Bijdrage gevraagd: Duurzaam data delen in de energietransitie

Op 10 november a.s. organiseren we vanuit Samenwerking Noord het evenement ‘Duurzaam data delen in de energietransitie’. Deze bijeenkomst begint om 15.15 uur en wordt afgesloten met een netwerkbuffet. 

Collega’s van Gasunie en New Nexus hebben hiertoe het initiatief genomen en vanuit de kennisnetwerken Data Science en Artificial Intelligence van Samenwerking Noord wordt dit event mede-georganiseerd.  

Het doel is om data professionals bijeen te brengen die hun praktijk delen en met elkaar scenario’s verkennen voor nieuwe stappen en eventuele samenwerking in de energietransitie. Onderdeel van het programma zijn interessante keynotes en break out sessies, maar co-creatie en netwerkvorming zijn zeker zo belangrijk.   

Ben je vanuit jouw organisatie al actief bezig met data en heb je concrete ideeën voor het gebruik van data bij de uitdagingen in de energietransitie? Wil je je verhaal laten zien en/of andere partijen vragen zich aan te sluiten? We bieden je graag het podium voor het houden van een posterpresentatie tijdens het evenement.  

Voor aanmelding of meer informatie kun je terecht bij: 

Wijnand Aalderink
Programmamanager Samenwerking Noord

w.aalderink@samenwerkingnoord.nl 
06-53704821

Digitalisering en datagedreven werken centraal bij de woningcorporatie sector

De sector woningcorporaties kwam 31 maart in het Kasteel bijeen om te inventariseren hoe zij elkaar nóg meer kunnen helpen en versterken. Michiel Stornebrink (TNO) lichtte zijn visie toe op trends en ontwikkelingen in de sector, vanuit zijn expertise en betrokkenheid bij nationale koepelorganisatie Aedes.  

What’s in it for me?  Dit was de vraag die centraal stond aan het begin van de sessie. De deelnemers benoemden gezamenlijke onderwerpen waarmee ze elkaar verder kunnen helpen (binnen en buiten de sector). Genoemd werden de volgende onderwerpen: 

  • datagedreven werken 
  • inventarisatie van meerwaarde of gebruik van RPA’s 
  • krapte op de ICT arbeidsmarkt 
  • digitale transitie 
  • informatiebeveiliging  

Kortom, er zijn vele gemeenschappelijke uitdagingen en kansen. Genoeg kansen om te sparren, te verbinden en kennis uit te wisselen.  

Michiel Stornebrink (Consultant data-sharing & interoperability bij TNO) is betrokken bij Aedes, de landelijke vereniging van woningcorporaties. Hij lichtte trends en ontwikkelingen toe, zoals digitalisering, datagedreven werken en data delen. Vervolgens ging Michiel in op het belang van datastandaarden. Datastandaarden zullen leiden tot meer kwaliteit en innovatiekracht, minder risico’s en meer efficiëntie in tijd en kosten. Een bijbehorende roadmap heeft een scope van 1 tot 5 jaar en is opgedeeld in drie programmalijnen: ecosysteem, interoperabiliteit en organisatie. In de sessie werden ze bediscussieerd. Samengevat, een interessante sessie met mooie kansen voor de woningcorporatiesector om elkaar nog verder te versterken.  

Michiel Stornebrink – TNO  

Input brainstormsessie

Fred Hassert: ‘Data is het nieuwe uranium voor de Noordelijke economie’

De economie van Noord-Nederland heeft een nieuwe krachtbron. Dat is het beheer van- en de kennis over “big data”. Bedrijven in het noorden die zich er mee bezig houden groeien momenteel als kool, en zorgen daarmee voor een verdere groei van de digitale sector. Deze sector is de afgelopen tien jaar toch al fors gegroeid, maar de kennis over “big data” zorgt ervoor dat het noorden zich steeds verder ontwikkelt tot een belangrijke ICT-regio. In het Noorden zijn tal van bedrijven die zich actief bezighouden met big data en AI: van opslag tot en met het gebruik ervan en kunstmatige intelligentie

“En dat is een prachtige ontwikkeling. In tien jaar tijd zijn er in het Noorden tal van bedrijven ontstaan die zich bezighouden met informatietechnologie. De tijd dat het Noorden wat achterliep, ligt nu ver achter ons. Sterker, het Noorden kan zich nu meten met regio’s als Eindhoven of Amsterdam. De kennis over- en het beheer en gebruik van big data – waar je ook het werken met kunstmatige intelligentie toe kunt rekenen – zorgt daarbij voor een verdere versterking van die positie’, zegt Fred Hassert, voorzitter van Samenwerking Noord.

Dat is een organisatie die tien jaar geleden werd opgericht, met als doel de arbeidsmarkt voor de IT-sector te verbeteren. Waren er aanvankelijk acht organisaties aangesloten, inmiddels zijn dat er 84 (publiek en privaat). Door deze organisaties zoveel mogelijk samen te laten werken, kunnen ze elkaar helpen en steunen, en daarmee voorkomen dat schaars IT-personeel naar andere delen van het land verhuist. Ook zorgt betere samenwerking ervoor dat de organisaties meer power hebben om andere problemen en kansen aan te pakken.

Samenwerking Noord is geslaagd in het realiseren van haar doelstellingen, al zijn de ambities nog steeds torenhoog, en valt er nog een wereld te winnen om de digitale sector in het noorden nóg verder te brengen.

“Eén van de nieuwe kansen vormt het werken met data. We zitten nu midden in een pandemie. Bij het bestrijden van corona worden big data steeds belangrijker. De beleidsmakers sturen niet alleen op ziekenhuisopnames, maar ook steeds meer op big data. Gelukkig zijn er in het Noorden steeds meer bedrijven die weten hoe je moet omgaan met big data. Eerder was al wel bekend dat big-data verwerking belangrijk is, en werd gezegd dat big data “het nieuw goud” zijn. Maar je kunt het beter omschrijven als het ‘nieuwe plutonium’’. Je kunt het daarmee vergelijken enerzijds omdat het ook erg kostbaar is. En anderzijds omdat er aan data ook zaken zitten waar we voorzichtig mee moeten zijn, zoals privacy, security, ethiek etc. Met data kun je veel, maar er is dus ook een duistere kant waar we scherp op moeten zijn. Want het is weliswaar een krachtige energiebron, maar je moet wel héel goed weten hoe je er mee omgaat!”, zegt Fred Hassert. En dat is juist waar de nuchtere noordelijke organisaties goed in zijn.

Op 21 april organiseert Samenwerking Noord het evenement “Dik doen met data” met diverse sprekers en break out sessies voor kennisuitwisseling.

Vooruitzichten 2022

Samenwerking Noord vierde het afgelopen najaar het tienjarig bestaan. Aan het begin van 2022 verheugt Hassert zich op veel nieuwe activiteiten voor 2022.

‘Eén van onze speerpunten blijft ook het versterken van de samenwerking met andere organisaties in het Noorden. Zo hebben we al een uitstekende samenwerking met onze Friese zusterorganisatie Connect.Frl, die we nog verder kunnen ontwikkelen. Samen kunnen we dan nóg meer voor het Noorden betekenen’, zegt Hassert.

Maar ook met andere organisaties wil hij de samenwerking verder zoeken. Zoals met Noorderlink, de Noordelijke Online Ondernemers (NOO) of de Noordelijke Productiviteits Alliantie (NPAL) en het Inkoop Platform Noord Nederland (IPNN).

‘Want digitalisering verbindt ons allemaal. In plaats van dat iedereen zelf het wiel uitvindt, is het zóveel slimmer om kennis met elkaar te delen. Niet alleen wat betreft de arbeidsmarkt, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van beveiliging – “security”. Iedereen heeft last van cyber-aanvallen. Dus laten we dan ook samenwerken om er antwoord op te geven. In je eentje de problemen aanpakken, heeft geen enkele zin”, aldus Fred Hassert.

In elk geval heeft hij in de Kerstvakantie voldoende nieuwe energie en inspiratie opgedaan om het verenigingsjaar zeer gemotiveerd tegemoet te treden. “Enkele mooie onderdelen van het programma van Samenwerking Noord zijn een ‘Future-festival’, een ‘Datafestival’, een Security-dag en een dag gewijd aan de toekomst van de arbeidsmarkt. Ik verheug mij er enorm op, want dat worden prachtige evenementen. Ik hoop natuurlijk dat het live-evenementen worden waarin we elkaar ook weer persoonlijk kunnen ontmoeten. Maar misschien moeten we er nog wat langer op wachten voordat dat kan. Maar ook wat dat betreft ga ik het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet’, aldus een optimistische Fred Hassert.

 

Het jaarplan van Samenwerking Noord is hier te vinden

Alle genoemde evenementen en meer is te vinden in de Samenwerking Noord agenda

Hoe worden onze auto’s slimmer en veiliger met IT?

Zelfrijdende voertuigen in Nederland, hoever is dat nog weg? Bij de RDW volgen ze de ontwikkelingen en de praktische voorbeelden op de voet. Als verzekeraar van de ANWB is Unigarant al actief met het verzamelen van rijgedrag van verzekerden en gevaarlijke verkeerssituaties. Wat kunnen we allemaal doen met data en artificiële intelligentie in het vervoer van de toekomst? Joël Coster en Cock Meerhof nemen ons mee op reis in de rijdende toekomst.

Hoe blijf je als burger de baas over je gegevens?

Op steeds meer plekken wordt data over ons verzameld. In winkels, op straat, online. Hoe weet je eigenlijk wie wat van je weet? En is al die dataverzameling wel nodig?
Nephtis Brandsma is projectleider data-ethiek bij de gemeente Groningen, en vertelt hoe ze daar omgaan met de dilemma’s die nieuwe technologie opwerpt en wat je als burger kunt doen als het gaat over je eigen data.

Hoe kan digitaal samengaan met duurzaam?

Data is het nieuwe goud voor organisaties. Ze verzamelen en gebruiken steeds gerichter, steeds meer informatie om slimmer te kunnen werken. Al die data moet worden verwerkt, opgeslagen en steeds beschikbaar zijn. Datagedreven werken is inmiddels zo hot, dat de vraag naar elektriciteit enorm snel stijgt. Jan-Joris van Dijk van datacenter Bytesnet laat zien hoe je met concrete maatregelen een digitale infrastructuur kunt neerzetten die tegelijk ook duurzaam is.

Data event: bijdragen gevraagd voor 16 september

Iedere derde donderdag van de maand zet Samenwerking Noord een mooie bijeenkomst neer over een relevant thema. Over data is veel te vertellen: het is het nieuwe goud wordt wel gezegd. Informatiemanagement, de nieuwste vormen van opslag, customer insights. Het is absoluut een veelzijdig topic.

Wil je vanuit jouw organisatie een bijdrage leveren aan ons evenement van september? Vul dan het webformulier in op de website (eerst inloggen) of neem contact op met een van onze programmamanagers Albina Vitochina (06-22106615) of Wijnand Aalderink (06-53704821)

Kennisnetwerk Data Science: Online meet-up Biobased fietsbrug

Op 15 maart, 29 maart en 12 april 2021 vond de meet-up van het kennisnetwerk Data Science plaats. Dit keer was de meet-up geheel online. Opdrachtgever van de meet-up was de Provincie Fryslân. Ze stelde data van de biobased fietsbrug te Ritsumasyl beschikbaar. Zo’n twintig enthousiastelingen, beginnende en ervarende data scientisten, gingen aan de slag met de data.

Een biobased brug is gemaakt van bio composiet. Dit is een duurzaam alternatief voor bestaande constructiematerialen. Vezels van hennep en vlas vormen de basis van het materiaal. De afgelopen decennia is er voldoende ervaring opgedaan om te bepalen hoe constructiematerialen van een brug het beste onderhouden kunnen worden om de veiligheid van het gebruik te waarborgen. Van een biobased brug is bekend dat de constructie veilig is, maar blijft het van belang om de veiligheid continu te blijven monitoren. Hiervoor heeft de provincie Fryslân in samenwerking met SWECO de biobased brug voorzien van circa 200 sensoren. Gedurende de bijeenkomsten gingen de deelnemers aan de slag met de data om te kijken of er nog opvallende accenten in de data verborgen zaten.

Op de laatste avond vonden de presentaties plaats. Meerdere geïnteresseerden en betrokkenen vanuit de provincie Fryslân waren hierbij aanwezig en waren erg enthousiast over de uitkomsten. Zo is er gekeken naar de doorbuiging van de brug, meteogegevens gecorreleerd aan de data en of er hiermee een verband aangetoond kon worden tussen temperatuur en de uitzetting van de brug. Kortom, zeer interessante inzichten waarmee de provincie Fryslân en SWECO zeker verder mee kunnen.

We kijken terug op een geslaagde meetup. Uiteraard hopen we wel dat we de volgende keer ook weer fysiek bij elkaar mogen komen, de informele contacten worden toch gemist. Heb je als organisatie ook een mooie (data) case beschikbaar waarmee we aan de slag kunnen, of wil je je kennis en ervaring op het gebied van data science met ons delen, wij komen graag met je in contact.

Meer informatie over de biobased fietsbrug is te vinden op www.drive.frl

Het kennisnetwerk Data Science

Themabijeenkomst Woningcorporaties: Data en data gedreven werken

Op donderdag 11 maart organiseerde de sector Woningcorporaties haar eerste digitale kwartaalsessie van dit jaar. Met twee interessante presentaties uit de ledengroep door Wierden en Borgen en Woonservice, en eentje verzorgd door Get There uit de sector ICT-Dienstverlening.

Roel-Jan Kuipers liet zijn nieuwe oplossing zien voor het beter structureren en organiseren van data bij Wierden en Borgen in een gezamenlijk systeem dat vastgoedkenmerken, relaties en woningwaardering combineert.

Mark Kuik introduceerde trainee Esra van der Zaag die toonde hoe 6 stappen (van ontdekken tot implementatie) in data-gedreven werken gemaakt kunnen worden in een kleine organisatie als Woonservice. Een slimme aanpak waar genoeg data voor handen is, maar er weinig personele capaciteit om ermee te werken. Daarom gaat Woonservice samenwerken met Domesta, Lefier en Provincie Drenthe om samen de data vraagstukken aan te pakken. De kick off van deze samenwerking vindt plaatst in april.

Katharina van Noppen-Kleist en Harmen Faber van Get There namen de bezoekers mee in de wereld van data analytics en data science. De ontwikkeling van een zogenaamd “lake house” (een hybride samensmelting van een “warehouse” en een “data lake”) werd toegelicht, waarbij het mogelijk is om gestructureerde én ongestructureerde data op één plek te plaatsen. Daarnaast werd er vooruitgekeken met de mogelijkheden van machine learning. Afsluitend werden er praktische tips meegegeven om het project aan te vliegen en de juiste use case te vinden om aan de slag te gaan met data.

In de afsluitende discussie, onder leiding van voorzitter Arjen de Vries, kwamen enkele mogelijke use cases voorbij, die onder andere zitten in de hoek van de transitie naar duurzaamheid waar alle corporaties voor staan. Het potentieel om als sector gezamenlijk stappen te zetten in data gedreven werken, werd door iedereen onderschreven. Dus daar liggen mooie kansen voor de sector binnen Samenwerking Noord!

De volgende inhoudelijke sectorbijeenkomst is gepland op donderdag 17 juni en zal gaan over de transitie naar de Cloud.

Leden kunnen presentatie terugkijken en downloaden via terugkijken

 

Foto: Katharina van Noppen-Kleist van Get There (l) en Roel-Jan Kuipers van Wierden en Borgen

 

Foto: collega’s Esra van der Zaag en Mark Kuik van Woonservice tijdens hun presentatie