Op visite bij: Avebe

SN bezoekt elke maand één van haar leden. Deze maand is dat Avebe, dat net lid is geworden van Samenwerking Noord. 

De thema’s op de agenda van Samenwerking Noord liggen in lijn met de zaken waarmee Avebe IT zich bezighoudt. Vandaar dat Gijs Bleeker, Directeur ICT en zijn collega’s graag met andere ledenorganisaties in contact treden om ervaringen en kennis te delen. Zijn ervaring leert dat het delen van kennis en ervaring met andere bedrijven leidt tot nieuwe inzichten. Binnen Avebe IT hebben meerdere thema’s de aandacht waaronder Industrie 4.0 (data driven company), low code platform, digital Core, RPA, Data Analytics, Cybersecurity, Integration platforms en Enterprise Architecture.

Avebe heeft al heel vroeg de beweging naar de Cloud gemaakt. Gijs Bleeker: “Dit heeft grote voordelen opgeleverd voor de werkplek die onze collega’s gebruiken. Zo hebben we bij het uitbreken van de Covid-19 pandemie geen enkele hinder ondervonden bij het thuiswerken. Office 365 en in het bijzonder Teams werd al een tijd gebruikt binnen Avebe en had geen gewenning nodig. Daarnaast heeft de Cloud ons veel voordeel gebracht op het vlak van kostenbeheersing, flexibiliteit en standaardisatie. Ook zijn we vroegtijdig ingestapt op het low code platform Mendix waarmee we een aantal innovatieve toepassingen gebouwd hebben voor onze supply chain”.

Aan ieder lid vragen we de volgende twee kernvragen vanuit het perspectief van de eigen organisatie te beantwoorden.

1. Wat is de grootste belofte van digitalisering voor Avebe?

Gijs Bleeker: “ Voor Avebe zit de grootste belofte in Industrie 4.0, Data Analytics, RPA en Digital Core. Het grote doel is daarbij dat we sneller, beter, efficiënter, duurzamer worden en meer toegevoegde waarde leveren”.

2. Wat is de grootste uitdaging van digitalisering voor Avebe?

Gijs Bleeker: “De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Er komen meer en meer interessante technologieën beschikbaar. De uitdaging voor Avebe is om de organisatie, de processen, de mens en techniek zo te ontwikkelen dat we van de belofte van de digitalisering gebruik kunnen maken. Slimmer, beter en efficiënter”.