Gemeente Heerenveen lid van Samenwerking Noord 

Gemeente Heerenveen is het nieuwste lid van onze vereniging en zal participeren in sector Overheden. Met de komst van gemeente Heerenveen telt onze vereniging vanaf mei dit jaar 92 ledenorganisaties. Sector Overheden is de grootste sector met 25 ledenorganisaties. 

Gemeente Heerenveen (provincie Friesland) telt 51.000 inwoners, waarvan 30.000 in de stad Heerenveen zelf. Bij de gemeente werken 750 collega’s, waarvan 40 voor de afdeling ICT & Informatie. Martijn Broekhuizen is sinds januari 2023 manager van deze afdeling en verheugt zich op de samenwerking met de andere (sector)leden. 

Net als bij andere (sector)leden kent de gemeente Heerenveen haar IT en digitaliseringsuitdagingen: data gedreven werken, security (Siem/SOC), hybride werken, architectuur en bijvoorbeeld portfoliomanagement. Overkoepelend thema is de digitale volwassenheid van de gemeente en daarbij horende digitale vaardigheden van de medewerkers. Kortom, genoeg raakvlakken met onderwerpen binnen de sector, kennisnetwerken en activiteiten van Samenwerking Noord. Samenwerking Noord heet alle collega’s van gemeente Heerenveen van harte welkom bij onze activiteiten.  

Op bezoek bij Margreet Beverwijk van het Instituut Mijnbouwschade Groningen

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft tot taak om op een ruimhartige wijze schade af te handelen die is ontstaan door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg. 

Ooit begonnen met 10 collega’s en op dit moment werken er ruim 800 collega’s bij het IMG. Op de afdeling Informatievoorziening werken 44 collega’s, waarvan slechts een derde intern.  

Het proces is vrij overzichtelijk: er komt een schademelding – het IMG behandelt de zaak en stuurt een deskundige – de deskundige geeft uitslag aan de klant – de klant accepteert dit of gaat in bezwaar en later eventueel in beroep – de schade is afgehandeld. Binnen dit overzichtelijke proces zitten natuurlijk wat haken en ogen. 

De grootste uitdaging op dit moment is de schade op dezelfde manier te laten beoordelen door de vier bureaus die het IMG hiervoor inhuurt. Het IMG heeft sinds zijn bestaan ruim 200.000 schades afgehandeld en de verwachting is dat het komende jaren nogmaals 200.000 schades afgehandeld moeten gaan worden. Deze aantallen zijn beduidend anders dan de aantallen die het IMG verwachtte bij haar ontstaan. Door deze veranderende visie is het IMG bezig met het meer robuust maken van haar systemen. Belangrijk is de inhaalslag op architectuur en het inbouwen van flexibiliteit, waarbij agile werken centraal staat.  

Door de recente komst van het IMG bij sector Overheden kan nog meer kennis worden uitgewisseld tussen de overheidsinstanties en wordt het IT-netwerk in het Noorden nog verder uitgebreid.  


Foto: Margreet Beverwijk bij het Cascade Gebouwencomplex waar IMG is gevestigd.  

Nieuw lid: Noordelijk Belastingkantoor

Noordelijk Belastingkantoor is het nieuwste lid van onze vereniging. Het Noordelijk Belastingkantoor is een overheidsorganisatie die belasting heft en int voor de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân en de gemeenten Groningen en Eemsdelta. Directeur Hans Julsing is enthousiast over de samenwerkingskansen. “Ik denk dat we met onze kennis en kunde van IT een goede bijdrage kunnen leveren aan de samenwerking in het Noorden”.

Voor Julsing en zijn collega’s is het een uitdaging om ICT nog meer in te zetten voor de dienstverlening en de processen om deze nog efficiënter en effectiever te laten verlopen. In de gezamenlijkheid van Samenwerking Noord met zijn 83 ledenorganisaties ziet hij een kans om samen zaken te ontwikkelen, en zo de investeringskosten te beperken. “Daarnaast kunnen we kennis delen en de uitwisseling van personeel organiseren tegen een non-profit tarief. Een vacaturebank tussen de deelnemers zou een mooie kans zijn”, aldus Julsing. 

Ook kan volgens hem de dienstverlening aan de burger meer op elkaar worden afgestemd. “Het moet niet zo zijn dat de burger last heeft van onze bureaucratie. We moeten het meer in ketens organiseren. Vraagstukken over bijvoorbeeld schuldhulpverlening gaan elke organisatie aan”.  

Noordelijk Belastingkantoor is lid van de sector Overheden, meer informatie over de organisatie is te vinden op de website  

Foto: Hans Julsing ondertekent het convenant aan tafel bij voorzitter Arne Bakker van de sector Overheden 

Hoe blijf je als burger de baas over je gegevens?

Op steeds meer plekken wordt data over ons verzameld. In winkels, op straat, online. Hoe weet je eigenlijk wie wat van je weet? En is al die dataverzameling wel nodig?
Nephtis Brandsma is projectleider data-ethiek bij de gemeente Groningen, en vertelt hoe ze daar omgaan met de dilemma’s die nieuwe technologie opwerpt en wat je als burger kunt doen als het gaat over je eigen data.

Op visite bij de gemeente Eemsdelta

Elke maand zet SN één of meerdere leden in de spotlights, dit keer is dat de gemeente Eemsdelta, lid van de sector Overheden. De gemeente Eemsdelta is recent gevormd in het noordoosten van Groningen. Zij is ontstaan door de fusie van Delfzijl, Appingedam en Loppersum op 1 januari 2021. Dit interview had plaats in het prachtige gemeentehuis in Appingedam (zie foto), hier werkt het team Informatievoorziening.  

Adrik Schmid (zie foto) is sinds februari 2018 werkzaam als Teammanager Informatievoorziening bij GemCC en nu na de fusie als CIO bij de gemeente Eemsdelta. Zijn team omvat diverse onderdelen; documenten en processen, GEO en data, IT en servicedesk, architectuur en informatiemanagement. Een heel divers palet aan verantwoordelijkheden. Adrik licht toe hoe de fusie zijn beslag heeft gekregen. 

“Het Gemeenschappelijk Computercentrum (GemCC) van de drie gemeenten bestond al bijna 20 jaar. Ook al kende GemCC haar klanten goed, het waren drie losse domeinen en het samengaan naar één gemeente is een hele klus die goed georganiseerd moet worden.”, aldus Adrik.  Al in februari 2018 begon hij met het maken van de eerste plannen. Adrik heeft het project Informatievoorziening opgezet met zeven deelprojecten. Voor de deelprojecten huurde Adrik projectleiders in via het platform Groningen Huurt In om de kracht uit de regio te benutten. Dit is een digitale marktplaats voor tijdelijke krachten in het noorden. De eerste helft van 2019 werd gebruikt voor het schrijven van (deel)plannen en al in de tweede helft van 2019 zijn ze gestart met de uitvoering van de eerste projecten. 

“De eerste stap was het inventariseren van alle applicaties. In totaal waren er maar liefst 1000 installaties in de drie gemeentes. Alle applicaties zijn bekeken op hun noodzaak en toegevoegde waarde en per applicatie is er besloten om deze al dan niet op de nieuwe omgeving te installeren. Zodoende is het aantal installaties teruggebracht naar 255 stuks. Daarnaast hebben we een commerciële partner (SLTN) gevonden via een Europese Aanbesteding om twee nieuwe datacentra in te richten in de stad Groningen, als vervanging voor het datacentrum in het gemeentehuis van Appingedam. Ook hebben we bij iedere aanbesteding voor een applicatie een Cloud preffered strategie gebruikt” aldus Adrik. “De projectleiders zorgden voor de aanbestedingen, de basisinrichting, het testen en het trainen van alle vak-afdelingen. De vak-afdelingen waren zelf verantwoordelijk voor de keuzes die werden gemaakt voor applicaties, de specifieke inrichting en de ingebruikname. Uiteraard rekening houdend met zaken zoals de architectuur, informatieveiligheid, (data)toegankelijkheid et cetera. Een grote klus, maar door de goede voorbereiding en uitvoering, en zeer kundige interne en externe inzet is dit project met vlag en wimpel geslaagd”, aldus een trotse Adrik. 

Ook deze aflevering van “Op Visite” sluiten we af met onze twee vaste kernvragen. 

1. Wat is de grootste belofte van digitalisering voor de gemeente Eemsdelta?
De afgelopen drie jaar hebben wij onze informatievoorziening stevig neergezet voor de nieuwe gemeente. Een fundament waar we op kunnen bouwen voor de komende uitdagingenOnze nieuwe belofte is op dit moment niet om wéér allerlei vernieuwing te prediken maar juist om alle komende wijzigingen gedoseerd toe te laten en de huidige hoge betrouwbaarheid vast te houden. 

2. Wat is de grootste uitdaging van digitalisering voor de gemeente Eemsdelta?
De uitdaging is zoals gezegd om de basis die nu op orde is, op orde te houdenMaar daarnaast is het de grootste uitdaging om de tijd te nemen voor de mooie dingen die een goede informatievoorziening kan brengen. Een van de onderdelen waarop we nog heel veel waarde kunnen toevoegen is het verder neerzetten van managementinformatie en Business Intelligence. We zijn hier de eerste stappen aan het zetten en achter deze grote uitdaging zitten ook een aantal mooie successen verscholen.”

Portretfoto van Adrik Schmid – Foto gemaakt door Ronny Benjamins

Nieuw lid: De Fryske Marren

De gemeente De Fryske Marren, met Lemmer en Joure als de bekendste kernen, is een ambitieuze organisatie, die graag vooruit wil in een sfeer van collegialiteit, ruimte en betrokkenheid. “Wij denken graag in mogelijkheden”, aldus Peter Jager, Manager Informatie. “Zo komen we samen verder, blijven we zorgen voor een optimale dienstverlening, en maken we, samen met onze inwoners, de gemeente nóg kleurrijker, actiever en nofliker dan ze nu al is”.

De zelfstandigheid van gemeenten staat onder druk door toenemende complexiteit en intensiteit van ICT-toepassingen, digitalisering van processen en schaalvergroting in de markt. Dat geldt niet alleen voor de technisch-functionele kant, maar ook voor de mensen en de organisatie die daar mee om moet leren gaan. “Die focus op ICT en P&O vinden wij terug in de doelstellingen van Samenwerking Noord”, aldus Jager. “Zelfstandigheid door samenwerking!” is voor ons het motto.

Bekijk de profielpagina van De Fryske Marren (voor leden).

Foto: Convenantondertekening met directeur Johan van der Schalie, sectorvoorzitter Arne Bakker en SN statutair voorzitter Fred Hassert