Ons nieuwe interactieplatform MijnSN is gelanceerd! Log in als lid en ontdek het nu!

Brainstormsessie young professionals: denk jij ook mee?

Voorafgaand aan de Samenwerking Noord netwerkborrel in DOT op 24 juni vond een inspirerende brainstormsessie met young professionals plaats. Tijdens deze sessie hebben verschillende young professionals uit onze ledenorganisaties meegedacht over de vraag hoe we hen meer kunnen betrekken bij het netwerk van Samenwerking Noord. Daar kwamen veel nuttige inzichten en concrete aanknopingspunten uit. Ben of ken je een young professional (max. 35 jaar) die ook actief wil meedenken over concrete activiteiten? Laat het ons weten!

Een tijd geleden heeft stagiaire Sanne Heikamp een enquête uitgezet om te peilen of er onder young professionals behoefte is om aan te sluiten bij onze activiteiten. Het antwoord daarop was een overtuigende ‘ja’. Verschillende young professionals gaven aan graag mee te willen denken over de manier waarop Samenwerking Noord dat zou kunnen doen. Op 24 mei was het zover: na een origineel voorstelrondje aan de hand van ‘two truths and a lie’ gaven de young professionals antwoord op vragen als ‘Wat voor soort activiteiten sluiten aan bij jouw behoefte?’, ‘Welke thema’s vind je interessant?’ en ‘Hoe kunnen we jou het beste bereiken?’. Wat volgde was een waardevolle uitwisseling van ideeën, perspectieven en ervaringen waarvan het resultaat terug te vinden is in de mindmap bij dit nieuwsbericht.

Sanne zal de uitkomsten van de brainstormsessie meenemen in haar onderzoek naar effectieve communicatiestrategieën om young professionals te bereiken. Als vervolgstap denken we daarnaast samen met de young professionals verder over de vorm en frequentie van ‘Jong SN’, voortbordurend op de input uit de brainstormsessie. Ook gaan we samen met de young professionals oriënteren op een eerste evenement in het najaar. We zoeken daarvoor nog enkele young professionals die mee willen denken. We streven naar een mooie afspiegeling van onze sectoren. Ben of ken je een young professional die ook wil meedenken? Of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact met programmamanager Linn Zuidema via l.zuidema@samenwerkingnoord.nl.