Brainstormsessie Onderzoeksagenda Cybersecurity Noord-Nederland

Op donderdag 10 maart jl. organiseerde Samenwerking Noord een gezamenlijk event met Cybersecurity Noord-Nederland (CSNN) om de onderzoeksagenda voor cyber security te toetsen en aan te vullen. Tijdens deze brainstormsessie leverden de aanwezigen (onderzoekers en eindgebruikers) input vanuit de eigen kennis en ervaring.

Achtergrondinformatie CSNN
Het CSNN-project ging van start in 2019 met steun van de provincie Groningen en de gemeente Groningen vanuit de zogenaamde RSP-middelen.

CSNN kent diverse werkpakketten: (1) coördinatie, programmamanagement, valorisatie en roadmapping, (2) recht en veilige digitale transformatie, (3) cyber security by design, (4) automated security response, (5) IoT Lab, (6) valorisatie van resultaten en (7) weerbaarheidstoolbox.

De volgende partners hebben een onderzoeksagenda voor cyber security opgesteld:

 • Hanzehogeschool,
 • Noorderpoort
 • NHL Stenden (Maritiem Instituut Willem Barentsz en Thorbecke Academie)
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Eurofins Cyber Security
 • TNO

Tijdens de bijeenkomst van 10 maart lag de focus op de onderzoeksagenda voor de middellange termijn, waarmee we in Noord Nederland beter en effectiever kunnen innoveren.

Klik hier voor gedetailleerde weergave van de onderzoeksagenda

Figuur 1 De onderzoeksagenda

Uitkomsten

Bijna alle deelnemers benoemden de menselijke aspecten van informatiebeveiliging als een noodzakelijk item op de onderzoeksagenda. Ook de volgende onderwerpen werden als relevant bestempeld:

 • Cybercrisis
 • Security van machine learning
 • Artificial intelligence
 • Software security testing
 • Security van geconvergeerde OT/IT omgevingen
 • Privacy by design

Het gros van de deelnemers was content met de breedte van de bestaande onderzoeksagenda. Ze noemden enkele onderwerpen ter aanvulling:

 • Cyberoorlog
 • Afhankelijkheid van tech giganten
 • Aansluiting bij onderwijsinstellingen en het opleiden van jonge specialisten
 • Digitale veerkracht
 • Internationale focus
 • Supply chain van embedded partij

Alles bij elkaar was het een interessante sessie. In het Cybersecurity Noord-Nederland project krijgt alle input een plekje. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Albina Vitochina.

Met dank aan Paul Klooster (student-assistent Digital Society Hub, Hanzehogeschool) voor zijn bijdrage aan dit artikel.