Henk Veenstra van start als projectleider AI

Deze week is Henk Veenstra gestart als projectleider Artificial Intelligence bij Samenwerking Noord. We zijn erg blij dat hij ons team komt versterken. Henk brengt een berg aan relevante ervaring mee, vanuit onder andere ABN Amro en recenter IBM (Watson). Naast zijn aanstelling van 2 dagen per week voor Samenwerking Noord, blijft hij actief als Commercieel Manager bij Novadoc waar hij momenteel een AI-team aan het opzetten is. Eerder werkte hij voor Vertical Data, een organisatie gespecialiseerd in het analyseren van ongestructureerde data. 

Henk kijkt uit naar de samenwerking in het kernteam en met onze ledenorganisaties. Zoals zijn achternaam Veenstra doet vermoeden is hij een geboren Noorderling met roots in Friesland en Groningen. Henk: ”Binnen Samenwerking Noord ga ik mij inzetten op de gebieden van AI. Ik zeg hier bewust gebieden omdat ik onder het buzzword Artificial Intelligence ook Machine Learning, Natural Language Processing, Information Retrieval, Data Science en eventueel ook Robot Process Automation versta. Al deze technieken dragen bij aan o.a. betere en snellere inzichten, betere productiviteit en efficiëntere inzet van medewerkers. AI is hierbij een betrouwbare tool waarvan de mogelijkheden eindeloos zijn”.   

Voor Samenwerking Noord zal Henk een nieuw kennisnetwerk opzetten, om structuur te brengen in het onderling delen en vergroten van kennis. Ook zal hij onze vereniging vertegenwoordigen in de AI Hub Noord Nederland (in oprichting), die mooie kansen biedt aan onze ledenorganisaties om innovatieprojecten in diverse domeinen te realiseren. 

Meer dan automatiseren
Henk ziet het als een uitdaging om de leden van Samenwerking Noord te informeren over de mogelijkheden van AI en ze te faciliteren zodat ze van elkaar leren en elkaar leren kennen. “Mijn primaire doel is om inzichtelijk te maken hoe AI kan bijdragen aan betere resultaten voor je organisatie. Met AI kan je meer dan automatiseren. Je kunt er meer data mee verwerken dan wij als mensen of met klassieke oplossingen kunnen. Als een persoon met een drietal parameters rekening kan houden, dan kan een machine rekenen met drie, tien, honderd en veel meer parameters. De complexiteit doet er niet toe. Wanneer je als mens op een bepaald niveau niet verder kan, neemt slimme software het vlot over. Zo kan je bijvoorbeeld voor een winkel berekenen wanneer en hoe je omzet zal stijgen, wanneer welke producten in de aanbieding kunnen, enzovoorts”.  

Het spreekt Henk erg aan dat we binnen Samenwerking Noord ook de onderwijsinstellingen aan boord hebben. Hij wil er graag aan bijdragen dat studenten ‘hands on’ AI-ervaring opdoen bij de leden van Samenwerking Noord, zodat zij na het afronden van de studie in het noorden van Nederland blijven.  

We wensen Henk veel plezier en succes binnen Samenwerking Noord en we kijken net als hijzelf uit naar de samenwerking.  

Henk is te bereiken op h.veenstra@samenwerkingnoord.nl en telefonisch via 06 22574563