Woningcorporaties blij met Samenwerking Noord

Dubbelinterview Hans Ebels (Nijestee) en Arjen de Vries (Lefier).

Ook bij woningcorporaties wordt digitalisering meer en meer de cruciale schakel om klanten beter te bedienen. Net als bij verzekeraars of banken kunnen de cliënten (huurders) steeds meer zaken zelf online regelen. En om dat te organiseren is veel kennis nodig. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom een groep noordelijke corporaties zich recent heeft aangesloten bij Samenwerking Noord, in de hoop en verwachting dat hun organisaties daar vruchten van gaan plukken. Binnen Samenwerking Noord, dat is onderverdeeld in sectoren, vormen de corporaties een aparte sector.

Arjen de Vries, adviseur informatievoorziening bij de corporatie Lefier, en Hans Ebels, manager informatie technologie bij Nijestee, vertellen waarom hun bedrijven zich aansloten bij Samenwerking Noord, wat hun verwachtingen waren en of deze zijn uitgekomen.

De corporaties in Noord-Nederland zijn overigens relatief klein, in omvang variërend van ca. 75 tot ca. 350 medewerkers. Digitalisering speelt bij corporaties een steeds grotere rol. Niet alleen processen voor de klantbediening worden digitaal, ook bouw- en renovatieprocessen worden meer en meer data gedreven, waarbij partijen in ketens samenwerken en gebruik maken van dezelfde data. Tegelijkertijd beschikt geen van de corporaties over een grote ICT-afdeling.  Een breder kennisnetwerk, waarbij geput kan worden uit ervaring van andere organisaties is dan meer dan welkom.

‘We zijn niet over één nacht ijs gegaan toen we besloten aan te haken bij Samenwerking Noord. Aanvankelijk was het een belangrijke doelstelling van Samenwerking Noord om mensen te binden aan het Noorden, en het schaarse talent hier te behouden. Maar in ons proefjaar 2017 kreeg Samenwerking Noord naar mijn gevoel steeds meer de ambitie om ook kennis te delen. Dat sprak mij meer aan’, zo betoogt Hans Ebels.

Lefier was al wat eerder overtuigd van de voordelen van het lidmaatschap, en was al in 2013 lid geworden. ‘Het is echt heel nuttig voor onze ( IT-) medewerkers dat ons bedrijf zich heeft aangesloten bij Samenwerking Noord. We hebben binding met het Noorden, en onze medewerkers krijgen toegang tot kennisbijeenkomsten en webinars. Verder is het zo dat niet alleen de corporaties binnen Samenwerking Noord goed samenwerken, maar ook kennis krijgen van ontwikkelingen in andere sectoren. En we vinden het ook waardevol dat onze IT-ers binnen Samenwerking Noord vakgenoten leren kennen die werkzaam zijn bij andere bedrijven en sectoren’, aldus Arjen de Vries.

‘Er valt meer uit te halen’

‘Ik denk dat we nog meer rendement uit het lidmaatschap zouden kunnen halen. Ik bedoel dat niet als kritiek, maar als een constatering. We hebben het allemaal smoordruk, waardoor we te weinig tijd vrij maken om te investeren in de samenwerking. We zouden dus veel meer kunnen doen om te putten uit de enorme hoeveelheid kennis die voor handen is, de kruisbestuiving kan nog beter’, zegt Hans Ebels. Dat geldt zowel tussen de corporaties onderling als voor de kennis die bij het netwerk Samenwerking Noord beschikbaar is.

Ook Arjen de Vries denkt dat er meer rendement te maken zou kunnen zijn. ‘Een van de leuke kanten van het lidmaatschap is dat er vaste momenten zijn om elkaar te ontmoeten. Maar ik heb ook wel de behoefte om daar wat meer mee te doen, en te zorgen dat dat concrete resultaten oplevert. Ik hoop dat we daarbij nog wat meer inbreng krijgen van andere partijen, die ons kunnen helpen om stappen te maken’.

De corporaties komen vier keer per jaar bij elkaar, waarbij iedere keer een bepaald thema wordt uitgediept. Per thema vragen ze deskundigen van andere organisaties om kennis en ervaring in te brengen over het desbetreffende thema. ‘De eerste sessie was in februari, en was gewijd aan informatiebeveiliging. Daar kwamen dertig mensen op af. Bert Moorlach van het UMCG hield er een interessante lezing. Er kwamen ook mensen van andere organisaties, en daar werd ik wel blij van!’, aldus Arjen de Vries.

Helaas is het er door de coronacrisis nog niet van gekomen om volgende sessies te plannen, maar dat zal er zeker weer van komen, in welke vorm dan ook.