Ons nieuwe interactieplatform Mijn SN is gelanceerd! Log in als lid en ontdek het nu!

Projectoproep AI/HPC: partners gevraagd

Jan-Joris van Dijk en Leo de Vries van Bytesnet hebben het idee om een Samenwerking Noord Innovatieproject te starten rondom High Performance Computing en Artificial Intelligence. Zij zijn op zoek naar ledenorganisaties die een use case willen inbrengen om hiermee samen aan de slag te gaan.

We leven in een informatietijdperk en data is de nieuwe brandstof. High Performance Computing (HPC) en Artificial Intelligence (AI) technologieën kunnen complexe signalen verwerken, beelden analyseren en patronen ontdekken en problemen oplossen die tot voor kort onoplosbaar leken op bijvoorbeeld het gebied milieu, mobiliteit, energietransitie, medische zorg en productieprocessen. Onmisbaar naast de gigantische HPC-rekenkracht zijn de slimme programmatuur en knowhow van experts uit verschillende disciplines en een gestructureerd innovatieproces. Nog niet veel organisaties hebben toegang deze de knowhow van data-expertise en de krachtige, maar kostbare HPC-faciliteiten die daarvoor nodig zijn. In relatie tot de onderwijswereld is er behoefte aan vraaggestuurd onderwijs en het delen van praktische ervaring.

Er zijn vele concrete en praktische vragen bij instellingen en bedrijven, die met de nieuwste datatechnologieën opgelost kunnen worden met gebruikmaking van aanwezige kennis en innovatiekracht bij noordelijke bedrijven en instellingen. Het Noorden heeft een unieke kans om zich te onderscheiden en versterken op het gebied van digitale innovaties, onderwijsvernieuwing en het delen van kennis.

Bytesnet is actief met het ontwikkelen van diensten op dit gebied, waarbij onder meer onderwijs en onderzoek aangesloten zijn. Het heeft als doel heeft het opzetten, in standhouden en uitbouwen van een duurzaam noordelijk ecosysteem voor HPC en AI. Kern is het uitvoeren van verschillende concrete HPC/AI projecten uit de praktijk, zogenaamde use cases, volgens een gestructureerd innovatieproces gekoppeld aan onderwijs en kennisdeling. Een vervolg met ondersteuning via diverse subsidieregelingen in het Noorden behoort tot de mogelijkheden.

Samenwerking Noord leden die met Bytesnet willen samenwerken in een innovatieproject rond AI en HPC kunnen dit laten weten aan programmamanager Wijnand Aalderink, tel. 06 537 04 821. Meer informatie over dit projectidee kun je rechtstreeks verkrijgen bij Leo de Vries, tel. 06 539 49 161