Op bezoek bij Margreet Beverwijk van het Instituut Mijnbouwschade Groningen

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft tot taak om op een ruimhartige wijze schade af te handelen die is ontstaan door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg. 

Ooit begonnen met 10 collega’s en op dit moment werken er ruim 800 collega’s bij het IMG. Op de afdeling Informatievoorziening werken 44 collega’s, waarvan slechts een derde intern.  

Het proces is vrij overzichtelijk: er komt een schademelding – het IMG behandelt de zaak en stuurt een deskundige – de deskundige geeft uitslag aan de klant – de klant accepteert dit of gaat in bezwaar en later eventueel in beroep – de schade is afgehandeld. Binnen dit overzichtelijke proces zitten natuurlijk wat haken en ogen. 

De grootste uitdaging op dit moment is de schade op dezelfde manier te laten beoordelen door de vier bureaus die het IMG hiervoor inhuurt. Het IMG heeft sinds zijn bestaan ruim 200.000 schades afgehandeld en de verwachting is dat het komende jaren nogmaals 200.000 schades afgehandeld moeten gaan worden. Deze aantallen zijn beduidend anders dan de aantallen die het IMG verwachtte bij haar ontstaan. Door deze veranderende visie is het IMG bezig met het meer robuust maken van haar systemen. Belangrijk is de inhaalslag op architectuur en het inbouwen van flexibiliteit, waarbij agile werken centraal staat.  

Door de recente komst van het IMG bij sector Overheden kan nog meer kennis worden uitgewisseld tussen de overheidsinstanties en wordt het IT-netwerk in het Noorden nog verder uitgebreid.  


Foto: Margreet Beverwijk bij het Cascade Gebouwencomplex waar IMG is gevestigd.