Opdrachtgevers gezocht voor Learning Community Business Value of AI

Het Groningen Digital Business Centre (GDBC) van de Rijksuniversiteit Groningen organiseert wederom de Learning Community “Business Value of Artificial Intelligence”.  Een Learning Community betekent concreet een project waarin we met studenten en professionals samen aan de slag gaan met digitale innovatie. We leggen in dit geval wederom de focus op Artificial Intelligence.

Doel  
De bedoeling is dat de studenten onderzoek doen naar bestaande of mogelijke toepassingen van AI in relatie tot actuele vraagstukken van de deelnemende organisaties. De studenten verdiepen zich in deze vraagstukken en brengen hierover een onderbouwd advies uit. Deelnemende organisaties worden zo ondersteund in het (verder) ontdekken van het potentieel van AI en ze maken bovendien kennis met geselecteerde talenten en met de academische expertise van de universiteit.

Praktische invulling 
We selecteren 24 gemotiveerde studenten voor deze Learning Community, die we aan een aantal ledenorganisaties van Samenwerking Noord koppelen.  Voor de studenten is dit een activiteit buiten het curriculum. Onderdeel van het project is een gezamenlijk bezoek aan de HUB in Berlijn, een grote IT-innovatiebeurs/congres, van 27 tot 29 juni.

Tijdplanning
Studenten komen regelmatig bijeen met de begeleiders om over hun onderzoek te praten en om gastcolleges te volgen. Daarnaast zijn er enkele bijeenkomsten waarop ook de deelnemende organisaties aanwezig zullen zijn: een startbijeenkomst op 25 april en een afsluitende presentatie op 4 juli.

Alle bijeenkomsten hebben plaats bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde in het Duisenberg gebouw op de Zernike Campus. De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Engels. De studenten werken in multidisciplinaire groepen die in overleg ook hun opdrachtgevers zullen bezoeken op hun eigen locaties.

Gevraagde bijdrage vanuit deelnemende organisaties
Deelnemende organisaties formuleren een projectopdracht en dragen bij door inzet van hun tijd. Ze reizen met 1 of 2 personen mee naar Berlijn in juni. We bieden een reisarrangement aan vanuit het project, voor een aantrekkelijk bedrag van plm. 300 euro p.p. (indicatief), inclusief busreis, transfers in Berlijn, 2 hotelovernachtingen, een deel van de maaltijden. Speciaal voor deelnemers aan dit project hebben we gratis tickets kunnen regelen voor de HUB in Berlijn. Normaliter betalen bedrijfsdeelnemers een bedrag van 300 euro per persoon aan conferentiekosten.

Meedoen?
Er is ruimte voor meerdere projectopdrachten vanuit de ledenorganisaties van Samenwerking Noord. Per organisatie kunnen een aantal collega’s meereizen naar Berlijn. Wil je meedoen aan dit project en mee naar Berlijn, meld je dan op korte termijn bij Bas Baalmans, programmamanager Samenwerking Noord en projectleider GDBC: b.baalmans@samenwerkingnoord.nl / 06 22494353

Impressie
Ziehier een impressie van de vorige editie.