Opdrachtgevers gezocht voor Learning Community Business Value of AI

Het Groningen Digital Business Centre (GDBC) van de Rijksuniversiteit Groningen organiseert wederom de Learning Community “Business Value of Artificial Intelligence”.  Een Learning Community betekent concreet een project waarin we met studenten en professionals samen aan de slag gaan met digitale innovatie. We leggen in dit geval wederom de focus op Artificial Intelligence.

Doel  
De bedoeling is dat de studenten onderzoek doen naar bestaande of mogelijke toepassingen van AI in relatie tot actuele vraagstukken van de deelnemende organisaties. De studenten verdiepen zich in deze vraagstukken en brengen hierover een onderbouwd advies uit. Deelnemende organisaties worden zo ondersteund in het (verder) ontdekken van het potentieel van AI en ze maken bovendien kennis met geselecteerde talenten en met de academische expertise van de universiteit.

Praktische invulling 
We selecteren 24 gemotiveerde studenten voor deze Learning Community, die we aan een aantal ledenorganisaties van Samenwerking Noord koppelen.  Voor de studenten is dit een activiteit buiten het curriculum. Onderdeel van het project is een gezamenlijk bezoek aan de HUB in Berlijn, een grote IT-innovatiebeurs/congres, van 27 tot 29 juni.

Tijdplanning
Studenten komen regelmatig bijeen met de begeleiders om over hun onderzoek te praten en om gastcolleges te volgen. Daarnaast zijn er enkele bijeenkomsten waarop ook de deelnemende organisaties aanwezig zullen zijn: een startbijeenkomst op 25 april en een afsluitende presentatie op 4 juli.

Alle bijeenkomsten hebben plaats bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde in het Duisenberg gebouw op de Zernike Campus. De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Engels. De studenten werken in multidisciplinaire groepen die in overleg ook hun opdrachtgevers zullen bezoeken op hun eigen locaties.

Gevraagde bijdrage vanuit deelnemende organisaties
Deelnemende organisaties formuleren een projectopdracht en dragen bij door inzet van hun tijd. Ze reizen met 1 of 2 personen mee naar Berlijn in juni. We bieden een reisarrangement aan vanuit het project, voor een aantrekkelijk bedrag van plm. 300 euro p.p. (indicatief), inclusief busreis, transfers in Berlijn, 2 hotelovernachtingen, een deel van de maaltijden. Speciaal voor deelnemers aan dit project hebben we gratis tickets kunnen regelen voor de HUB in Berlijn. Normaliter betalen bedrijfsdeelnemers een bedrag van 300 euro per persoon aan conferentiekosten.

Meedoen?
Er is ruimte voor meerdere projectopdrachten vanuit de ledenorganisaties van Samenwerking Noord. Per organisatie kunnen een aantal collega’s meereizen naar Berlijn. Wil je meedoen aan dit project en mee naar Berlijn, meld je dan op korte termijn bij Bas Baalmans, programmamanager Samenwerking Noord en projectleider GDBC: b.baalmans@samenwerkingnoord.nl / 06 22494353

Impressie
Ziehier een impressie van de vorige editie.

Nieuwe activiteiten AI-kennisnetwerk op stapel

Binnen Samenwerking Noord zijn we voor de zomer gestart met een nieuw Kennisnetwerk voor Artificial Intelligence. De komende tijd krijgt AI volop onze aandacht tijdens diverse evenementen. 

Op woensdag 28 september van 11.30 tot 12.30 uur verzorgt Ordina voor ons een digitale lunchsessie met als titel: ‘Meer zien dankzij beeldherkenning‘.  

Foto’s en video’s bieden een schat aan informatie. Echter is het niet altijd even makkelijk om deze informatie te benutten. Beeldherkenningsmodellen op basis van deep-learning kunnen hierbij helpen. Deze maken het mogelijk om snel en betrouwbaar informatie uit je beeld data te halen. 

 Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden, van Ordina bij verschillende klanten, wordt hier dieper op ingegaan. We nemen je mee in de ontwikkeling van een beeldherkenningsmodel bij een netbeheerder. Met behulp van dit model wordt op basis van een foto automatisch de juiste monteur voor een opdracht ingepland. Daarnaast zullen we ook laten zien hoe beeldherkenning helpt bij het verbeteren van de veiligheid langs het spoor en bij de productie van staal. Heb je altijd al meer willen weten wat er komt kijken bij beeldherkenning, en hoe je beeldherkenning praktisch kunt inzetten? Sluit dan aan bij deze lunchsessie. Aanmelden voor dit webinar kan hier. 

Reserveer ook alvast vrijdag 28 oktober in de agenda. Op deze dag organiseert Samenwerking Noord, samen met de AI Hub Noord Nederland een dagvullende conferentie met plenaire sprekers en diverse break out sessies in het Forum in Groningen. We kunnen hier maximaal 250 bezoekers ontvangen, dus wees er snel bij wanneer het programma bekend wordt gemaakt via de website van SN. Wij denken dat dit event niet alleen interessant is vanwege het onderwerp AI, maar ook belangrijk vanwege de diverse subsidiemogelijkheden die de AI Coalitie biedt voor AI-projecten in Noord-Nederland. De aanmelding start binnenkort. 

Op donderdag 10 november volgt een interessante themamiddag georganiseerd op initiatief van Gasunie en New Nexus. Niet exclusief over AI maar het onderwerp Duurzaam data delen in de energietransitie belooft ook voor de AI-liefhebbers zeker interessante kost.   

Ben je zelf actief op het gebied van AI en wil je het onderwerp verder verkennen samen met andere professionals? AI-projectleider Henk Veenstra wijst je graag de weg in het kennisnetwerk, mail: h.veenstra@samenwerkingnoord.nl of bel 06-22574563. 

Project Business Value of AI afgerond

Vijf groepen RUG-studenten hebben in de achterliggende periode onderzoek gedaan naar de Business Value of AI voor een vijftal ledenorganisaties. De studenten werkten in multidisciplinaire teams vanuit de faculteiten Business & Economics en Science & Engineering, zodat heel verschillende perspectieven bij elkaar kwamen.   (hoofdfoto: eindpresentatie Business Value of AI) De volgende thema’s kwamen aan bod van de kant van de opdrachtgevers. 

  • Gemeente Groningen: Hoe kan AI ingezet worden om de digital twin van de gemeente verder te ontwikkelen?  
  • RDW: Hoe kan met AI het proces van het testen van software verbeterd worden?  
  • Provincie Groningen: Welke AI-technieken kunnen ingezet worden voor de beleidsdoelstellingen van de provincie?  
  • Samenwerking Noord: Wat zijn de huidige AI-initiatieven en ambities van de ledenorganisaties?  
  • Rijksuniversiteit Groningen: Hoe kan op basis van AI een chatbot gebruikt worden om het welzijn van studenten te verbeteren?   

Als onderdeel van de opdracht voor Samenwerking Noord hebben de studenten Aron Klaverboer, Evan ten Hoeve en Yi Chun Chen een brainstormsessie mede-georganiseerd voor Samenwerking Noord.  

(foto: Samenwerking Noord Kennistafel AI in het Kasteel)

Een groep van ruim 30 studenten en professionals bezocht samen als onderdeel van dit project de HUB in Berlijn. Van dit bezoek zijn een drietal korte video-impressies gemaakt:

Over het doel van de reis: 

De mogelijkheden om met Duitse partners verder samen te werken 

De opbrengst van de reis: 

Voor meer informatie over de mogelijkheden rond AI samen te werken binnen Samenwerking Noord kun je terecht bij onze projectleider Henk Veenstra, via mail h.veenstra@samenwerkingnoord.nl of telefoon 06 22574563

(foto: Studenten en professionals bezochten samen de HUB Berlin)

Henk Veenstra van start als projectleider AI

Deze week is Henk Veenstra gestart als projectleider Artificial Intelligence bij Samenwerking Noord. We zijn erg blij dat hij ons team komt versterken. Henk brengt een berg aan relevante ervaring mee, vanuit onder andere ABN Amro en recenter IBM (Watson). Naast zijn aanstelling van 2 dagen per week voor Samenwerking Noord, blijft hij actief als Commercieel Manager bij Novadoc waar hij momenteel een AI-team aan het opzetten is. Eerder werkte hij voor Vertical Data, een organisatie gespecialiseerd in het analyseren van ongestructureerde data. 

Henk kijkt uit naar de samenwerking in het kernteam en met onze ledenorganisaties. Zoals zijn achternaam Veenstra doet vermoeden is hij een geboren Noorderling met roots in Friesland en Groningen. Henk: ”Binnen Samenwerking Noord ga ik mij inzetten op de gebieden van AI. Ik zeg hier bewust gebieden omdat ik onder het buzzword Artificial Intelligence ook Machine Learning, Natural Language Processing, Information Retrieval, Data Science en eventueel ook Robot Process Automation versta. Al deze technieken dragen bij aan o.a. betere en snellere inzichten, betere productiviteit en efficiëntere inzet van medewerkers. AI is hierbij een betrouwbare tool waarvan de mogelijkheden eindeloos zijn”.   

Voor Samenwerking Noord zal Henk een nieuw kennisnetwerk opzetten, om structuur te brengen in het onderling delen en vergroten van kennis. Ook zal hij onze vereniging vertegenwoordigen in de AI Hub Noord Nederland (in oprichting), die mooie kansen biedt aan onze ledenorganisaties om innovatieprojecten in diverse domeinen te realiseren. 

Meer dan automatiseren
Henk ziet het als een uitdaging om de leden van Samenwerking Noord te informeren over de mogelijkheden van AI en ze te faciliteren zodat ze van elkaar leren en elkaar leren kennen. “Mijn primaire doel is om inzichtelijk te maken hoe AI kan bijdragen aan betere resultaten voor je organisatie. Met AI kan je meer dan automatiseren. Je kunt er meer data mee verwerken dan wij als mensen of met klassieke oplossingen kunnen. Als een persoon met een drietal parameters rekening kan houden, dan kan een machine rekenen met drie, tien, honderd en veel meer parameters. De complexiteit doet er niet toe. Wanneer je als mens op een bepaald niveau niet verder kan, neemt slimme software het vlot over. Zo kan je bijvoorbeeld voor een winkel berekenen wanneer en hoe je omzet zal stijgen, wanneer welke producten in de aanbieding kunnen, enzovoorts”.  

Het spreekt Henk erg aan dat we binnen Samenwerking Noord ook de onderwijsinstellingen aan boord hebben. Hij wil er graag aan bijdragen dat studenten ‘hands on’ AI-ervaring opdoen bij de leden van Samenwerking Noord, zodat zij na het afronden van de studie in het noorden van Nederland blijven.  

We wensen Henk veel plezier en succes binnen Samenwerking Noord en we kijken net als hijzelf uit naar de samenwerking.  

Henk is te bereiken op h.veenstra@samenwerkingnoord.nl en telefonisch via 06 22574563 

Project en Berlijn studiereis ‘Business Value of AI’

Het Groningen Digital Business Centre (GDBC) van de Rijksuniversiteit Groningen en Samenwerking Noord organiseren samen een “Learning Community” getiteld “Business Value of Artificial Intelligence”.  Een Learning Community betekent concreet een project waarin we met studenten en professionals van ledenorganisaties van Samenwerking Noord samen aan de slag gaan met digitale innovatie. We leggen in dit geval de focus op Artificial Intelligence, een belangrijk toekomstthema voor al onze ledenorganisaties.  

Doel  

De bedoeling is dat de studenten onderzoek doen naar bestaande of mogelijke toepassingen van AI in relatie tot actuele vraagstukken van de deelnemende organisaties. De studenten verdiepen zich in deze vraagstukken en brengen hierover een onderbouwd advies uit. Deelnemende organisaties worden zo ondersteund in het (verder) ontdekken van het potentieel van AI en ze maken bovendien kennis met geselecteerde talenten en met de academische expertise van de universiteit. Samenwerking Noord wil hiermee de onderlinge samenwerking rond AI verder op gang brengen binnen de vereniging.  

Praktische invulling 
We selecteren 24 gemotiveerde studenten voor deze Learning Community, die we aan 6 ledenorganisaties van Samenwerking Noord koppelen.  Voor de studenten is dit een activiteit buiten het curriculum. Onderdeel van het project is een gezamenlijk bezoek aan de HUB in Berlijn, een grote IT-innovatiebeurs/congres, van 21 tot 23 juni. AI is hier een belangrijk thema, zie https://www.hub.berlin/  

We zullen als delegatie uit Noord-Nederland ook een gezamenlijke workshop verzorgen op de conferentie. Het bezoek aan de HUB is afhankelijk van de Corona situatie. Als het bezoek aan de HUB onverhoopt niet door kan gaan, dan zullen we de opzet moeten aanpassen. 

Tijdplanning
Studenten komen regelmatig bijeen met de begeleiders om over hun onderzoek te praten en om gastcolleges te volgen. Daarnaast zijn er enkele bijeenkomsten waarop ook de deelnemende organisaties aanwezig zullen zijn.  

De deelnemende organisaties die een opdracht verstrekken, verwachten we op de volgende data: 

Dinsdag 19 april van 16-18 uur  
Startbijeenkomst waarop deelnemende organisaties zich presenteren en hun vraagstuk introduceren  

Dinsdag 31 mei van 16-18 uur
Voorbereidingsbijeenkomst voor het bezoek aan de HUB, tevens update van de stand van zaken van het onderzoek 

Dinsdag 21 tot en met donderdag 23 juni, drie gehele dagen (vertrek in de ochtend, terugkomst laat in de avond/nacht)
Bezoek aan de Berlin HUB 

Dinsdag 28 juni van 16-18 uur
Afsluiting met presentatie van de projectresultaten, ook toegankelijk voor andere ledenorganisaties van Samenwerking Noord 

Alle bijeenkomsten hebben plaats bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde in het Duisenberg gebouw op de Zernike Campus. De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Engels. De studenten werken in multidisciplinaire groepen die in overleg ook hun opdrachtgevers zullen bezoeken op hun eigen locaties. 

Gevraagde bijdrage vanuit deelnemende organisaties
Deelnemende organisaties formuleren een projectopdracht en dragen bij door inzet van hun tijd. Ze reizen met 1 of 2 personen mee naar Berlijn in juni. We bieden een reisarrangement aan vanuit het project, voor een aantrekkelijk bedrag van plm. 350 euro p.p. (indicatief), inclusief busreis, transfers in Berlijn, 2 hotelovernachtingen, een deel van de maaltijden. Speciaal voor deelnemers aan dit project hebben we gratis tickets kunnen regelen voor de HUB in Berlijn. Normaliter betalen bedrijfsdeelnemers een bedrag van 300 euro per persoon aan conferentiekosten.  

Meedoen?
Er is ruimte voor 6 projectopdrachten vanuit de ledenorganisaties van Samenwerking Noord. Per organisatie kunnen 2 collega’s meereizen naar Berlijn. Wil je meedoen aan dit project en mee naar Berlijn, meld je dan op korte termijn bij Wijnand Aalderink, programmamanager Samenwerking Noord (w.aalderink@samenwerkingnoord.nl  / 0653704821)

Impressie
Filmimpressie eerdere editie van dit project toen in samenwerking met Gemeente Groningen, gemaakt voor OOG TV  

Website HUB Berlijn

De toekomst ontdekt in het nieuwe jaar!

Een fysieke bijeenkomst in het FC Groningen stadion bleek niet mogelijk te zijn om het nieuwe jaar in te luiden. Het alternatief van een ‘snert-en-zopiewandeling’ ging vervolgens ook de Corona-mist in.

Toch maakten we een alleszins interessante digitale uitzending waarin we met Menno van Doorn van Sogeti, auteur van het boek Echt Nep, in gesprek gingen over nieuwe realiteiten in de wereld van AI en metaverse. Met Helma Hoving, interim-directeur van GRID, namen we nieuwe manieren door om naar de toekomstige ICT-arbeidsmarkt in het Noorden te kijken. Ledenraadvoorzitter Machiel van der Schaaf van het Martiniziekenhuis lichtte ons jaarplan toe. Er was een quiz en er was een afscheidsfilmpje om enkele oudgedienden te bedanken.Samenwerking Noord is ready for the next decade….

Terugkijken

Hoe slim worden computers?

Kan de computer slimmer worden dan een mens? En hoe werkt dat dan eigenlijk? Vragen die steeds relevanter worden. Consultant en onderzoeker Wico Mulder neemt ons mee in de wereld van ‘kunstmatige intelligentie’. Steeds nieuwe algoritmes en software modules bieden grensverleggende toepassingen in industrie, in zorg en veiligheid. We hebben dan ook over de impact van slimme computers op de mens en op de maatschappij.

Hoe worden onze auto’s slimmer en veiliger met IT?

Zelfrijdende voertuigen in Nederland, hoever is dat nog weg? Bij de RDW volgen ze de ontwikkelingen en de praktische voorbeelden op de voet. Als verzekeraar van de ANWB is Unigarant al actief met het verzamelen van rijgedrag van verzekerden en gevaarlijke verkeerssituaties. Wat kunnen we allemaal doen met data en artificiële intelligentie in het vervoer van de toekomst? Joël Coster en Cock Meerhof nemen ons mee op reis in de rijdende toekomst.

Projectoproep AI/HPC: partners gevraagd

Jan-Joris van Dijk en Leo de Vries van Bytesnet hebben het idee om een Samenwerking Noord Innovatieproject te starten rondom High Performance Computing en Artificial Intelligence. Zij zijn op zoek naar ledenorganisaties die een use case willen inbrengen om hiermee samen aan de slag te gaan.

We leven in een informatietijdperk en data is de nieuwe brandstof. High Performance Computing (HPC) en Artificial Intelligence (AI) technologieën kunnen complexe signalen verwerken, beelden analyseren en patronen ontdekken en problemen oplossen die tot voor kort onoplosbaar leken op bijvoorbeeld het gebied milieu, mobiliteit, energietransitie, medische zorg en productieprocessen. Onmisbaar naast de gigantische HPC-rekenkracht zijn de slimme programmatuur en knowhow van experts uit verschillende disciplines en een gestructureerd innovatieproces. Nog niet veel organisaties hebben toegang deze de knowhow van data-expertise en de krachtige, maar kostbare HPC-faciliteiten die daarvoor nodig zijn. In relatie tot de onderwijswereld is er behoefte aan vraaggestuurd onderwijs en het delen van praktische ervaring.

Er zijn vele concrete en praktische vragen bij instellingen en bedrijven, die met de nieuwste datatechnologieën opgelost kunnen worden met gebruikmaking van aanwezige kennis en innovatiekracht bij noordelijke bedrijven en instellingen. Het Noorden heeft een unieke kans om zich te onderscheiden en versterken op het gebied van digitale innovaties, onderwijsvernieuwing en het delen van kennis.

Bytesnet is actief met het ontwikkelen van diensten op dit gebied, waarbij onder meer onderwijs en onderzoek aangesloten zijn. Het heeft als doel heeft het opzetten, in standhouden en uitbouwen van een duurzaam noordelijk ecosysteem voor HPC en AI. Kern is het uitvoeren van verschillende concrete HPC/AI projecten uit de praktijk, zogenaamde use cases, volgens een gestructureerd innovatieproces gekoppeld aan onderwijs en kennisdeling. Een vervolg met ondersteuning via diverse subsidieregelingen in het Noorden behoort tot de mogelijkheden.

Samenwerking Noord leden die met Bytesnet willen samenwerken in een innovatieproject rond AI en HPC kunnen dit laten weten aan programmamanager Wijnand Aalderink, tel. 06 537 04 821. Meer informatie over dit projectidee kun je rechtstreeks verkrijgen bij Leo de Vries, tel. 06 539 49 161

AI en menselijk ongemak: Kennis- en netwerkevent over artificial intelligence

Artificial Intelligence (AI) speelt een steeds grotere rol in ons leven. Het is echter de vraag of de voordelen van de ontwikkelingen opwegen tegen de duistere kanten van AI. Veel mensen denken dat machines straks de boel overnemen. Herken jij dat onder klanten, collega’s of werknemers? Kom dan naar het kennis- en netwerkevent ‘AI en menselijk ongemak’ van het Groningen Digital Business Centre (GDBC) op dinsdag 29 oktober in Groningen.

Hoofdspreker is trendwatcher Jarno Duursma, en bij de interactieve paneldiscussie zijn wetenschappers en bedrijven vertegenwoordigd. Tijdens de netwerkborrel achteraf is er gelegenheid tot napraten en zijn er AI-demonstraties. Naast Jarno Duursma, zijn er ook bijdrages van Jenny van Doorn en Frido van Driem.

Over Jarno Duursma
Jarno Duursma is trendwatcher en TEDx spreker. Ook schreef hij boeken over digitale technologie, kunstmatige intelligentie en blockchain. Jarno verschijnt regelmatig in de landelijke media en schrijft opinieartikelen voor onder andere FD, NRC en Volkskrant. Hij was jarenlang organisator van TechEvent SMC050, wat hij destijds zelf heeft opgericht. Tijdens het GDBC-event op dinsdag 29 oktober gaat Jarno in op het menselijk ongemak dat AI met zich meebrengt. Ook bespreekt hij hoe wij daar als mens mee om kunnen gaan en hoe we moeten kijken naar de ‘digitale butler’ die altijd voor ons klaar staat. Want is het een vloek of een zegen?

Over het event
Wat : Kennis- & netwerkevent GDBC
Voor wie : digitale bedrijven in en buiten het netwerk van GDBC, wetenschappers, alumni economie en bedrijfskunde, studenten
Thema: “De relatie tussen kunstmatige intelligentie en menselijk ongemak”
Sprekers: Jarno Duursma, Jenny van Doorn, Frido van Driem
Datum & tijd : dinsdag 29 oktober 2019 van 15:00 tot 18:30 uur (inclusief afsluitende borrel)
Voertaal: Nederlands
Locatie : Van Swinderen Huys, Groningen centrum
Toegang: gratis voor de sponsors GDBC, FEB Alumni Donateurs, RUG-medewerkers en studenten. Overige genodigden: €15,00 pp.
Klik hier voor meer informatie!

Aanmelden
Je kunt je via Eventbrite aanmelden voor het event.