitdagende werkomgevingen kunnen bieden. Een creatieve plek waar je start-ups kunt begeleiden en scale-ups kunt vestigen. Die het zichtbare visitekaartje is voor de digitale sector in het Noorden en een herkenbaar visitekaartje kan zijn voor de toekomst van Noord Nederland”.

Project Digitalisering en Duurzaamheid; onderzoeken lopen, miniconferentie op 3 juni

Eén van de strategische speerpunten van Samenwerking Noord is het bijdragen aan een duurzaam Noord-Nederland. Ruim 20 studenten van de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen doen momenteel onderzoek in vier van onze ledenorganisaties naar de kansen om digitalisering en duurzaamheid beter met elkaar te verbinden.

  1. Voor Groningen Seaports onderzoeken ze hoe een digitaal platform beter inzicht kan geven in afvalstromen en hergebruik beter kan reguleren.
  2. Voor de provincie Groningen richten de studenten zich op de technische en de veranderkundige aspecten van een “paperless office”.
  3. De groep die werkt voor het Martini Ziekenhuis onderzoekt hoe toepassing van video consulten kan bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van de organisatie.
  4. CGI heeft de studenten gevraagd te onderzoeken hoe met gebruik van data en IT-oplossingen de productie en het gebruik van waterstof efficiënter kunnen maken en welke data nodig is om de toekomstige markt goed te laten functioneren

Een vijfde groep, die werkt aan een opdracht voor IBM, en is op zoek naar bottlenecks in het informatiemanagement in de supply chain van plastic verpakkingsmateriaal.

Alle projecten zullen gepresenteerd worden op een digitale miniconferentie op donderdag 3 juni, ’s middags vanaf 15.00 tot 18.00 uur (voertaal Engels). Gratis toegankelijk voor alle medewerkers van onze ledenorganisaties en geïnteresseerde studenten. Je kunt tijdens dit event ook deelnemen aan een workshop waarin je plannen ontwerpt om in je eigen organisatie duurzaamheid en digitalisering voortaan succesvol met elkaar te verbinden.

Project Digitalisering en Duurzaamheid gaat van start

Eind februari start het project Digitalisering en duurzaamheid van Samenwerking Noord en de Rijksuniversiteit Groningen. Zo’n twintig tot dertig studenten van de faculteit Economie en Bedrijfskunde gaan onderzoek doen in enkele van onze ledenorganisaties (o.a. Martiniziekenhuis, Groningen Seaports, CGI en Provincie Groningen) en ze zullen onze vereniging adviseren over hoe duurzaamheid en digitalisering structureel meer aandacht te geven.

De resultaten worden gepresenteerd tijdens een miniconferentie die op 3 juni zal worden gehouden en die voor alle leden toegankelijk is. De begeleiding vanuit de RUG wordt gedaan verzorgd Bas Baalmans van het Digital Business Centre, vanuit Samenwerking Noord door Wijnand Aalderink. Rick Sieling (Royal Haskoning) draagt bij als sectorvoorzitter Energy & Utilities.

Kom naar de UG MEET & GREET XL: DIGITAL SOCIETY

De digitalisering biedt grote kansen, maar ook complexe uitdagingen. Het team Industry Relations van de Rijksuniversiteit Groningen nodig ondernemers en vertegenwoordigers van overheidsinstanties, bedrijven en andere organisaties uit om elkaar te ontmoeten, de nieuwste ontwikkelingen te bespreken en potentiële nieuwe samenwerkingsverbanden voor onderzoek te verkennen.Dat gebeurt tijdens de UG Meet & Greet XL: Digital Society op 30 september.

De Rijksuniversiteit Groningen richt zich op de kansen en uitdagingen die de digitalisering voor onderzoek en onderwijs in petto heeft. De RUG werkt aan het realiseren van sociale impact door samen te werken met externe partners in het bedrijfsleven, overheden, non-profit organisaties en andere kennisinstellingen. Laat je op 30 september meenemen in die wereld.

De RUG heeft een portfolio aangelegd over alle werkzaamheden binnen de projecten die betrekking hebben op de digitale samenleving binnen de RUG.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen op 30 september? Registreer je dan via de website van de RUG.

ICT Congres 2018: inspirerende digitaliseringstips voor mkb’ers

Op donderdag 1 november was de Springerzaal in MartiniPlaza het toneel voor het mede door Samenwerking Noord georganiseerde ICT Congres 2018. Een grote groep mkb’ers werd er welkom geheten door dagvoorzitter én voorzitter van MKB Noord Marja Doedens. Tijdens het congres, dat plaatsvond onder de vlag van het Groningse inspiratiefestival Let’s Gro, konden mkb’ers kennismaken met de nieuwste digitale ontwikkelingen en met de kansen die deze voor hen met zich meebrengen.

Lees verder

Verslag: TVM gastheer voor kennisbijeenkomst Transport en Digitalisering

In principe heeft zo’n beetje alles in het leven te maken met digitalisering. De smartphone, het werken in de cloud, scannend boodschappen doen, ov-chippend de bus, trein of metro in of het ophalen van je nieuwe (lease)auto bij de dealer, het lijken allemaal de normaalste zaken ter wereld, maar hoe gaat het nu achter de schermen in zijn werk? Het is dan ook goed om zo af en toe eens stil te staan bij de digitale techniek die achter een paar van de hiervoor genoemde alledaagse dingen schuilgaat, zoals tijdens de kennisbijeenkomst Transport en Digitalisering, die op 10 oktober werd gehouden bij TVM Verzekeringen in Hoogeveen.

Lees verder

Uniek ICT congres over digitalisering MKB in Martiniplaza

Noordelijke MKB-bedrijven die zich digitaal verder willen ontwikkelen, kunnen op 1 november gratis deelnemen aan het ICT Congres 2018 in Martiniplaza. “Als MKB’ers willen blijven groeien, moeten ze echt digitaliseren. Maar ze zijn vaak net te klein om dure specialisten in te huren die kunnen helpen met de volgende stappen op de digitale snelweg”, zegt voorzitter Fred Hassert van Samenwerking Noord, dat het congres organiseert in samenwerking met MKB Noord.

Lees verder