Nieuw lid: Noordelijk Belastingkantoor

Noordelijk Belastingkantoor is het nieuwste lid van onze vereniging. Het Noordelijk Belastingkantoor is een overheidsorganisatie die belasting heft en int voor de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân en de gemeenten Groningen en Eemsdelta. Directeur Hans Julsing is enthousiast over de samenwerkingskansen. “Ik denk dat we met onze kennis en kunde van IT een goede bijdrage kunnen leveren aan de samenwerking in het Noorden”.

Voor Julsing en zijn collega’s is het een uitdaging om ICT nog meer in te zetten voor de dienstverlening en de processen om deze nog efficiënter en effectiever te laten verlopen. In de gezamenlijkheid van Samenwerking Noord met zijn 83 ledenorganisaties ziet hij een kans om samen zaken te ontwikkelen, en zo de investeringskosten te beperken. “Daarnaast kunnen we kennis delen en de uitwisseling van personeel organiseren tegen een non-profit tarief. Een vacaturebank tussen de deelnemers zou een mooie kans zijn”, aldus Julsing. 

Ook kan volgens hem de dienstverlening aan de burger meer op elkaar worden afgestemd. “Het moet niet zo zijn dat de burger last heeft van onze bureaucratie. We moeten het meer in ketens organiseren. Vraagstukken over bijvoorbeeld schuldhulpverlening gaan elke organisatie aan”.  

Noordelijk Belastingkantoor is lid van de sector Overheden, meer informatie over de organisatie is te vinden op de website  

Foto: Hans Julsing ondertekent het convenant aan tafel bij voorzitter Arne Bakker van de sector Overheden