Ons nieuwe interactieplatform Mijn SN is gelanceerd! Log in als lid en ontdek het nu!

Hoe verandert de agrarische sector door IT?

Op de meeste boerderijen is toepassing van digitale techniek al aan de orde van de dag. De aardappeltelers van Avebe stellen zeer hoge eisen aan de kwaliteit. Uiteindelijk brengen maar weinig raskandidaten het tot grootschalige kweek. Met IT-techniek wordt de kwaliteit betrouwbaar en correct beoordeeld voor de allerbeste selectie. Hoe herken je een topaardappel? Avebe werkt tegenwoordig als een Factory 4.0 met aandacht voor mensen, processen en systemen. Johan Hopman en Jan Spijkerman brengen de nieuwste technieken in beeld.

Hoe worden onze auto’s slimmer en veiliger met IT?

Zelfrijdende voertuigen in Nederland, hoever is dat nog weg? Bij de RDW volgen ze de ontwikkelingen en de praktische voorbeelden op de voet. Als verzekeraar van de ANWB is Unigarant al actief met het verzamelen van rijgedrag van verzekerden en gevaarlijke verkeerssituaties. Wat kunnen we allemaal doen met data en artificiële intelligentie in het vervoer van de toekomst? Joël Coster en Cock Meerhof nemen ons mee op reis in de rijdende toekomst.

Op visite bij YER

SN bezoekt elke maand een van haar leden. Deze maand is dat ons nieuwe lid YER, gevestigd aan de Oude Boteringestraat in het centrum van Groningen. Jelle van der Meulen is sinds kort de manager van het nieuwe IT team dat zich in eerste instantie specifiek richt op het thema digitale overheid. De Samenwerking Noord leden CJIB, DICTU en DUO hebben samen met de Belastingdienst de opdracht bij YER neergelegd om de komende 4 jaar het aantal van 420 trainees te werven, op te leiden en duurzaam te onboarden. 

Inmiddels is de eerste lichting van twintig trainees van start gegaan met hun traject dat een jaar duurt. YER werkt voor de hard skills kant samen met de IT Academy Noord Nederland en wil graag de brug slaan tussen opleiding en arbeidsmarkt door ook veel aandacht te besteden aan de soft skills en de business skills.

Jelle ziet het netwerk van Samenwerking Noord als een professionele kring waarin vraagstukken rondom gekwalificeerd IT-personeel gezamenlijk aangepakt kunnen worden.

Aan ieder lid stellen we de volgende twee kernvragen, te beantwoorden vanuit het perspectief van de eigen organisatie.

1. Wat is de grootste belofte van digitalisering volgens YER?
Jelle: “De noordelijke arbeidsmarkt wordt steeds robuuster en interessanter voor IT-professionals. Samenwerking is de sleutel om de noordelijke werkgevers op de kaart te zetten”.

2. Wat is de grootste uitdaging van digitalisering volgens YER?
Jelle: “De vraag naar talent is groot en veel studenten en afgestudeerden weten nog onvoldoende wat het Noorden biedt, waardoor ze hun toekomst elders zoeken. Goede arbeidsmarktcommunicatie is cruciaal om de boodschap aan hen over te brengen dat hun toekomst hier kan beginnen”.

 

Interactieve en succesvolle lunchsessie verzorgd door TKP

Op 27 mei organiseerde TKP (een van de grootste pensioenuitvoeringsorganisaties van Nederland) een lunchsessie over ‘De uitdagingen bij werken met DevOps’. TKP nam de deelnemers mee in haar DevOps-projecten en zorgde voor een dynamische kennisuitwisseling met behulp van interactieve break-out sessies.

De DevOps-reis bij TKP is gestart in 2013 met het introduceren van Agile werken, twee jaar later met het daadwerkelijk invoeren van DevOps. Heden ten dage werken 25 multidisciplinaire DevOps-teams aan het ontwikkelen en beheren van software. TKP gebruikt een zelfontworpen vragenlijst en daarbij behorende dashboard voor het in kaart brengen van de volwassenheid van DevOps op basis van het Continuous Delivery Maturity Model (CDMM). Daaraan zijn enkele onderdelen aangepast. De vragenlijst en het dashboard zijn onderverdeeld in diverse thema’s, zoals deploy en test & verificatie. Hieronder zie je een screenshot van de vragenlijst met het thema ‘versiebeheer en branching’ en een afbeelding van het dashboard.

Na een korte presentatie was er tijd voor interactie met behulp van ‘mural’ in een break-out sessie. De drie hoofdonderwerpen waren:
a. Wat is de ideale balans tussen Dev en Ops?
b. Welk mandaat heeft de productowner nodig in relatie tot Dev en Ops
c. Hoe breng je de tegenstrijdige dynamiek van Dev en Ops bij elkaar?

De slides van de presentatie en de uitwerkingen van het mural bord kan je hier terugkijken.

Conclusie van de deelnemers: interessant en genoeg onderwerpen om verder met elkaar in gesprek te gaan. Met deze sessie zijn nieuwe verbindingen in het Samenwerking Noord netwerk gelegd en we zullen zeker opnieuw met het onderwerp aan de slag gaan. Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp en wil je verder hierover praten? Neem dan contact op met Albina Vitochina.

Op visite bij Unigarant

SN bezoekt elke maand één van haar leden. Deze maand is dat ons nieuwe lid Unigarant in Hoogeveen, het verzekeringsbedrijf van de ANWB. Unigarant is actief op de particuliere schademarkt met de merken ANWB en Unigarant en richt zich daarbij vooral op mobiliteits-, reis-, recreatie- en woonverzekeringen.

Peter Leever is als manager ICT onze contactpersoon en hij is verantwoordelijk voor IT en voor de facilitaire afdeling. De totale omvang van die twee afdelingen is zo’n 80 medewerkers. In totaal werken er ruim 620 mensen bij Unigarant.

SaaS
Een belangrijke ambitie van Peter en zijn team is het onderbrengen van het totale IT-pakket naar een SaaS (Software-as-a-Service) inrichting. Deze route loopt via IaaS (Infrastructure-as-a-Service) en PaaS (Platform-as-a-Service). Via een aantal gestructureerde stappen worden alle cruciale digitale diensten zonder eigen dataopslag uiteindelijk naar de cloud gebracht. Om dit proces te begeleiden is het professioneel applicatie life cycle management ingericht, om de juiste stappen op de maturity ladder te kunnen zetten.

Koploper in innovatieve verzekeringen
Unigarant zet sterk in op innovatieve verzekeringen met een koppeling met de missie van de ANWB en een maatschappelijke meerwaarde. Zo is er de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering, waarbij klanten beoordeeld worden op hun rijgedrag. Middels een app – ontwikkeld met IoT-technologie (Internet of Things) – worden snelheid, remgedrag, bochtengedrag en acceleratie gemeten en verwerkt in een rijscore. Hoe hoger de score, des te veiliger het rijgedrag. Veiliger rijgedrag verkleint de kans op ongelukken en dat wordt weer beloond met een lagere verzekeringspremie.

Andere voorbeelden van recente vernieuwingen zijn de “Blijven Fietsen Fietsverzekering”, waarbij een gestolen fiets middels een track&trace device digitaal opgespoord kan worden en de Veilig van Huis Woonverzekering waarbij de digitale connectie wordt gemaakt met brandmelders, watersensoren en beveiligingscamera’s in en rond de woning. Koppeling met de ANWB Alarmcentrale maakt het pakket compleet.

Peter ziet in Samenwerking Noord, evenals in de lokale IT Hub Hoogeveen, een belangrijke kans om samen te werken in het Noorden en het gezamenlijke potentieel te vergroten.

Aan ieder lid stellen we de volgende twee kernvragen, te beantwoorden vanuit het perspectief van de eigen organisaties.
1. Wat is de grootste belofte van digitalisering voor Unigarant?
Peter: “ Dankzij digitalisering kunnen we voor onze verzekerden steeds beter werken aan de preventie van problemen. Dit leidt tot een hogere klanttevredenheid en tot lagere kosten, ook voor onze organisatie zelf”
2. Wat is de grootste uitdaging van digitalisering voor Unigarant?
Peter: “We moeten het nieuwe omarmen en het traditionele – wat in een verzekeraar zit – voor een deel loslaten. Het vraagt lef om in het diepe te springen”

(Op de foto: “Blijvend innoveren” is het motto van Peter Leever, voor het gebouw van Unigarant dat momenteel fors wordt uitgebreid)

Interessante lunchsessie Agile/Scrum bij Gasterra, wie volgt?

Martijn Vegter, operations en contractmanager van Gasterra deelde op 25 maart zijn ervaringen met Agile en Scrum. In 2015 heeft Gasterra de traditionele watervalmethode verlaten en wordt multidisciplinair en kort cyclisch in teams gewerkt. Na enige tijd bleek wat meer aandacht nodig te zijn voor sturing vanuit het management.  Na een grondige evaluatie in 2017 werd gekozen voor meer en wat kleinere teams dan de drie waarmee oorspronkelijk werd gestart en ook voor een vaste scrummaster. De duur van de sprints mag nu verschillen en kan ook gaandeweg worden aangepast.

Martijn noemt het werken met Agile en Scrum bij Gasterra succesvol: er zit ook grote winst in een betere samenwerking met de business. Hij is trots op de teams, die hebben geholpen om de werkwijze te verbeteren en een nieuwe straat kunnen neer te zetten waarin continuous integration mogelijk is geworden. Ook in deze online tijden is het met de goed ingespeelde teams mogelijk gebleken om succesvol samen te werken.

De presentatie van Martijn is via deze link voor SN leden te downloaden (eerst inloggen is noodzakelijk.

Wil je zelf ook een lunchsessie verzorgen waarin je een eigen project deelt of vertelt over een technische innovatie in jouw organisatie? Dat is eenvoudig te plannen. Vul het formulier in of neem rechtstreeks contact op met programmamanager Albina Vitochina via a.vitochina@samenwerkingnoord.nl of 06-22106615

Op visite bij: Avebe

SN bezoekt elke maand één van haar leden. Deze maand is dat Avebe, dat net lid is geworden van Samenwerking Noord. 

De thema’s op de agenda van Samenwerking Noord liggen in lijn met de zaken waarmee Avebe IT zich bezighoudt. Vandaar dat Gijs Bleeker, Directeur ICT en zijn collega’s graag met andere ledenorganisaties in contact treden om ervaringen en kennis te delen. Zijn ervaring leert dat het delen van kennis en ervaring met andere bedrijven leidt tot nieuwe inzichten. Binnen Avebe IT hebben meerdere thema’s de aandacht waaronder Industrie 4.0 (data driven company), low code platform, digital Core, RPA, Data Analytics, Cybersecurity, Integration platforms en Enterprise Architecture.

Avebe heeft al heel vroeg de beweging naar de Cloud gemaakt. Gijs Bleeker: “Dit heeft grote voordelen opgeleverd voor de werkplek die onze collega’s gebruiken. Zo hebben we bij het uitbreken van de Covid-19 pandemie geen enkele hinder ondervonden bij het thuiswerken. Office 365 en in het bijzonder Teams werd al een tijd gebruikt binnen Avebe en had geen gewenning nodig. Daarnaast heeft de Cloud ons veel voordeel gebracht op het vlak van kostenbeheersing, flexibiliteit en standaardisatie. Ook zijn we vroegtijdig ingestapt op het low code platform Mendix waarmee we een aantal innovatieve toepassingen gebouwd hebben voor onze supply chain”.

Aan ieder lid vragen we de volgende twee kernvragen vanuit het perspectief van de eigen organisatie te beantwoorden.

1. Wat is de grootste belofte van digitalisering voor Avebe?

Gijs Bleeker: “ Voor Avebe zit de grootste belofte in Industrie 4.0, Data Analytics, RPA en Digital Core. Het grote doel is daarbij dat we sneller, beter, efficiënter, duurzamer worden en meer toegevoegde waarde leveren”.

2. Wat is de grootste uitdaging van digitalisering voor Avebe?

Gijs Bleeker: “De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Er komen meer en meer interessante technologieën beschikbaar. De uitdaging voor Avebe is om de organisatie, de processen, de mens en techniek zo te ontwikkelen dat we van de belofte van de digitalisering gebruik kunnen maken. Slimmer, beter en efficiënter”.

Waterbedrijf Groningen sluit aan bij Samenwerking Noord om de kennis en het netwerk

Je zou het niet gelijk denken, maar het is mede aan ICT-ers te danken dat niemand in Groningen en Drenthe hoeft na te denken over de vraag of er water van zeer hoge kwaliteit gaat stromen als je de kraan opendraait. Dat water stroomt nagenoeg 24/7 uit de kraan, tenzij de kraan zelf defect is en/of andere korte verstoringen zoals een breuk in de leiding. Natuurlijk: het zijn uiteraard de technici die pompstations en leidingen hebben gelegd, maar om overal tijdig prima kraanwater te hebben, daar komt ook veel automatisering bij kijken. Daarom heeft Waterbedrijf Groningen samen met WMD drinkwater en WLN (voorheen Waterlaboratorium Noord) een ervaren ICT-afdeling. En mede om de kennis van de leden van deze afdeling op peil te houden heeft Waterbedrijf Groningen besloten om zich aan te sluiten bij Samenwerking Noord.

‘Ik ben blij met het lidmaatschap van Samenwerking Noord. Onze gezamenlijke ICT-afdeling is bij lange na niet zo groot als die van bijvoorbeeld DUO, Gasunie of RDW. We zijn lid geworden van Samenwerking Noord in de hoop ons netwerk te vergroten, om het eenvoudiger te maken nieuwe kennis op te doen en zeker ook om zichtbaarder te worden bij andere ICT-ers. Voor het geval er bij ons vacatures zijn’, licht Paul Bremer toe.

Bremer is sectormanager Services & ICT bij Waterbedrijf Groningen. Hieronder valt ook de gezamenlijk ICT-afdeling: “Het is een shared service afdeling voor zowel Waterbedrijf Groningen, WMD drinkwater als WLN. De afdeling is gehuisvest in Assen bij WMD Drinkwater en telt circa 15 interne medewerkers, maar we hebben ook een flexibele schil door inhuur. Samen met Functioneel Beheer in de lijn van de bedrijven zorgen we dat de systemen en applicaties werken en dat er 24/7 water gemaakt en gedistribueerd wordt en klanten hun rekeningen krijgen. Natuurlijk wordt er gewerkt aan innovatie, beheer en beveiliging van de systemen. Er is genoeg te doen en dat maakt ook dat we onze kennis up to date moeten en willen houden.

“Ik had natuurlijk al eens gehoord van Samenwerking Noord. Maar ik verkeerde in de veronderstelling dat Samenwerking Noord er vooral was voor gróte bedrijven. Dat was dus een misverstand. De vereniging is er ook voor organisaties van onze omvang en daar ben ik heel blij om. We hopen met name onze kennis te kunnen vergroten en eenvoudiger andere professionals te kunnen bereiken. Maar omdat wij maar een beperkte afdelingsgrootte hebben vrees ik dat wij niet altijd op alle netwerkbijeenkomsten zullen kunnen komen, het werk gaat voor”, aldus Paul Bremer.

‘De drinkwaterwereld echt een interessant werkveld, ook voor ICT medewerkers. We hebben een groot palet aan systemen en doen veel aan cyberbeveiliging en innovaties. Juist ook omdat drinkwater onder de vitale bedrijven van Nederland valt. Het is leuk en uitdagend om te kunnen blijven werken aan een mooi product als de drinkwatervoorziening. Onze medewerkers zijn hier zeer loyaal en we hebben een enthousiaste club. Nu we zijn aangesloten bij Samenwerking Noord kunnen onze medewerkers ook nog hun horizon verbreden, dus ik ben heel blij met ons lidmaatschap’, aldus Paul Bremer.

Waterbedrijf Groningen toegetreden als nieuw lid van Samenwerking Noord

Het Waterbedrijf Groningen is onlangs toegetreden als nieuw lid van Samenwerking Noord. Op de foto de ondertekening van het convenant op 10 maart tussen Paul Bremer van het Waterbedrijf Groningen en Fred Hassert van Samenwerking Noord. Aansluitend kunt u binnenkort het interview lezen dat is gehouden met Paul Bremer over waarom het Waterbedrijf Groningen lid is geworden van Samenwerking Noord. Waterbedrijf Groningen sluit aan in de sector Energie & Utilities.

Provincie Drenthe wil anderhalf miljoen euro in IT Hub Hoogeveen stoppen

De provincie wil 1,5 miljoen euro beschikbaar stellen voor de zogeheten IT Hub in Hoogeveen. Volgens de provincie is zo’n hub belangrijk voor de toekomst van Drentse bedrijven. Ook moet de hub IT-personeel aantrekken. Binnen de IT Hub werkt de provincie samen met onder meer de gemeente Hoogeveen, het bedrijfsleven, de Rijksuniversiteit Groningen en andere onderwijsinstellingen. De komende maanden wordt hier meer invulling aan gegeven.

IT Hub zorgt ook voor blijven TVM
Dat de komst van de IT Hub belangrijk is voor bedrijven, blijkt wel uit het feit dat verzekeraar TVM haar hoofdkantoor in Hoogeveen houdt. Het bedrijf overwoog een verhuizing naar Zwolle, maar zag daar – mede door de IT Hub – vanaf.

De gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe zijn het bedrijf tegemoetgekomen en doen de toezegging te investeren in een IT Hub, waar studenten van verschillende hogescholen in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen ervaring kunnen opdoen in het vakgebied. Volgens Loohuis was de gemeente al voorzichtig met de provincie in gesprek over deze hub. Om TVM te behouden is dat proces versneld.

Burgemeester Karel Loohuis: “We hebben afgesproken dat de eerste studenten al in maart aan TVM gekoppeld kunnen worden. Dan zitten ze nog niet op de nieuwe plek, maar dan gaan we al wel met het concept aan het werk.”

Wel deelname, geen etiket Universiteit van het Noorden
Hoewel de Rijksuniversiteit Groningen deelnemer gaat worden in de IT Hub is het niet bestempeld als Universiteit van het Noorden, ofwel een dependance van de RUG. Dat is wel het geval in Emmen waar de RUG, samen met de andere scholen en het bedrijfsleven, een kennisinstituut voor onderwijs en onderzoek gaan opzetten over groene chemie. Provinciale Staten pleiten ook voor zoveel mogelijk samenwerking van de RUG met onderwijs in de HEMA-steden (Hoogeveen, Emmen, Meppel, Assen) om jongeren meer onderwijskansen te geven, vast te houden en het bedrijfsleven hoger opgeleide werknemers te leveren.

“De digitale transitie heeft een grote impact op de economie en samenleving. Inzet op de digitale transitie is daarom essentieel. Samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen willen we toekomstige werkgelegenheid voor de talenten in onze regio creëren”, aldus gedeputeerde Henk Brink.

Hub kost 4 miljoen euro
De totale investering in de hub wordt geschat op zo’n 4 miljoen euro. Gedeputeerde Staten willen dus 1,5 miljoen euro voor hun rekening nemen. Provinciale Staten beslissen daar op 22 april over. De rest van het geld moet komen van de gemeente Hoogeveen (1 miljoen euro) en de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe (1,5 miljoen euro). De gemeenteraad van Hoogeveen neemt daar op 23 april een besluit over, de Regiodeal op 6 mei.