Arie Buur nieuwe sectorvoorzitter Woningcorporaties

Vorige maand konden we Arie Buur verwelkomen als nieuwe voorzitter van onze sector Woningcorporaties. Na het vertrek van Arjen de Vries eind vorig jaar, vertegenwoordigt hij nu met Jeroen van Rij de sector in de ledenraad van Samenwerking Noord.   

Arie is sinds 2002 woonachtig in het Noorden en is, naast een intermezzo in de horeca, in diverse rollen al lange tijd werkzaam in de wereld van de woningcorporaties, onder andere op financieel gebied en in de verhuur. Sinds juli 2023 is Arie teammanager Informatiemanagement & ICT bij de Actium  en ook actief als opdrachtgever van de twee data trainees die vanuit Samenwerking Noord bij de Asser woningcorporatie aan de slag zijn.  

Alhoewel Arie Samenwerking Noord pas redelijk recent leerde kennen, is hij sindsdien steeds actiever betrokken bij de vereniging. Het sectorvoorzitterschap vindt hij dan ook een mooie volgende stap: “Ik vind dat je meer moet doen voor het gezamenlijk doel, daarmee wordt de opbrengst hoger, voor iedereen. Als medevoorzitter wil ik ervoor helpen zorgen om met elkaar in contact te blijven om vanuit daar samen kennis op te doen en het samenwerken verder vorm te geven”.  

Foto: Arie Buur (tweede van links), samen met collega Katharina van NoppenKleist en de beide data trainees Rik van de Pol en Rients Dalstra.  

Afscheid Arjen de Vries

Afgelopen vrijdag hebben we in onze ledenraad afscheid genomen van Arjen de Vries als sectorvoorzitter Woningcorporaties.

Arjen was vanuit Lefier de afgelopen jaren een belangrijke steunpilaar voor de vereniging en de sector, waarvoor we hem heel hartelijk danken. De sector is inmiddels gegroeid tot 14 ledenorganisaties in Friesland, Drente en Groningen. Woonstichting Groninger Huis en De Huismeesters zijn sinds vrijdag de twee nieuwste leden. Voor meer informatie kun je terecht bij programmamanager Linn Zuidema en bij sectorvoorzitter Jeroen van Rij van Accolade.

Digitalisering en datagedreven werken centraal bij de woningcorporatie sector

De sector woningcorporaties kwam 31 maart in het Kasteel bijeen om te inventariseren hoe zij elkaar nóg meer kunnen helpen en versterken. Michiel Stornebrink (TNO) lichtte zijn visie toe op trends en ontwikkelingen in de sector, vanuit zijn expertise en betrokkenheid bij nationale koepelorganisatie Aedes.  

What’s in it for me?  Dit was de vraag die centraal stond aan het begin van de sessie. De deelnemers benoemden gezamenlijke onderwerpen waarmee ze elkaar verder kunnen helpen (binnen en buiten de sector). Genoemd werden de volgende onderwerpen: 

  • datagedreven werken 
  • inventarisatie van meerwaarde of gebruik van RPA’s 
  • krapte op de ICT arbeidsmarkt 
  • digitale transitie 
  • informatiebeveiliging  

Kortom, er zijn vele gemeenschappelijke uitdagingen en kansen. Genoeg kansen om te sparren, te verbinden en kennis uit te wisselen.  

Michiel Stornebrink (Consultant data-sharing & interoperability bij TNO) is betrokken bij Aedes, de landelijke vereniging van woningcorporaties. Hij lichtte trends en ontwikkelingen toe, zoals digitalisering, datagedreven werken en data delen. Vervolgens ging Michiel in op het belang van datastandaarden. Datastandaarden zullen leiden tot meer kwaliteit en innovatiekracht, minder risico’s en meer efficiëntie in tijd en kosten. Een bijbehorende roadmap heeft een scope van 1 tot 5 jaar en is opgedeeld in drie programmalijnen: ecosysteem, interoperabiliteit en organisatie. In de sessie werden ze bediscussieerd. Samengevat, een interessante sessie met mooie kansen voor de woningcorporatiesector om elkaar nog verder te versterken.  

Michiel Stornebrink – TNO  

Input brainstormsessie

Hoe laat je je huis draaien op techniek?

In een slim huis staat je koude biertje al klaar en wordt de temperatuur op afstand ingesteld. Maar er is nog veel meer mogelijk. Rykle Baron neemt ons mee in de wereld van domotica in je eigen woning. Een woningcorporatie heeft een groot huizenbezit dat duurzaam beheerd moet worden. Jannie Molag licht de digitale toepassingen toe uit het “Nul op de Meter” project.

Themabijeenkomst Woningcorporaties: Data en data gedreven werken

Op donderdag 11 maart organiseerde de sector Woningcorporaties haar eerste digitale kwartaalsessie van dit jaar. Met twee interessante presentaties uit de ledengroep door Wierden en Borgen en Woonservice, en eentje verzorgd door Get There uit de sector ICT-Dienstverlening.

Roel-Jan Kuipers liet zijn nieuwe oplossing zien voor het beter structureren en organiseren van data bij Wierden en Borgen in een gezamenlijk systeem dat vastgoedkenmerken, relaties en woningwaardering combineert.

Mark Kuik introduceerde trainee Esra van der Zaag die toonde hoe 6 stappen (van ontdekken tot implementatie) in data-gedreven werken gemaakt kunnen worden in een kleine organisatie als Woonservice. Een slimme aanpak waar genoeg data voor handen is, maar er weinig personele capaciteit om ermee te werken. Daarom gaat Woonservice samenwerken met Domesta, Lefier en Provincie Drenthe om samen de data vraagstukken aan te pakken. De kick off van deze samenwerking vindt plaatst in april.

Katharina van Noppen-Kleist en Harmen Faber van Get There namen de bezoekers mee in de wereld van data analytics en data science. De ontwikkeling van een zogenaamd “lake house” (een hybride samensmelting van een “warehouse” en een “data lake”) werd toegelicht, waarbij het mogelijk is om gestructureerde én ongestructureerde data op één plek te plaatsen. Daarnaast werd er vooruitgekeken met de mogelijkheden van machine learning. Afsluitend werden er praktische tips meegegeven om het project aan te vliegen en de juiste use case te vinden om aan de slag te gaan met data.

In de afsluitende discussie, onder leiding van voorzitter Arjen de Vries, kwamen enkele mogelijke use cases voorbij, die onder andere zitten in de hoek van de transitie naar duurzaamheid waar alle corporaties voor staan. Het potentieel om als sector gezamenlijk stappen te zetten in data gedreven werken, werd door iedereen onderschreven. Dus daar liggen mooie kansen voor de sector binnen Samenwerking Noord!

De volgende inhoudelijke sectorbijeenkomst is gepland op donderdag 17 juni en zal gaan over de transitie naar de Cloud.

Leden kunnen presentatie terugkijken en downloaden via terugkijken

 

Foto: Katharina van Noppen-Kleist van Get There (l) en Roel-Jan Kuipers van Wierden en Borgen

 

Foto: collega’s Esra van der Zaag en Mark Kuik van Woonservice tijdens hun presentatie

Woningcorporaties blij met Samenwerking Noord

Dubbelinterview Hans Ebels (Nijestee) en Arjen de Vries (Lefier).

Ook bij woningcorporaties wordt digitalisering meer en meer de cruciale schakel om klanten beter te bedienen. Net als bij verzekeraars of banken kunnen de cliënten (huurders) steeds meer zaken zelf online regelen. En om dat te organiseren is veel kennis nodig. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom een groep noordelijke corporaties zich recent heeft aangesloten bij Samenwerking Noord, in de hoop en verwachting dat hun organisaties daar vruchten van gaan plukken. Binnen Samenwerking Noord, dat is onderverdeeld in sectoren, vormen de corporaties een aparte sector.

Arjen de Vries, adviseur informatievoorziening bij de corporatie Lefier, en Hans Ebels, manager informatie technologie bij Nijestee, vertellen waarom hun bedrijven zich aansloten bij Samenwerking Noord, wat hun verwachtingen waren en of deze zijn uitgekomen.

De corporaties in Noord-Nederland zijn overigens relatief klein, in omvang variërend van ca. 75 tot ca. 350 medewerkers. Digitalisering speelt bij corporaties een steeds grotere rol. Niet alleen processen voor de klantbediening worden digitaal, ook bouw- en renovatieprocessen worden meer en meer data gedreven, waarbij partijen in ketens samenwerken en gebruik maken van dezelfde data. Tegelijkertijd beschikt geen van de corporaties over een grote ICT-afdeling.  Een breder kennisnetwerk, waarbij geput kan worden uit ervaring van andere organisaties is dan meer dan welkom.

‘We zijn niet over één nacht ijs gegaan toen we besloten aan te haken bij Samenwerking Noord. Aanvankelijk was het een belangrijke doelstelling van Samenwerking Noord om mensen te binden aan het Noorden, en het schaarse talent hier te behouden. Maar in ons proefjaar 2017 kreeg Samenwerking Noord naar mijn gevoel steeds meer de ambitie om ook kennis te delen. Dat sprak mij meer aan’, zo betoogt Hans Ebels.

Lefier was al wat eerder overtuigd van de voordelen van het lidmaatschap, en was al in 2013 lid geworden. ‘Het is echt heel nuttig voor onze ( IT-) medewerkers dat ons bedrijf zich heeft aangesloten bij Samenwerking Noord. We hebben binding met het Noorden, en onze medewerkers krijgen toegang tot kennisbijeenkomsten en webinars. Verder is het zo dat niet alleen de corporaties binnen Samenwerking Noord goed samenwerken, maar ook kennis krijgen van ontwikkelingen in andere sectoren. En we vinden het ook waardevol dat onze IT-ers binnen Samenwerking Noord vakgenoten leren kennen die werkzaam zijn bij andere bedrijven en sectoren’, aldus Arjen de Vries.

‘Er valt meer uit te halen’

‘Ik denk dat we nog meer rendement uit het lidmaatschap zouden kunnen halen. Ik bedoel dat niet als kritiek, maar als een constatering. We hebben het allemaal smoordruk, waardoor we te weinig tijd vrij maken om te investeren in de samenwerking. We zouden dus veel meer kunnen doen om te putten uit de enorme hoeveelheid kennis die voor handen is, de kruisbestuiving kan nog beter’, zegt Hans Ebels. Dat geldt zowel tussen de corporaties onderling als voor de kennis die bij het netwerk Samenwerking Noord beschikbaar is.

Ook Arjen de Vries denkt dat er meer rendement te maken zou kunnen zijn. ‘Een van de leuke kanten van het lidmaatschap is dat er vaste momenten zijn om elkaar te ontmoeten. Maar ik heb ook wel de behoefte om daar wat meer mee te doen, en te zorgen dat dat concrete resultaten oplevert. Ik hoop dat we daarbij nog wat meer inbreng krijgen van andere partijen, die ons kunnen helpen om stappen te maken’.

De corporaties komen vier keer per jaar bij elkaar, waarbij iedere keer een bepaald thema wordt uitgediept. Per thema vragen ze deskundigen van andere organisaties om kennis en ervaring in te brengen over het desbetreffende thema. ‘De eerste sessie was in februari, en was gewijd aan informatiebeveiliging. Daar kwamen dertig mensen op af. Bert Moorlach van het UMCG hield er een interessante lezing. Er kwamen ook mensen van andere organisaties, en daar werd ik wel blij van!’, aldus Arjen de Vries.

Helaas is het er door de coronacrisis nog niet van gekomen om volgende sessies te plannen, maar dat zal er zeker weer van komen, in welke vorm dan ook.

Terugblik Sessie Informatieveiligheid

Op 13 februari was er een succesvolle sessie over Informatiebeveiliging bij Lefier. Het werd georganiseerd door de sector Woningcorporaties van Samenwerking Noord, Audittrail en Corponet. Corponet organiseert samen met Audittrail windstrekensessies over de BIC Building Blocks, dat is een nadere uitwerking van de Baseline Informatievoorziening voor corporaties, de BIC. 

Het programma was interessant: via Samenwerking Noord hebben we Bert Moorlag bereid gevonden om als gastspreker op te treden. Bert is de CISO van het UMCG en kwam iets vertellen over Informatiebeveiliging binnen het UMCG en binnen de gezondheidszorg in het algemeen.

De bijeenkomst was bedoeld voor corporatiemedewerkers en voor medewerkers van Samenwerking Noord-leden.

Bijeenkomst Informatiebeveiliging

Op 13 februari van 9.30 tot 12:30 uur heeft de Sector Woningcorporaties een bijeenkomst over informatiebeveiliging gepland.

Op het programma staat het onderwerp “BIC building blocks”. Dat is gereedschap dat de corporaties samen met Audittrail hebben ontwikkeld om de beveiliging op een hoger plan te krijgen. De gastspreker is Bert Moorlag (CISO UMCG) en zal komen vertellen over de beveiliging in de ziekenhuiswereld.

Locatie:
Lefier/MyOffice
Winschoterdiep 50 Groningen

Belangstelling?
We hebben maximaal 15 plaatsen beschikbaar voor leden van Samenwerking Noord. Graag opgeven via a.devries@lefier.nl