Terugblik Sessie Informatieveiligheid

Op 13 februari was er een succesvolle sessie over Informatiebeveiliging bij Lefier. Het werd georganiseerd door de sector Woningcorporaties van Samenwerking Noord, Audittrail en Corponet. Corponet organiseert samen met Audittrail windstrekensessies over de BIC Building Blocks, dat is een nadere uitwerking van de Baseline Informatievoorziening voor corporaties, de BIC. 

Het programma was interessant: via Samenwerking Noord hebben we Bert Moorlag bereid gevonden om als gastspreker op te treden. Bert is de CISO van het UMCG en kwam iets vertellen over Informatiebeveiliging binnen het UMCG en binnen de gezondheidszorg in het algemeen.

De bijeenkomst was bedoeld voor corporatiemedewerkers en voor medewerkers van Samenwerking Noord-leden.