Ons nieuwe interactieplatform MijnSN is gelanceerd! Log in als lid en ontdek het nu!

Digitalisering en datagedreven werken centraal bij de woningcorporatie sector

De sector woningcorporaties kwam 31 maart in het Kasteel bijeen om te inventariseren hoe zij elkaar nóg meer kunnen helpen en versterken. Michiel Stornebrink (TNO) lichtte zijn visie toe op trends en ontwikkelingen in de sector, vanuit zijn expertise en betrokkenheid bij nationale koepelorganisatie Aedes.  

What’s in it for me?  Dit was de vraag die centraal stond aan het begin van de sessie. De deelnemers benoemden gezamenlijke onderwerpen waarmee ze elkaar verder kunnen helpen (binnen en buiten de sector). Genoemd werden de volgende onderwerpen: 

  • datagedreven werken 
  • inventarisatie van meerwaarde of gebruik van RPA’s 
  • krapte op de ICT arbeidsmarkt 
  • digitale transitie 
  • informatiebeveiliging  

Kortom, er zijn vele gemeenschappelijke uitdagingen en kansen. Genoeg kansen om te sparren, te verbinden en kennis uit te wisselen.  

Michiel Stornebrink (Consultant data-sharing & interoperability bij TNO) is betrokken bij Aedes, de landelijke vereniging van woningcorporaties. Hij lichtte trends en ontwikkelingen toe, zoals digitalisering, datagedreven werken en data delen. Vervolgens ging Michiel in op het belang van datastandaarden. Datastandaarden zullen leiden tot meer kwaliteit en innovatiekracht, minder risico’s en meer efficiëntie in tijd en kosten. Een bijbehorende roadmap heeft een scope van 1 tot 5 jaar en is opgedeeld in drie programmalijnen: ecosysteem, interoperabiliteit en organisatie. In de sessie werden ze bediscussieerd. Samengevat, een interessante sessie met mooie kansen voor de woningcorporatiesector om elkaar nog verder te versterken.  

Michiel Stornebrink – TNO  

Input brainstormsessie

Hoe laat je je huis draaien op techniek?

In een slim huis staat je koude biertje al klaar en wordt de temperatuur op afstand ingesteld. Maar er is nog veel meer mogelijk. Rykle Baron neemt ons mee in de wereld van domotica in je eigen woning. Een woningcorporatie heeft een groot huizenbezit dat duurzaam beheerd moet worden. Jannie Molag licht de digitale toepassingen toe uit het “Nul op de Meter” project.

Themabijeenkomst Woningcorporaties: Data en data gedreven werken

Op donderdag 11 maart organiseerde de sector Woningcorporaties haar eerste digitale kwartaalsessie van dit jaar. Met twee interessante presentaties uit de ledengroep door Wierden en Borgen en Woonservice, en eentje verzorgd door Get There uit de sector ICT-Dienstverlening.

Roel-Jan Kuipers liet zijn nieuwe oplossing zien voor het beter structureren en organiseren van data bij Wierden en Borgen in een gezamenlijk systeem dat vastgoedkenmerken, relaties en woningwaardering combineert.

Mark Kuik introduceerde trainee Esra van der Zaag die toonde hoe 6 stappen (van ontdekken tot implementatie) in data-gedreven werken gemaakt kunnen worden in een kleine organisatie als Woonservice. Een slimme aanpak waar genoeg data voor handen is, maar er weinig personele capaciteit om ermee te werken. Daarom gaat Woonservice samenwerken met Domesta, Lefier en Provincie Drenthe om samen de data vraagstukken aan te pakken. De kick off van deze samenwerking vindt plaatst in april.

Katharina van Noppen-Kleist en Harmen Faber van Get There namen de bezoekers mee in de wereld van data analytics en data science. De ontwikkeling van een zogenaamd “lake house” (een hybride samensmelting van een “warehouse” en een “data lake”) werd toegelicht, waarbij het mogelijk is om gestructureerde én ongestructureerde data op één plek te plaatsen. Daarnaast werd er vooruitgekeken met de mogelijkheden van machine learning. Afsluitend werden er praktische tips meegegeven om het project aan te vliegen en de juiste use case te vinden om aan de slag te gaan met data.

In de afsluitende discussie, onder leiding van voorzitter Arjen de Vries, kwamen enkele mogelijke use cases voorbij, die onder andere zitten in de hoek van de transitie naar duurzaamheid waar alle corporaties voor staan. Het potentieel om als sector gezamenlijk stappen te zetten in data gedreven werken, werd door iedereen onderschreven. Dus daar liggen mooie kansen voor de sector binnen Samenwerking Noord!

De volgende inhoudelijke sectorbijeenkomst is gepland op donderdag 17 juni en zal gaan over de transitie naar de Cloud.

Leden kunnen presentatie terugkijken en downloaden via terugkijken

 

Foto: Katharina van Noppen-Kleist van Get There (l) en Roel-Jan Kuipers van Wierden en Borgen

 

Foto: collega’s Esra van der Zaag en Mark Kuik van Woonservice tijdens hun presentatie