Ons nieuwe interactieplatform MijnSN is gelanceerd! Log in als lid en ontdek het nu!

Project Business Value of AI afgerond

Vijf groepen RUG-studenten hebben in de achterliggende periode onderzoek gedaan naar de Business Value of AI voor een vijftal ledenorganisaties. De studenten werkten in multidisciplinaire teams vanuit de faculteiten Business & Economics en Science & Engineering, zodat heel verschillende perspectieven bij elkaar kwamen.   (hoofdfoto: eindpresentatie Business Value of AI) De volgende thema’s kwamen aan bod van de kant van de opdrachtgevers. 

  • Gemeente Groningen: Hoe kan AI ingezet worden om de digital twin van de gemeente verder te ontwikkelen?  
  • RDW: Hoe kan met AI het proces van het testen van software verbeterd worden?  
  • Provincie Groningen: Welke AI-technieken kunnen ingezet worden voor de beleidsdoelstellingen van de provincie?  
  • Samenwerking Noord: Wat zijn de huidige AI-initiatieven en ambities van de ledenorganisaties?  
  • Rijksuniversiteit Groningen: Hoe kan op basis van AI een chatbot gebruikt worden om het welzijn van studenten te verbeteren?   

Als onderdeel van de opdracht voor Samenwerking Noord hebben de studenten Aron Klaverboer, Evan ten Hoeve en Yi Chun Chen een brainstormsessie mede-georganiseerd voor Samenwerking Noord.  

(foto: Samenwerking Noord Kennistafel AI in het Kasteel)

Een groep van ruim 30 studenten en professionals bezocht samen als onderdeel van dit project de HUB in Berlijn. Van dit bezoek zijn een drietal korte video-impressies gemaakt:

Over het doel van de reis: 

De mogelijkheden om met Duitse partners verder samen te werken 

De opbrengst van de reis: 

Voor meer informatie over de mogelijkheden rond AI samen te werken binnen Samenwerking Noord kun je terecht bij onze projectleider Henk Veenstra, via mail h.veenstra@samenwerkingnoord.nl of telefoon 06 22574563

(foto: Studenten en professionals bezochten samen de HUB Berlin)