Brainstormsessie young professionals: denk jij ook mee?

Voorafgaand aan de Samenwerking Noord netwerkborrel in DOT op 24 juni vond een inspirerende brainstormsessie met young professionals plaats. Tijdens deze sessie hebben verschillende young professionals uit onze ledenorganisaties meegedacht over de vraag hoe we hen meer kunnen betrekken bij het netwerk van Samenwerking Noord. Daar kwamen veel nuttige inzichten en concrete aanknopingspunten uit. Ben of ken je een young professional (max. 35 jaar) die ook actief wil meedenken over concrete activiteiten? Laat het ons weten!

Een tijd geleden heeft stagiaire Sanne Heikamp een enquête uitgezet om te peilen of er onder young professionals behoefte is om aan te sluiten bij onze activiteiten. Het antwoord daarop was een overtuigende ‘ja’. Verschillende young professionals gaven aan graag mee te willen denken over de manier waarop Samenwerking Noord dat zou kunnen doen. Op 24 mei was het zover: na een origineel voorstelrondje aan de hand van ‘two truths and a lie’ gaven de young professionals antwoord op vragen als ‘Wat voor soort activiteiten sluiten aan bij jouw behoefte?’, ‘Welke thema’s vind je interessant?’ en ‘Hoe kunnen we jou het beste bereiken?’. Wat volgde was een waardevolle uitwisseling van ideeën, perspectieven en ervaringen waarvan het resultaat terug te vinden is in de mindmap bij dit nieuwsbericht.

Sanne zal de uitkomsten van de brainstormsessie meenemen in haar onderzoek naar effectieve communicatiestrategieën om young professionals te bereiken. Als vervolgstap denken we daarnaast samen met de young professionals verder over de vorm en frequentie van ‘Jong SN’, voortbordurend op de input uit de brainstormsessie. Ook gaan we samen met de young professionals oriënteren op een eerste evenement in het najaar. We zoeken daarvoor nog enkele young professionals die mee willen denken. We streven naar een mooie afspiegeling van onze sectoren. Ben of ken je een young professional die ook wil meedenken? Of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact met programmamanager Linn Zuidema via l.zuidema@samenwerkingnoord.nl.

Innovatietrip Vlaanderen – najaar 2023: contacten en meedenkers gevraagd!

Vanuit onze ledenorganisatie Cegeka komt het plezante idee om een gezamenlijke tweedaagse studiereis te organiseren naar Vlaanderen in het komende najaar. Die handschoen pakken we graag op vanuit Samenwerking Noord.

We willen de reis interessant maken voor collega’s, die zich bezighouden met innovatie en strategie in de verschillende sectoren van onze vereniging (Overheden, Onderwijs & onderzoek, IT-dienstverlening, Woningcorporaties, Zorg & welzijn, Transport, energie & dienstverlening). En passant zullen we natuurlijk ook een gepaste portie cultureel / culinair genot in het programma verwerken.

Het idee is om tijdens een tweedaagse trip diverse innovatie hotspots te bezoeken, waaronder de Corda Campus in Hasselt waarin bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en publieke organisaties intensief samen werken. Dat is een inspirerend voorbeeld voor onze Noordelijke samenwerking. Cegeka is als een van de partners gevestigd op de Corda-Campus en kan ons helpen aan diverse interessante partners, zoals bijvoorbeeld Citymesh dat actief is in het veiligheidsdomein met behulp van drones, 5G en innovatieve IoT-oplossingen. Een ander voorbeeld is NexuzHealth in het gezondheidsdomein dat draait om digitale patiëntendossiers, ontwikkeld in samenwerking met Universitair Ziekenhuis Leuven.

Mogelijk hebben ook andere ledenorganisaties waardevolle contacten in Vlaanderen die ons kunnen helpen om tot een interessant programma te komen. Wil je ideeën aandragen voor deze studiereis en eventueel ook actief meedenken? Laat het weten aan onze eventmanager Esther Saathof.

 

Young professionals, doe mee met Samenwerking Noord!

Wil jij ons helpen om meer waarde te creëren binnen het netwerk van Samenwerking Noord? Dat kan!

Als netwerkorganisatie is ons doel om alle collega’s binnen onze ledenorganisaties te betrekken, dus ook jongere collega’s. Door middel van deze vragenlijst willen wij inzicht krijgen in de interesses van de jongere collega’s tot 35 jaar oud. Hierdoor kunnen wij bestaande activiteiten wellicht aanpassen of mogelijk ook speciaal voor young professionals nieuwe activiteiten ontplooien.

Ben jij een van onze trainees, young professionals, starters? Help ons door de vragenlijst in te vullen of door deze lijst door te sturen naar je collega!

Heb je vragen of opmerking naar aanleiding van deze vragenlijst, neem dan gerust contact op met Sanne Heikamp.

Naar vragenlijst.

 

No-show bij events: dupeer je collega’s niet en voorkom een rekening!

Onze evenementen zijn populair en steeds vaker volledig volgeboekt. We merken helaas dat sommige collega’s op het laatste moment niet op komen dagen, zonder dit aan ons door te geven. Met als gevolg dat we onnodig andere belangstellenden geen ticket konden geven. Dat is natuurlijk zuur en ongewenst.

Wees sportief en meld je altijd af als je er onverhoopt toch niet bij kunt zijn. Dan maken we met jouw plek een andere professional blij.

Als je je afwezigheid niet doorgeeft, loop je het risico dat we jou / je organisatie de kosten in rekening brengen.

Hier vind je de regels voor evenementen. 

Bijdrage gevraagd: Duurzaam data delen in de energietransitie

Op 10 november a.s. organiseren we vanuit Samenwerking Noord het evenement ‘Duurzaam data delen in de energietransitie’. Deze bijeenkomst begint om 15.15 uur en wordt afgesloten met een netwerkbuffet. 

Collega’s van Gasunie en New Nexus hebben hiertoe het initiatief genomen en vanuit de kennisnetwerken Data Science en Artificial Intelligence van Samenwerking Noord wordt dit event mede-georganiseerd.  

Het doel is om data professionals bijeen te brengen die hun praktijk delen en met elkaar scenario’s verkennen voor nieuwe stappen en eventuele samenwerking in de energietransitie. Onderdeel van het programma zijn interessante keynotes en break out sessies, maar co-creatie en netwerkvorming zijn zeker zo belangrijk.   

Ben je vanuit jouw organisatie al actief bezig met data en heb je concrete ideeën voor het gebruik van data bij de uitdagingen in de energietransitie? Wil je je verhaal laten zien en/of andere partijen vragen zich aan te sluiten? We bieden je graag het podium voor het houden van een posterpresentatie tijdens het evenement.  

Voor aanmelding of meer informatie kun je terecht bij: 

Wijnand Aalderink
Programmamanager Samenwerking Noord

w.aalderink@samenwerkingnoord.nl 
06-53704821

Agile congres trekt opnieuw veel belangstelling

Op 19 mei organiseerden we met een groot team van vrijwilligers opnieuw een succesvolle editie van het Agile congres. 180 deelnemers bezochten het uitgebreide programma met tientallen breakoutsessies en een tweetal keynotes van Rini van Solingen en Niels Loader. Behalve vanuit de Noordelijke ledenorganisaties, kwamen ook opvallend veel andere gasten naar het Provinciehuis in Groningen, een teken dat er opnieuw hoge kwaliteit geleverd is.

Voor collega’s uit de ledenorganisaties hebben we een terugkijkpagina met diverse presentaties. Gedeputeerde Mirjam Wulfse opende het congres, zij was onder de indruk van het gebodene. Samenwerking Noord-dagvoorzitter Wijnand Aalderink nodigde aan het slot de tevreden deelnemers uit voor de afsluitende netwerkborrel in het Atrium.  

 

Brainstormsessie Onderzoeksagenda Cybersecurity Noord-Nederland

Op donderdag 10 maart jl. organiseerde Samenwerking Noord een gezamenlijk event met Cybersecurity Noord-Nederland (CSNN) om de onderzoeksagenda voor cyber security te toetsen en aan te vullen. Tijdens deze brainstormsessie leverden de aanwezigen (onderzoekers en eindgebruikers) input vanuit de eigen kennis en ervaring.

Achtergrondinformatie CSNN
Het CSNN-project ging van start in 2019 met steun van de provincie Groningen en de gemeente Groningen vanuit de zogenaamde RSP-middelen.

CSNN kent diverse werkpakketten: (1) coördinatie, programmamanagement, valorisatie en roadmapping, (2) recht en veilige digitale transformatie, (3) cyber security by design, (4) automated security response, (5) IoT Lab, (6) valorisatie van resultaten en (7) weerbaarheidstoolbox.

De volgende partners hebben een onderzoeksagenda voor cyber security opgesteld:

 • Hanzehogeschool,
 • Noorderpoort
 • NHL Stenden (Maritiem Instituut Willem Barentsz en Thorbecke Academie)
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Eurofins Cyber Security
 • TNO

Tijdens de bijeenkomst van 10 maart lag de focus op de onderzoeksagenda voor de middellange termijn, waarmee we in Noord Nederland beter en effectiever kunnen innoveren.

Klik hier voor gedetailleerde weergave van de onderzoeksagenda

Figuur 1 De onderzoeksagenda

Uitkomsten

Bijna alle deelnemers benoemden de menselijke aspecten van informatiebeveiliging als een noodzakelijk item op de onderzoeksagenda. Ook de volgende onderwerpen werden als relevant bestempeld:

 • Cybercrisis
 • Security van machine learning
 • Artificial intelligence
 • Software security testing
 • Security van geconvergeerde OT/IT omgevingen
 • Privacy by design

Het gros van de deelnemers was content met de breedte van de bestaande onderzoeksagenda. Ze noemden enkele onderwerpen ter aanvulling:

 • Cyberoorlog
 • Afhankelijkheid van tech giganten
 • Aansluiting bij onderwijsinstellingen en het opleiden van jonge specialisten
 • Digitale veerkracht
 • Internationale focus
 • Supply chain van embedded partij

Alles bij elkaar was het een interessante sessie. In het Cybersecurity Noord-Nederland project krijgt alle input een plekje. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Albina Vitochina.

Met dank aan Paul Klooster (student-assistent Digital Society Hub, Hanzehogeschool) voor zijn bijdrage aan dit artikel.

Agile congres op 19 mei, lever een bijdrage!

Agile Congres

Het zit er weer aan te komen, het jaarlijkse Samenwerking Noord Agile congres! Op donderdag 19 mei 2022 van 08:30 uur tot 17:00 uur in het Provinciehuis in Groningen, dus noteer deze datum alvast in je agenda! Het Agile congres wordt zoals altijd georganiseerd voor en door deelnemers van Samenwerking Noord, de IT-netwerkorganisatie voor publieke en private organisaties in Noord- Nederland, met als doel kennis te delen over Agile werken. 

Op dit congres willen we de kans bieden aan alle leden van Samenwerking Noord om zelf een bijdrage te leveren.Daarom willen we jou uitdagen om zelf een interessante sessie te verzorgen tijdens het Agile congres. Denk bijvoorbeeld aan thema’s zoals Agile leiderschap, nieuwe ontwikkelingen zoals sociocratie 3.0 of Agile buiten ICT. Maar ook best practices van werkvormen en tools of juist sessies over continuous delivery of security en compliancy zijn voorbeelden van onderwerpen die aan bod zouden kunnen komen.

Hoe gaat dit in zijn werk? Heb je een idee voor een interessante/inspirerende sessie? Vul dan voor 9 maart 2022 dit formulier in.

De werkgroep Agile Congres zal je voorstel beoordelen door goed naar zowel de inhoud als de vorm te kijken. Vervolgens zal de werkgroep dit met jou verder afstemmen. Op deze manier gaan we een interessant, actief en kwalitatief goed programma neerzetten dat aansluit bij wat er speelt in onze organisaties rondom Agile.

Als je hierover vragen hebt, dan kun je contact opnemen met Albina Vitochina, Programmamanager van Samenwerking Noord. We zien uit naar jouw reactie!

De toekomst ontdekt in het nieuwe jaar!

Een fysieke bijeenkomst in het FC Groningen stadion bleek niet mogelijk te zijn om het nieuwe jaar in te luiden. Het alternatief van een ‘snert-en-zopiewandeling’ ging vervolgens ook de Corona-mist in.

Toch maakten we een alleszins interessante digitale uitzending waarin we met Menno van Doorn van Sogeti, auteur van het boek Echt Nep, in gesprek gingen over nieuwe realiteiten in de wereld van AI en metaverse. Met Helma Hoving, interim-directeur van GRID, namen we nieuwe manieren door om naar de toekomstige ICT-arbeidsmarkt in het Noorden te kijken. Ledenraadvoorzitter Machiel van der Schaaf van het Martiniziekenhuis lichtte ons jaarplan toe. Er was een quiz en er was een afscheidsfilmpje om enkele oudgedienden te bedanken.Samenwerking Noord is ready for the next decade….

Terugkijken

Feestelijke lancering Digitale Academie Noord Nederland

Dit nieuwe initiatief om alle scholingsaanbod bijeen te brengen wordt 24 januari ten doop gehouden tijdens een bijeenkomst van de Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen.

Het centrale thema van de bijeenkomst is in Groningen is ‘Digitalisering’. Dit gaat onder andere over digitaal burgerschap, digitale vaardigheden, inclusie, mediawijsheid, online samenwerken, rol van data en technologie op het werk. De impact van digitalisering op de arbeidsmarkt is groot en wordt alleen nog maar groter in de toekomst.

Keynote spreker van deze bijeenkomst is prof. dr. ing. Alexander van Deursen. Alexander heeft de Nederlandse regering, de Europese Commissie, UNESCO en andere (inter)nationale organisaties geadviseerd over de sociale implicaties van het internet, met name op het gebied van digitale inclusie. Aansluitend gaan een aantal deskundigen onder leiding van Marijke Roskam in gesprek over de effecten van deze ontwikkelingen op hun branche.