Op visite bij de gemeente Eemsdelta

Elke maand zet SN één of meerdere leden in de spotlights, dit keer is dat de gemeente Eemsdelta, lid van de sector Overheden. De gemeente Eemsdelta is recent gevormd in het noordoosten van Groningen. Zij is ontstaan door de fusie van Delfzijl, Appingedam en Loppersum op 1 januari 2021. Dit interview had plaats in het prachtige gemeentehuis in Appingedam (zie foto), hier werkt het team Informatievoorziening.  

Adrik Schmid (zie foto) is sinds februari 2018 werkzaam als Teammanager Informatievoorziening bij GemCC en nu na de fusie als CIO bij de gemeente Eemsdelta. Zijn team omvat diverse onderdelen; documenten en processen, GEO en data, IT en servicedesk, architectuur en informatiemanagement. Een heel divers palet aan verantwoordelijkheden. Adrik licht toe hoe de fusie zijn beslag heeft gekregen. 

“Het Gemeenschappelijk Computercentrum (GemCC) van de drie gemeenten bestond al bijna 20 jaar. Ook al kende GemCC haar klanten goed, het waren drie losse domeinen en het samengaan naar één gemeente is een hele klus die goed georganiseerd moet worden.”, aldus Adrik.  Al in februari 2018 begon hij met het maken van de eerste plannen. Adrik heeft het project Informatievoorziening opgezet met zeven deelprojecten. Voor de deelprojecten huurde Adrik projectleiders in via het platform Groningen Huurt In om de kracht uit de regio te benutten. Dit is een digitale marktplaats voor tijdelijke krachten in het noorden. De eerste helft van 2019 werd gebruikt voor het schrijven van (deel)plannen en al in de tweede helft van 2019 zijn ze gestart met de uitvoering van de eerste projecten. 

“De eerste stap was het inventariseren van alle applicaties. In totaal waren er maar liefst 1000 installaties in de drie gemeentes. Alle applicaties zijn bekeken op hun noodzaak en toegevoegde waarde en per applicatie is er besloten om deze al dan niet op de nieuwe omgeving te installeren. Zodoende is het aantal installaties teruggebracht naar 255 stuks. Daarnaast hebben we een commerciële partner (SLTN) gevonden via een Europese Aanbesteding om twee nieuwe datacentra in te richten in de stad Groningen, als vervanging voor het datacentrum in het gemeentehuis van Appingedam. Ook hebben we bij iedere aanbesteding voor een applicatie een Cloud preffered strategie gebruikt” aldus Adrik. “De projectleiders zorgden voor de aanbestedingen, de basisinrichting, het testen en het trainen van alle vak-afdelingen. De vak-afdelingen waren zelf verantwoordelijk voor de keuzes die werden gemaakt voor applicaties, de specifieke inrichting en de ingebruikname. Uiteraard rekening houdend met zaken zoals de architectuur, informatieveiligheid, (data)toegankelijkheid et cetera. Een grote klus, maar door de goede voorbereiding en uitvoering, en zeer kundige interne en externe inzet is dit project met vlag en wimpel geslaagd”, aldus een trotse Adrik. 

Ook deze aflevering van “Op Visite” sluiten we af met onze twee vaste kernvragen. 

1. Wat is de grootste belofte van digitalisering voor de gemeente Eemsdelta?
De afgelopen drie jaar hebben wij onze informatievoorziening stevig neergezet voor de nieuwe gemeente. Een fundament waar we op kunnen bouwen voor de komende uitdagingenOnze nieuwe belofte is op dit moment niet om wéér allerlei vernieuwing te prediken maar juist om alle komende wijzigingen gedoseerd toe te laten en de huidige hoge betrouwbaarheid vast te houden. 

2. Wat is de grootste uitdaging van digitalisering voor de gemeente Eemsdelta?
De uitdaging is zoals gezegd om de basis die nu op orde is, op orde te houdenMaar daarnaast is het de grootste uitdaging om de tijd te nemen voor de mooie dingen die een goede informatievoorziening kan brengen. Een van de onderdelen waarop we nog heel veel waarde kunnen toevoegen is het verder neerzetten van managementinformatie en Business Intelligence. We zijn hier de eerste stappen aan het zetten en achter deze grote uitdaging zitten ook een aantal mooie successen verscholen.”

Portretfoto van Adrik Schmid – Foto gemaakt door Ronny Benjamins